Voor iedereen die het nog eens na wil lezen is hier:

Het Gastenboek van naarden650.nl

Naam: Cory Vandergeld
Email:cory@lovepatchfarms.com
Plaats: California, Vereendigde Staten
Datum: Saturday, March 1, 2003 at 02:41:48
Commentaar:

Beste Erik Jan, Rinus en Ruud, na twee en een half jaar de site van Naarden 650 Jaar gaat dan morgen eindelijk van het wereldwijde net verdwijnen, er zijn vele herinnering die wij in het hart zullen blijven dragen. Dankzij jullie prachtig werk kwam Naarden voor vele een bijzondere media bron die was te bereiken bereik via dit medium de band met deze oude vestingstad zal nooit verbroken worden wanneer deze site verdwijnt. De site was er in het leven gebracht met het grote feest en bleef daarna vast in bewondering. En was, voor vele een ontmoetingsplaats voor degenen die als mannen en vrouwen vele herinneringen hadden van Naarden. Het zal niet eenvoudig zijn de site van Naarden 650 snel te vergeten. Op de laatste dag van jullie aanwezigheid op het net breng ik hierbij een woord van hulde aan jullie adres. Naarden zal nooit verloren gaan, het is niet een stadje waar de verleden tijd gauw verloren gaat, Naarden is meer. De historische omgeving geeft menig een de indruk van een speciaale plaats waar menige gebeurtenissen zeer aan trekkelijk zijn. Zoals de "Spaanse", "Franzen" en de "Tweede" wereld oorlog. Je kunt er wonen en vertoeven, maar als je geen oog hebt voor dat cultuurhistorie, of je eigen daarin wil interesseren heeft dat stadje geen plaats voor jou. Het is een omgeving waar je als een bezoeker nog wel weer eens terug wil komen. En van tijd tot tijd maakt de Naarder gemeenschap een geweldige sprong in de lucht. Waar menige donkere krachten niet tegen op kunnen. Dat hebben we bij de viering van Naarden 600 jaar meebeleefd en ondergaan. Vele dingen konden we toen niet doen en konden niet gedaan worden van wegen de droevige toestand de laatste oorlog ons had achter gelaten. Maar met jullie als propagandisten! leeft Naarden weer! Lang zal Naarden leven, hip, hip, horaayyyy!! Groeten aan heel Naarden van ons alle in het buiten land, speciaal van dat "Naarder jongetje" Cory Vandergeld

Naam: Jack Patijn
Plaats: Naarden,Datum: Friday, February 28, 2003 at 17:54:20
Commentaar:
Beste Erik Jan, Rinus en Ruud, als na twee en een half jaar de vrolijke site van Naarden 650 Jaar morgen van het wereldwijde net verdwijnt, ontstaat een herinnering die velen in het hart zullen blijven dragen. Dankzij jullie creativiteit en pioneerswerk kwam Naarden en wat zij wil uitstralen digitaal binnen bereik van hen die via dit medium hun band met deze oude vestingstad wilden vernieuwen en aanhalen. De site was er tijdens het grote feest en bleef daarna terugkijken in bewondering. En was tevens een ontmoetingsplaats voor degenen die als maar onder "naarden" het net afzochten: waar bleef de stad met z'n eigen website? Nu die er sinds 1 oktober 2002 na een aantal startproblemen is en wordt uitgebouwd, wordt dat de vindplaats van de informatie en straks wellicht een forum van de ontmoeting. Het zal niet eenvoudig zijn de site van Naarden 650 snel te vergeten. Op de laatste dag van jullie aanwezigheid op het net breng ik hierbij een woord van hulde aan jullie adres. Naarden is niet "een stadje om met tranen bij neer te zitten" zoals Nescio blijkbaar opperde. Naarden is meer. Je kunt er wonen en vertoeven, en als je oog voor cultuurhistorie hebt of daarin bent te interesseren, een omgeving waar je als bezoeker nog eens terug wilt komen. En van tijd tot tijd maakt de Naarder gemeenschap een collectief "sprongetje in de lucht", tegen de zwaartekracht van alledag in. Dat hebben we bij de viering van Naarden 650 jaar meebeleefd en ondergaan. Met jullie als propagandisten! Leve Naarden! Jack Patijn, burgemeester van Naarden.

Naam: Hans Hissink,
Email:h.hissink@hccnet.nl
Plaats: Naarden, NL
Datum: Tuesday, February 25, 2003 at 23:40:02
Commentaar:
Geachte heer F.J.J. de Gooijer, Het door u genoemde volkslied uit het boek van Maas, is dat misschien: In het hartje van Noord-Holland, in de dreven van het Gooi, breed omzoomd door groene wallen, tussen grachten, wondermooi enz... of bedoelt u hier een ander? groeten, Hans.

Naam:Cory Vandergeld
Email:cory@cescompany.com
U.S.A
Datum: Sunday, February 16, 2003 at 09:13:17
Commentaar:
Site per 1 maart a.s. uit de lucht Website naarden650 maakte golf van herinneringen los Beste Naarders inwoners en Naarders in de gehele wereld ‘Naarden, een stadje om bij te zitten huilen.’ schreef Nescio toen hij op 7 oktober 1952 met de bus door de Cattenhagestraat reed. Als de doorgaans nuchtere Nescio zijn emoties in Naarden al zo de vrije loop laat, hoe moet het dan de (oud)inwoners zelf vergaan? De website www.naarden650.nl geeft het antwoord. Emmers vol tranen vergieten de Naardernezen als ze het over hun stad hebben. Maar met ingang van 1 maart is er geen digitaal plekje meer om hartstochtelijk uit te huilen. Tweeënhalf jaar na het bruisende Naarden650-feest gaat de feestsite definitief uit de lucht. Nog steeds komen in het gastenboek levensverhalen binnen. Vrijwel onmiddellijk nadat op 24 augustus 2000 de feestsite het wereldwijde web op ging, vertelden bezoekers spontaan in het gastenboek welke (bijzondere) herinneringen zij aan het wonen in Naarden bewaarden. Zo groeide de website uit tot een uniek document ‘humaine’, waarop bezoekers onbekommerd en voor de vuist weg hun levensverhaal vertelden en elkaar vragen stelden. Zomaar een voorbeeld: "Wat jammer, dat ik nu pas bij het surfen jullie site tegenkom" schrijft Guus van Laere uit Lopik op 24 december 2002 "want mijn moeder Truus Willems heeft het 650feest gemist. Ik heb het hele gastenboek voor haar uitgedraaid en ze schoot vol met herinneringen." Volgt het verhaal van zijn moeder over vroeger, toen ze nog in Naarden woonde. En zo gaat het maar door. Ben een van de grootste inspirators since dat Ik naar de States geëmigreerde, Cory Vandergeld, die ook wel ‘dat Naarder jongetje’ wordt genoemd en ook allengs opwierp als ‘mediator’, een soort digitale bemiddelaar, die met meeste bezoekers veel communiceert . Mijn neef Dick vander Geld die ook al getroffen is door het Naardenvirus eindigt een Naarden-gedicht met: "Maar de herinnering (is: moeder)aan Naarden, is steeds de mooiste voor mij!! Ik stop want ik zit hier te janken als een kind, dat ik eens was......" Het Naarden650-feest is al weer lang verleden tijd; de organiserende Stichting Naarden 650 lang geleden ontbonden en uit het Kamer van Koophandelregister geschrapt. Het gemeentebestuur betaalde de hostingkosten zolang er bij gebrek aan een eigen site geen officieel webalternatief was. Op www.naarden.nl , die per 1 oktober 2002 operationeel is,zijn succesvolle onderdelen als mijn lievelingsplekje overgenomen. Voorts kent de gemeentesite een gastenboek. De gemeente heeft opdracht gegeven alle onderdelen van de 650site, inclusief de bijdragen in het gastenboek op cd-rom te zetten. Een exemplaar daarvan is bestemd voor het historisch stadsarchief, zodat al die unieke digitale herinneringen niet voor het Naardense nageslacht verloren gaan. De (nog steeds) vele dagelijkse bezoekers van Naarden650, die in totaal bijna vijftigduizend bezoekers trok, zullen via een autolink voortaan de gemeentesite op het scherm krijgen De initiatiefnemers en bouwers van de site (stadsfotograaf Erik-Jan Geniets, Rinus ter Heijden en Ruud Schulten) zijn het ermee eens dat er een punt achter moet worden gezet. Toch – zo valt te vrezen - zullen trouwe bezoekers als Frans de Gooijer en het Naarder jongetje Cory Vandergeld, het besluit om te stoppen ernstig betreuren en de gemeentesite als een mager surrogaat beschouwen. Daarom is het denken van mij verstandig een onderdeel als het gastenboek, inclusief alle reeds verschenen reacties over te planten op een andere ‘communitysite’. Een site die niet door de overheid beheerd wordt, maar van en voor het volk is. Voor suggesties houden Ik dan van harte aanbevolen. Vele groetjes van dat Naarder jongetje Cory Vandergeld Je kan mij aan dit adres mij emailleeren aan cory@cescompany.com

Naam:Cory Vandergeld
Email:cory@cescompany.com
U.S.A
Datum: Sunday, February 16, 2003 at 09:12:23
Commentaar:
Site per 1 maart a.s. uit de lucht Website naarden650 maakte golf van herinneringen los Beste Naarders inwoners en Naarders in de gehele wereld ‘Naarden, een stadje om bij te zitten huilen.’ schreef Nescio toen hij op 7 oktober 1952 met de bus door de Cattenhagestraat reed. Als de doorgaans nuchtere Nescio zijn emoties in Naarden al zo de vrije loop laat, hoe moet het dan de (oud)inwoners zelf vergaan? De website www.naarden650.nl geeft het antwoord. Emmers vol tranen vergieten de Naardernezen als ze het over hun stad hebben. Maar met ingang van 1 maart is er geen digitaal plekje meer om hartstochtelijk uit te huilen. Tweeënhalf jaar na het bruisende Naarden650-feest gaat de feestsite definitief uit de lucht. Nog steeds komen in het gastenboek levensverhalen binnen. Vrijwel onmiddellijk nadat op 24 augustus 2000 de feestsite het wereldwijde web op ging, vertelden bezoekers spontaan in het gastenboek welke (bijzondere) herinneringen zij aan het wonen in Naarden bewaarden. Zo groeide de website uit tot een uniek document ‘humaine’, waarop bezoekers onbekommerd en voor de vuist weg hun levensverhaal vertelden en elkaar vragen stelden. Zomaar een voorbeeld: "Wat jammer, dat ik nu pas bij het surfen jullie site tegenkom" schrijft Guus van Laere uit Lopik op 24 december 2002 "want mijn moeder Truus Willems heeft het 650feest gemist. Ik heb het hele gastenboek voor haar uitgedraaid en ze schoot vol met herinneringen." Volgt het verhaal van zijn moeder over vroeger, toen ze nog in Naarden woonde. En zo gaat het maar door. Ben een van de grootste inspirators since dat Ik naar de States geëmigreerde, Cory Vandergeld, die ook wel ‘dat Naarder jongetje’ wordt genoemd en ook allengs opwierp als ‘mediator’, een soort digitale bemiddelaar, die met meeste bezoekers veel communiceert . Mijn neef Dick vander Geld die ook al getroffen is door het Naardenvirus eindigt een Naarden-gedicht met: "Maar de herinnering (is: moeder)aan Naarden, is steeds de mooiste voor mij!! Ik stop want ik zit hier te janken als een kind, dat ik eens was......" Het Naarden650-feest is al weer lang verleden tijd; de organiserende Stichting Naarden 650 lang geleden ontbonden en uit het Kamer van Koophandelregister geschrapt. Het gemeentebestuur betaalde de hostingkosten zolang er bij gebrek aan een eigen site geen officieel webalternatief was. Op www.naarden.nl , die per 1 oktober 2002 operationeel is,zijn succesvolle onderdelen als mijn lievelingsplekje overgenomen. Voorts kent de gemeentesite een gastenboek. De gemeente heeft opdracht gegeven alle onderdelen van de 650site, inclusief de bijdragen in het gastenboek op cd-rom te zetten. Een exemplaar daarvan is bestemd voor het historisch stadsarchief, zodat al die unieke digitale herinneringen niet voor het Naardense nageslacht verloren gaan. De (nog steeds) vele dagelijkse bezoekers van Naarden650, die in totaal bijna vijftigduizend bezoekers trok, zullen via een autolink voortaan de gemeentesite op het scherm krijgen De initiatiefnemers en bouwers van de site (stadsfotograaf Erik-Jan Geniets, Rinus ter Heijden en Ruud Schulten) zijn het ermee eens dat er een punt achter moet worden gezet. Toch – zo valt te vrezen - zullen trouwe bezoekers als Frans de Gooijer en het Naarder jongetje Cory Vandergeld, het besluit om te stoppen ernstig betreuren en de gemeentesite als een mager surrogaat beschouwen. Daarom is het denken van mij verstandig een onderdeel als het gastenboek, inclusief alle reeds verschenen reacties over te planten op een andere ‘communitysite’. Een site die niet door de overheid beheerd wordt, maar van en voor het volk is. Voor suggesties houden Ik dan van harte aanbevolen. Vele groetjes van dat Naarder jongetje Cory Vandergeld Je kan mij aan dit adres mij emailleeren aan cory@cescompany.com

Naam: Jay
Email:Ol_Dutch@_not_here_hotmail.com
Plaats: Nova Scotia, Canada
Datum: Wednesday, February 5, 2003 at 02:28:28
Commentaar:
RE: Naam: Jim en Gillian Schuddeboom, Canada Datum: Sunday, February 17, 2002 at 11:54:37 About a year later I found the reference to SCHUDDEBOOM... which interests me greatly as i have a 2nd great grand mother who was "nee SCHUDDEBOOM"... I would love to compare notes... Ol_Dutch@_not_here_hotmail.com Please put e-mail e-ddress on as shown... with the request that people remove the _not_here_ part... If Jim en Gillian Schuddeboom are on e-mail, please forward my message!!! Thanx , Jay.

Naam:F.J.J. de Gooijer
Email:gooijerfjj@hotmail.com
Plaats: Naarden, Noord Holland
Datum: Monday, January 27, 2003 at 15:18:08
Commentaar:
Geachte Naarders en ex Naarders, Dit monumentenjaar staat in het teken van de boerderijen. Mocht iemand informatie , foto,, verhalen enz. bezitten over boerderijen binnen de Vesting, dan hoor ik dat graag. Het liefst per post, want mijn internet (e-mail) verbinding bij mij thuis is uitgevallen. Dit bericht komt vanuit de bibliotheek. ------------- Zelf ben ik in 1933 geboren in de boerderij Bussummertstr. 29, 31. Dat was tegenover de kleuterschool van Juffrouw Van Dalen --- ---- Mijn adres is: F.J.J. de Gooijer, Gansoordstr. 27, 1411 RG Naarden (tel. 035.6944529) Bij voorbaat bedankt, Frans de Gooijer

Naam:F.J.J. de Gooijer
Email:gooijerfjj@hotmail.com
Plaats: Naarden, Noord Holland
Datum: Monday, January 27, 2003 at 15:06:52
Commentaar:
Mevr. T. Willems, Hartelijk bedankt voor uw reactie. Het lied van Clinge Doorenbos geef ik door aan Gerard de Bruijn (Jan Massenstraat, zoon van bakker de Bruijn) Gerard had om de tekst gevraagd. [Ik schrijf dit vanuit de bibliotheek, mijn INTERNET verbinding thuis is uitgevallen] Hartelijke groeten, Frans de Gooijer (geb. 1933)

Naam: Truus willems
Email:g.van.Laere@tip.nl
Plaats: Lopik, NL
Datum: Tuesday, January 7, 2003 at 22:34:11
Commentaar:
Enkele coupletten uit het lied, dat Clinge doorenbos in 1907 heeft gemaakt. Zo’n paar keer per dag dan hoor je de bel , Je snapt niet wat er aan de hand is ; Het is een eentonig en akelig gelui, Zo iets alsof er brand is. Dat is dan die kranige Gooise Tram, Met wagens zo keurig en fiks; Het kost je niet veel om er in te gaan. En er onder kom je voor niks. Nog voordat de wereld geschapen was, Was Naarden al een stadje; Adam en Eva die woonde er al. En vonden ’t leuk,dat vat je, De Batavieren die trokken er in, Met een heel eigenwijs gezicht. Want die ouwe Batavieren die hadden zo’n schik In dat fijne elektrische licht. Refrein Daarvoor moet je in Naarden zijn Met zijn kromme straten Vol met kogelgaten; Daarvoor moet je in Naarden zijn Naarden is zo heerlijk, Naarden is zo fijn Groetjes Truus Willems

Naam: harald van zwieten
Email:vanzwieten@zeelandnet.nl
Plaats: zierikzee, nederland
Datum: Tuesday, January 7, 2003 at 16:20:06
Commentaar:
hallo,hier een ''schrijfje'' uit zeeland.ik heb voor 50% naardenees bloed en voor 50%bussums bloed,maar de stad naarden heeft toch wel een speciaal plaatsje in mijn hart.De vaartweg waar mijn grootouders jaren lang hebben gewoond en de vesting waar ik een tijdje een krantenwijk heb gehad zijn gewoon leuke plekjes waar ik nog graag kom.zo af en toe als ik in bussum ben en de kans krijg om s naar naarden te fietsen dan zal ik dat niet laten dat te doen.Naarden is voor mij het mooiste plaatsje van het gooi en met stip.nog leuker dan laren

Naam:Heusden Vesting
Email:info@heusdenvesting.nl
Plaats: Heusden, Ned
Datum: Saturday, January 4, 2003 at 13:30:48
Commentaar:
Heusden Vesting (Nbr) tussen Denbosch en Waalwijk is het mooiste vestingsstadje van Nederland. Als u door Heusden wandeld is het net of de tijd hier al honderden jaren stil staat. Heusden heeft veel karakterestieke panden, winkeltjes, gallery's, stadshaven, paardentram en stadswandelingen.Knusse restaurantjes een pannenkoekrestaurant en barretjes zorgen voor het inwendige van de mens. Heusden is een absolute aanrader en 365 dagen per week open.

Naam:F.J.J. de Gooijer
Email:gooijerfjj@hotmail.com
Plaats: Naarden, Nederland
Datum: Thursday, January 2, 2003 at 16:22:37
Commentaar:
Geachte 'Naarders'----------------- Wie kan op deze site het complete Naardense volkslied vermelden. Ik bedoel het lied dat Clinge Doornbos (Dorenbos ?) ooit maakte. ---- Het refrein: Oh in Naarden moet je zijn, -- met zijn smalle straten --- vol met kogelgaten --- enz. ---- Het eerste couplet: -- Toen de wereld maar net geschapen was, was Naarden al een stadje --- Adam en Eva die woonden erin en ze vonden het een aardig gatje ----------------- De volgende coupletten gaan over de Batavieren, de Spanjaarden enz. ---- wie oh wie kent de volledige tekst --- bestaat er een geschreven tekst van ???? ---------------- Bij voorbaat bedankt, F.J.J. de Gooijer

Naam:Guus van Laere
Email:g.van.Laere@tip.nl
Plaats: Lopik, NL
Datum: Tuesday, December 24, 2002 at 01:41:12
Commentaar:
Beste Naarden (vesting) ten eerste gefeliciteerd, ik kwam bij toeval op jullie site terecht jammer genoeg iets te laat om mijn moeder (Truus willems) erop te attenderen dat het 650ste verjaardag van naarden gevierd werd. Wel heb ik voor haar het gehele gasten boek uitgedraaid zodat ze die op haar gemak kon door lezen wat ze erg leuk vond ze was meteen weer vol van herinneringen die ze heeft meegemaakt tijdens haar jeugd in Naarden. Omdat ze niet zo bekend is met het medium internet, ben ik zo vrij geweest om een verhaal, die zij mij verteld heeft naar jullie gastenboek te sturen. Het gaat over, hoe de familie Willems in Naarden terecht is gekomen : Antoon Willems woonde in Overasselt en ging wekelijks op de fiets naar Tonia Berends zijn vriendin. Maar die woonde in “Mook op de biezelt” ,dus dat was een heel eind te gaan. Tonia kwam uit een gezin van 4 kinderen 3 meisjes Tonia,Han,Door, en een broer Henk. Henk ging in dienst in Naarden in de Promes kazerne en daar leerde hij een meisje kennen genaamd Neel Klinkenberg. Op een dag vertelde hij zijn ouders in Mook dat hij moest trouwen en dat hij een huis had gekocht in Naarden, en hij zei dat zij daar ook maar moesten komen wonen Dat deden zij, want in Mook was niet veel te beleven. Tonia en Toon Hadden allebei een goede Baan , de mensen waar Tonia bij werkte zeiden tegen Tonia “weet toch wat je doet in zo’n vreemd land” maar ze gingen toch mee naar Naarden. Zo waren Toon en Tonia allebei 26 jaar en nog niet getrouwd, maar toon ging toch ook maar mee Op een dag kwam de pastoor bij onze grootouders thuis en vertelde dat het niet goed was, twee ongetrouwde stellen in een huis, zodoende zijn Tonia en toon op 19 november 1924 in de st Vituskerk te Naarden getrouwd. Tonia en toon zijn erna op zoek gegaan naar een huurhuis en vonden die in de Raathuisstraat in Naarden . Het was een Mooi groot huis waar Joop, Henny en Truus geboren zijn. Later konden ze in de Regenboogstraat 16 een goedkoper huis huren, het huis wat eenguldenvijftig per maand goedkoper was is Bep, Paul, Rie en Ton Geboren. Weer later kwam het huis van de koster van de rooms katholieke kerk in de st Annastraat 22 te Naarden leeg waar Toon en Tonia graag wilde wonen de Huurprijs was toen vijftien gulden per maand die zij moesten betalen aan de huurbaas Van Rijn uit de Cattenhage straat. Toon en Tonia hebben daar 52 jaar gewoond. In die 52 jaar hebben ze veel meegemaakt. Mocht er iemand een bericht naar Truus Willems/van Laere of Bep Willems/Blaas willen sturen dan kan dat via mijn e-mailadres g.van.Laere@tip.nl Groetjes van Guus de zoon van Truus Willems

Naam:F.J.J. de Gooijer
Email:gooijerfjj@hotmail.com
Plaats: Naarden, Nederland
Datum: Monday, December 23, 2002 at 15:04:56
Commentaar:
Geachte mevr. R. van Oosten-Wieserman, Iets over de Galgesloot: Langs de Galgesloot liep de Galgesteeg. In de buurt van de voormalige Electriciteit Centrale van Naarden, lag vroeger de Galgeberg. Op die plek stond de galg. Tot in de 18e eeuw zijn daar mensen opgehangen. In het tijdschrift 'De Omroeper'kunt U een artikel lezen over dit galgeveld. Ook in de site gooijer.netfirms.com staat een stukje over de 'Criminele Rol' van Naarden. Tevens kunt U daar de rekening vinden met het loon en de onkosten van de beul. Gelukkig is de galg in Naarden weinig gebruikt. ------------- F.J.J. de Gooijer ----------------

Naam: Riekie van Hemert-Driest
Email:riekiedriest@hotmail.com
Plaats: Naarden,Datum: Monday, December 23, 2002 at 11:45:19
Commentaar:
Hallo Jaap Kamer!!! Zou je zo vriendelijk willen zijn om een goed e-mail adres te willen invullen want je e-mail adres is niet voledig. Groeten Riekie van Hemert-Driest

Naam:Hero De JONG ((( click op link )))
Email:h.de.jong@hccnet.nl
Plaats: NAARDEN, [NL]
Datum: Sunday, December 15, 2002 at 20:54:26
Commentaar:
~ BEZINT EER GIJ BEGINT ... poorters !!! - al heel wat neederlanders vielen de afgelopen jaren in de verleiding om met geleend geld te BELEGGEN. En sommigen van hen, zitten nu daardoor heel diep in de zorgen. Wie de afgelopen jaren verstandig was, die belegde namelijk in GOUD, giraal GOUD. Reden ?? - de prijs was laag toen de aandelen hoog stonden. De waarde-groei ervan, is gelijk aan de werkelijke inflatie, dus twee-keer de officieele inflatie. Dat oog(s)t weinig, maar bedenkt u dat het alweer bijna OORLOG is : de #3e Wereld-OORLOG staat heden voor de deur. Met name president Busch (USA), vindt dat hij daar-op niet langer moet wachten, en hij wil nu een kloek besluit nemen. Doch eenmaal zover, bent u te laat indien u nog moet gaan nadenken over 'tgeen er te-doen staat. Daarom mijn TIP : ver_MINDER uw reserves & beleggingen aan de VALUTA-kant, en verMEERder uw reserves aan de GOEDEREN-kant. NB : hamsterende huis- vrouwen, passen dit principe (gevoelsmatig) toe. Nadeel van goederen, is het probleem van de opslag. Bij giraal GOUD echter, is dat voor u geregeld door de bank. Als echter tgv de CRISIS, de Euro gaat flippen, dan neemt de waarde van uw goederen-belegging, boven-evenredig toe met de SUPER-INFLATIE als gevolg van de OORLOG's- crisis. Het resultaat zal wezen dat u de MISERE over- leeft. Wie daarentegen nog aandelen & obligaties in z'n portefeuille heeft dan, die zal nog amper een potje plaksel kunnen kopen om met deze papiertjes gezellig de huiskamer te BEHANGEN_!!! Dat klinkt overdreven, maar veranderingen kunnen ONverwachts toeslaan, en dan plots met ONverwacht hoge snelheid. Mijn andere TIP, is de aanschaf van enkele olie-LAMPEN plus lamp-OLIE, want tijdens een OLIE- & ENERGIE-CRISIS, hoeft u niet te rekenen op 'n regelmatige & ONgestoorde toelevering van electriciteit_!!! Tenslotte : alle poorters een gezellige kerst & uitstekend nieuw-jaar ....

Naam: Jaap Kamer
Email:12move.nl
Plaats: Lelystad, N.L
Datum: Tuesday, November 19, 2002 at 22:58:02
Commentaar:
dit is een leuke site waar je als oud Naarder je hart sneller van gaat kloppen. ik heb jaren in de Ten Boschstraat gewoond en kom nog regelmatige terug vooral voor de Sint. Ik ben de zoon van Jan Kamer de Kolenboer uit de Huizerpoortstraat. ik ben getrouwd met Yolanda Hasselbach ook uit Naarden

Naam: Ria van Oosten-Wiesemann
Email:bonzo.red@chello.nl
Plaats: Lelystad, Ned
Datum: Friday, October 18, 2002 at 10:25:05
Commentaar:
Als wij vroeger (ik denk dan aan de jaren 40 en 50) iets volstrekt waardeloos hadden, werd er al snel gezegd:"Gooi dat maar in de Galgesloot". Wij woonden op de Godelindeweg en aan de overkant van de Rijksweg lag dus de Galgesloot. Eigenlijk een onaanzienlijk, beetje vies slootje. Als kind al vroeg ik mij af of ergens daar een Galg gestaan had. Met alle spannende verhalen die daar natuurlijk bij hoorden. Is er iets bekend over de achtergronden van die naam? Met vriendelijke groeten Ria van Oosten-Wiesemann

Naam: Corinne Krikhaar
Email:ckrikhaar@hetnet.nl
Plaats: Amsterdam,Datum: Thursday, October 3, 2002 at 21:14:55
Commentaar:
Dank zij jullie site weet ik dat het twee jaar geleden was dat ik een heerlijk fietstochtje maakte met mijn lieve tante die vorige week is overleden. We hebben toen 's avonds op haar balkon staan genieten van het feestelijke vuurwerk in de zwoele zomeravond. Bedankt daar voor!

Naam: F.J.J. de Gooijer
Email:gooijerfjj@hotmail.com
Plaats: Naarden, Nederland
Datum: Sunday, September 29, 2002 at 17:26:26
Commentaar:
Bedankt Cory Vandergeld voor de mededeling over de site 'www.naarden.nl' - Kijk ook eens naar de home site van de familie van den Berg : 'erfgooier.tk'. Hartelijke groeten . Frans

Naam: Cory Vandergeld
Email:cory@cescompany.com
Vereendigde State
Datum: Saturday, September 28, 2002 at 16:54:05
Commentaar:
Naarden virtueel te bezoeken De Naardense burgers hebben er lang op moeten wachten, maar maandag 30 Sept. gaat hun stad dan toch eindelijk de digitale snelweg op. De gemeentelijke website is dan operationeel. Burgers krijgen via de website (www.naarden.nl) de eerste dagen informatie over 35 diensten. Hoop dat iedereen er zal van genieten. Van het Naarder jongetje, Cory Vandergeld

Naam:Cory Vandergeld
Email:cory@cescompany.com
Plaats: California, Vereendigde Staaten
Datum: Wednesday, September 11, 2002 at 04:44:58
Commentaar:
*Beste inwooners van Naarden, door een tip van een vriend heb Ik vernomen dat het website van het BEELDBANK van Naarden niet meer verkrijgbaar is op de Internet verbinding. Heb het toen ook zelf geprobeert, maar tot mij verbaastheid werdt Ik ook terleur gesteld bij het gezegde van de server dat de beelden niet meer verkrijgbaar waren. Messchien is er een probleem voor gevallen met de server, wij willen zeer zeker die mooie prentjes nog wel weer eens zien. Kan ook dat niet kan laten ontbreken om te zeggen tegen jullie, dat het nieuwe website van Naarden hoog waarschijnlijk in deze maand bezickbaar wordt gesteld tot alle Internet bezoekers over de gehele wereld. Het zal voor meenig een en geweldige verassing wezen. Meer over dat in de toekomstige meededeeling. Groetjes van dat Naarder jongetje in de vereenigde staaten. Cory Vandergeld

Naam: Tilly de Kievit-Hartong
Email:b.ent.dekievit@planet.nl
Plaats: Zwartewaal, Nederland
Datum: Tuesday, September 3, 2002 at 09:22:29
Commentaar:
Hallo Naardernezen, Door een tip van mijn dochter ben ik op deze gastenpagina terechtgekomen, enig! Zoveel herinneringen en verhalen over het Naarden van vroeger. Ik vind dan ook dat ik niet kan ontbreken om wat van mijn ouders op deze pagina te vermelden, zodat zij in Naarden niet vergeten worden. Als zoon van een Naardense aannemer Jan, Johannes Theodorus is mijn vader geboren in Naarden 2 mei 1919, zijn naam was Wilhelmus, Theodorus Johannes Hartong, in Naarden beter bekend als ome Willem Hartong. Hij heeft zijn vaders aannemersbedrijf voortgezet maar daarbij zich veel voor de Naardense gemeenschap ingezet.. Ons gezin, mijn ouders, 3 broers en ik woonde eerst jarenlang in de Busssumerstraat 24, waar wij ook allemaal geboren zijn en later heb ik mijn tienerjaren doorgebracht aan de Gansoordstraat 46, toen mijn broer John het aannemersbedrijf overnam, in verband met de hersenbloeding die mijn vader op zijn 52e verjaardag kreeg zijn mijn ouders met nog alleen mijn jongste broer Paul verhuisd naar st Vitusstraat 6a. Ik herinner mij dat hij jarenlang zich actief ingezet heeft voor Vaderland en Oranje. Zoals hij daarvoor o.a. de vlaggen bij officiële dagen bij de monumenten en op de toren verzorgde. Het zomeravond vuurwerk met alle vetpotjes op de wallen bij het ravelijn vond ik altijd prachtig. Verder is hij jarenlang bestuurslid van de gymnastiekvereniging Keizer Otto geweest. En ook als voetballiefhebber en oud-keeper van Meervogels is hij na de fusie met de v.v. Naarden voor de nieuwe vereniging “De Vesting” enige jaren voorzitter geweest. Ook beheerde hij het R.K. Kerkhof aan de Amersfoortse straatweg, waar hij menige stadsgenoot naar zijn laatste rustplaats heeft begeleid. Mijn moeder, tante Anna door velen genoemd, was zijn drijvende kracht. Ook zij was net zo gedreven in alle activiteiten die haar bezighielden zoals met haar toneelspel in Jong Toneel, ik herinner mij een stukje van een vers dat zij zo fanatiek repeteerde dat ik nu nog vlagen ervan kan oproepen, ik meen dat het van Clinge Doorenbos was: Naarden: In het hart van ons Holland, Omzoomd door een gordel van grachten wallen, daar ligt mijn stad Het onneembare Naarden uit vroegere tijden waar Alva zo een moeite mee heeft gehad Nu ligt de stad daar langzaam te sterven, de tijd heeft er danig aan zitten kerven Toch wil ik de roem van mijn stad bezingen, al staat dan ook alles op vallen en springen. Jan Amos staat daar zo heerlijk te dromen De Katrepel is een stuk schoonheid op zich De kippenbrug diende om in Naarden te komen In de koeienzee waste en verschoonde Naarden zich. Het zal best iets anders en uitgebreider zijn geweest, maar dit herinner ik mij alleen. Als iemand het volledige vers kent houd ik mij aanbevolen. Op feestavonden in verenigingsgebouw Concordia was mijn pa altijd aanwezig om een oogje op de jongelui te houden. Onvoorstelbaar maar zo ging het vroeger Ook de Carnavalsvereniging de Vestingnarren heeft mijn moeder mede helpen oprichten. Zij zijn hier nog jaren actief betrokken bij geweest, pa als raad van elf lid . De Volkskerstzang in de Grote Kerk was iets waar mijn moeder zich voor inzette en tevens later met het openstellen van de kelder voor de oecomenische bijbelclub van de charismatische beweging in de St Vitusstraat 6a. Dit is een beknopte versie van een deel van wat ze bezighield buiten gezin en werk, ik zal best wat vergeten zijn. Ik moet zelf nu zuchten, wat een energie hadden ze. Helaas hebben we ze veel te vroeg moeten missen ma op 8 september 1984 op 66 jarige leeftijd en pa die nog een paar jaar in de Schans gewoond heeft op 27 mei 1988 op 69 jarige leeftijd. Dit was een echtpaar die beslist veel voor Naarden betekend moet hebben, en hoop dan ook dat ze nog niet vergeten zijn.. Tilly de Kievit-Hartong Ik woon nu al 32 jaar in Zwartewaal, wat behoort tot de gemeente Brielle wat evenals Naarden tot de Nederlandse vestingsteden behoort en ook een prachtige vestingstad is, maar zal mijn geboortestad nooit vergeten..

Naam:Hero De Jong ... ((( zie ook : LINK )))
Email:h.de.jong@hccnet.nl
Plaats: Naarden, NL
Datum: Sunday, September 1, 2002 at 22:08:08
Commentaar:
Dag inwoners van Naarden .... | Uiteraard, bent u allemaal dol op antiek, dwz : gezellige oude bouw-werken gemaakt in vervlogen tijden. Welnu, één van die bouw-werken is de zuidelijke muur van 't zogeheten *tempelberg-complex* in Jeruzalem. U heeft daar-over in de krant kunnen lezen, nl : dat die ruim #72 cm uit het lood staat, en dat DE burgemeester daar vreest voor 't instorten er-van. Mocht dit vandaag of morgen inderdaad gebeuren, dan gaat de BENZINE héél-erg duur worden, dat begrijpt u vast wel. Voordeel zou op den-duur zijn, dat de helft van de (ge-parkeerde) auto's uit ONS straatbeeld verdwijnt .... | Bekijk ~ http://www.har-habayt.org/newp.html (of click op m'n NAAM : daar zit deze URL voor 't gemak nu onder) ....

Naam: F.J.J. de Gooijer
Email:gooijerfjj@hotmail.com
Plaats: Naarden, Nederland
Datum: Friday, August 16, 2002 at 21:02:55
Commentaar:
Hallo Metthew ---- In 1933 ben ik geboren in de boerderij Bussummerstraat 29. Dat was recht tegenover de kleuterschool van Juffrouw Van Dalen. ---- De koeienmarkt was voor het laatst in 1939 in de Bussummerstraat. Daarna werden de oude kasseien vervangen door (toen) mooie straatklinkers. De gemeente vond het na WO II zonde om die mooie klinkers aan te raken. Daarom kwam de Gansoordstraat aan de beurt voor de markt. Die oude kasseien daar die mochten wel weggehaald worden, om palen in de straat te planten. --------- De woning Gansoordstr. 1 bestaat nog steeds. Vanaf de Duivensteeg tot de voormalige boerderij van Willem de Rijk zijn alle woningen gesloopt. De vooruitgang. Nu staat er het Stadskantoor. Mevrouw Van Rooijen , Gansoordstr. 3 heeft zich het langst tegen de sloop verzet. ------ Welk huis Bussummertstr. 4 was weet ik niet. In ieder geval staat aan de Bussummertstr./Kerkpad een herbouwd monument dat ooit in 1930 was gesloopt. --- Frans de Gooijer, Gansoordstr. 27

Naam: Matthew Hermans
Email:MEAHermans@zianet.com
Plaats: Las Cruces, New Mexico, USA
Datum: Thursday, August 15, 2002 at 21:44:50
Commentaar:
Hallo allemaal, Ik heb net die gastenboek van Naarden gevonden op de Web. Erg leuk om al dat commentaar te lezen. Vooral interessant vond ik de commentaar van Dirk van der Geld die zij dat de koeienmarkt in de Gansoordstraat was, maar ik herinner me (misschien fout) dat het in de was en hij schreef over de goochelaar Jan de Goord, wiens naam ik me nog kon herinnerren maar niet het goochelen; verschillende verhalen van Cory van der Geld, dat Naarder jongetje, die schreef over de melkboer en de palingboer dat ik me ook nog kan herinnerden. Ook herinner ik me nog de vuilnisbak man die eerst rond liep met een ratel; en al de vrouwen die wassen de stoepen op (Zaterdag?) Morgen. Ook iemand schreef over een Dokter genoemd Verburg, maar ik herinner me de naam van Uchelen. Dokter van Uchelen was in de Turfpoortstraat en had ook een apotheek daar. Mijn Hollands is niet zo goed meer want ik woon al 55 jaar in de VS., sinds 1947. Ik ben geboren op 5 Juni 1932, en heb van 1933 t/m 1943 in Naarden gewoond. Eerst op no. 50 Bussemmerstraat, toen op no. 4 , en laatst op no. 1 Gansoordstraat. Mijn moeder hete Adriana Hermans, ook bekend als Aad en als zwartkop (1902-1997). Mijn vader hete Petrus Hermans (1901-1951). Ik ben ook op de kleuterschool van Juffrouw Van Dalen geweest. Ik herinner me dat we op een lei met krijt schreven, en er waren zandbakken buiten met een afdak dat ze konden sluiten als het ging regenen. Ik ben ook op de Vestingschool in de Gansoordstraat in de eerste en tweede klas geweest. Er was een meisje met zwart haar die hete geloof ik Lisa Harding en was de dochter van een drukkerij man of een man van een winkel verkoper van papier en potloden, enz. was (waarschijnlijk op de hoek van de Cattenhagestraat en de Marktstraat). De onderwijzer in de tweede klas was geloof ik Juffrouw Scott. We hadden daar een kachel in de hoek om des winters warm te houden en smolten sneeuw daar op in een pot er op. Daarna ben ik op de (Rehoboth? School, of De School met de Bijbel in de Kloosterstraat) geweest van derde en vierde klas (en 5 de?). Ik had daar ook onder anderen onderwijzers een meneer Jansen. Meneer Jansen woonde in de Turfpoortstraat en had een zoon (hij had meer kinderen), Piet, die daar op school van een hartaanval was gestorven in de winter van 1942-43 na dat hij in de sneeuw aan het spelen was. Klas genoten namen die ik me nog kan herinneren waren: Freddie Toorman, Jan van der Wall, Evert Everink, Tjalling (die woont nog in Naarden, maar buiten de vesting nu) en Barend van Ingen. Andere vrienden en buurkinderen waren: Gerit Vuist, Graafsma, Hans en Riemus van Beveren. Ook verschillende kinderen van Naarden gingen naar Egmond aan Zee gedurende de zomers (ongeveer 1940-1941) naar Zwartendijk en naar het Beatrix huis daar. Zomers gingen we ook naar het zwem stadion in Naarden, buiten de vesting. Ik heb daar een diploma van, getekend door Meneer Nissen. Ook kan ik me de evacuatie van 13 Mei, 1940 nog herinneren. Matthew Hermans (Mattheus Hermans) MEAHermans@zianet.com

Naam: Mary van Zwieten
Email:mgvanzwieten@hotmail.com
Plaats: Eemnes, Nederland
Datum: Thursday, August 8, 2002 at 20:08:47
Commentaar:
Beste Naardernezen, Ik heb een vraag. Zo'n jaar of drie geleden ben ik in de Promerskazerne naar de Herstflora geweest. Daar was ik onder de indruk van een schilderij gemaakt door een Naarder. Het gaat hier om een schilderij waar een grote bloem (tulp?) op stond. De kleur weet ik niet meer. De Naarderse kunstenaar waar ik helaas de naam niet meer van weet had daar meer werken hangen. Wie weet nog wie het was en waar ik deze kunstenaar kan vinden. Ik hoop dat er iemand is die het mij wil vertellen/mailen. Groeten, Mary van Zwieten

Naam: F.J.J. de Gooijer
Email:gooijerfjj@hotmail.com
Plaats: Naarden, Nederland
Datum: Wednesday, July 31, 2002 at 21:51:36
Commentaar:
VOLKSLIED VAN NAARDEN ----- Welk volkslied ???--- 1) Het papieren plaatje met de titel: "In the city of Naarden" een Engels liedje gezongen door de dochter van Burg. Cramer. ------ 2) Het komische volkslied van Clinge Dorenbos: "Toen de wereld nog niet geschapen was, was Naarden al een stadje, Adam en Eva die woonden er in en vonden het een aardig Gatje" In het refrein : Oh in Naarden moet je zijn met zij kromme straten vol met kogelgaten" Veel coupletten, met de Batavieren, de Spanjaarden enz. (Het oudste liedje naar ik meen) -------------- 3) Achter in het boek van Maas uit 1950: VOLKSLIED VAN NAARDEN , woorden D.D. Oldenziel - 4 coupletten. 4) Het VOLKSLIED van Naarden uit 1950, dat ook werd gezongen in 2000. Het eindigt ongeveer met: "Mooi Naarden in het Hollands schoonst gewest." F.J.J. de Gooijer

Naam: Riekie v. Hemert-Driest
Email:riekiedriest@hotmail.com
Plaats: Naarden, Nederland
Datum: Tuesday, July 30, 2002 at 11:52:31
Commentaar:
Beste Naarders. Wat ontzettend leuk dat gastenboek van Naarden. Ik heb het voor een groot deel door zitten lezen en zag toen dat er werd gevraagd naar het "Naardens volkslied".Nu is mijn man ook een echte Naarder (nl. Joop v. Hemert) en in het rijke bezit van dit papieren plaatje.Of het mogelijk is om daar nog een bandje van te maken weet ik niet, maar wie het wel weet kan eventueel een copietje bij ons komen maken.Want jullie begrijpen wel dat wij dat niet uitlenen. Wat ook heel leuk is als er soms oude bekende van ons iets van zich laten horen. Wat een leuke side!!!!! Groeten Riekie v. Hemert-Driest

Naam: Jan Janssen
Email:janssen.jan@t-online.de
Plaats: Dusseldorp, Duistland
Datum: Saturday, July 20, 2002 at 10:49:34
Commentaar:
hallo, mijn naam is jan janssen en ik ben op zoek naar foto´s van de lagere tuinbauschool in naarden. Ik wil graag ein website opzetten, maar helaas heb ik geen een enkele foto van die school. misschien heeft iemand een paar foto´s en kan die scannen en naar mij opsturen. alvast bedankt ps sorry voor mijn nederlands, ik heb al lang niets meer in het nederlands geschreven. jan janssen

Naam: Fj Zonnebelt-Colijn
Email:fjzonnebelt@ncrvnet.nl
Plaats: Apeldoorn,Datum: Thursday, June 27, 2002 at 22:27:16
Commentaar:
Toen wij deze week in Drenthe waren zijn wij op bezoek geweest bij de zoon van de familie waar ik in de hongerwinter ben geweest. Allemaal verhalen opgehaald,maar veel dingen wisten we toch niet meer,b.v. hoe lang en welke maanden we daar geweest zijn,ik dacht van Febr.tot Juni,maar weet het niet zeker .Er zijn vast wel mensen die er toen ook geweest zijn en zich dingen herinneren. We zijn toen in een vuilniswagen erheen vervoerd.We werden bij de Ijsselbrug bij Zwolle(??)aangehouden door de Duitsers.

Naam: F.J.J. de Gooijer
Email:gooijerfjj@hotmail.com
Plaats: Naarden, Holland
Datum: Saturday, June 22, 2002 at 17:07:34
Commentaar:
JAMMER ---------- De bestrating van de Gansoordstraat is nog niet voltooid ... of de keien worden weer stuk gereden. Waarom weert de gemeente Naarden geen zwaar verkeer, zolang de keien nog niet zijn ingebed. De kapotte stenen waren juist verwijderd en nu begint alles weer van voren af aan. ------ jammer

Naam: Cees Jansen
Email:jansen_cees@hotmail.com
Plaats: Huizen,Datum: Saturday, June 1, 2002 at 19:54:01
Commentaar:
Het is grappig om al deze stukjes te lezen. Er borrelen dan weer allerlei herrinneringen over mijn jeugd naar boven. Met name de tijd, welke we als gezin Jansen bij de plaatselijke fanfara "Door Oefening Beter" ofwel DOB doorgebracht hebben. Mijn (inmiddels overleden) vader speelde de saxofoon, Mijn oudste zus Truus en mijn jongste zus Simone speelden de hoorn, Jan de Bariton, Gerritjan de Alt en mijn zus Bets en ik de Bugle. Bij elkaar opgeteld waren wij een orkest binnen een orkest en ik kan me nog een winteruitvoering in de kloosterstraat herinneren dat we na de pauze als gezin enkele nummertjes ten beste gegeven hebben. Jammer dat die muziekvereniging ter ziele gegaan is. Namen welke me te binnen schieten zijn de familie Luier (uit Bussum), de dirigent men. Koops, Dirk Frantzen (wie kende hem niet), Nico Timmerman, Klinkenberg en natuurlijk de man waar we als aankomend muzikanten allemaal les van kregen de hr. Bergs. Ik lees hier ook veel verhalen over de Naarder scholen. Vorige week las ik in de Gooi en Eemlander een leuk initiatief, wat heel goed in deze rubriek past. Er is nu een website WWW.Schoolbank.nl waar je op zoek kunt gaan naar "oude" schoolvrienden. Hoe meer mensen hieraan meedoen hoe succesvoller het is. Vandaar een welgemeende oproep om deze site snel eens op te zoeken en uw gegevens daar neer te zetten. Met vriende lijke groet, Cees Jansen (van de Keverdijk).

Naam: F.J.J. de Gooijer
Email:gooijerfjj@hotmail.com
Plaats: Naarden, Holland
Datum: Thursday, May 30, 2002 at 22:09:18
Commentaar:
'GEZICHT OP NAARDEN' ---- geschilderd door Isaac van Ruisdael in 1646 --- is het oudste stadsgezicht uit ons vestingstadje ---- Als U het schilderij wilt zien, dan kunt U dat in het Frans Halsmuseum ---- Maar ook dicht bij huis, via het internet --- zie de Webside van het Frans Halsmuseum en kijk naar het schilderij vergroot en in kleur --- zie in google: http://www.artonline.nl/frans_hals/detail.cfm?Varlink=frans_hals/ca.../gezicht_naarden.jp Mogelijk heeft Isaac gezeten in de tuin van zijn oudere broer Jacob Jacobsz van Ruisdael (niet te verwarren met zoon Jacob Isaacs van Ruisdael, de beroemde 17e eeuwse schilder) Isaac en zijn beroemde broer Salomon waren geboren Naarders. Het Ruisdaelplein houdt de herinnering aan deze Naardense familie levend.
( Toevoeging van redactie: De juiste link naar het schilderij )

Naam: M.Rijsdijk-Colijn.
Email:w rijsdijk 3@chello.nl
Plaats: Rotterdam,Datum: Monday, May 27, 2002 at 16:52:11
Commentaar:
Hallo,Naarden hier nog mijn Felicitatie voor 650 bestaan.Al eerder zou ik een stukje schrijven bij deze.Net als mijn zussen heb ik herinnring aan Naarden.Dat merk ik als ik voor mijn stamboomonderzoek weer eens een boekje over Naarden tegenkom.Zo had ik met Gerda over dat ik met de familie Henselijn met de auto,voor het eerst ik was vijf jaar naar Zandfoort aanzee mee mocht.En veel met kinderen uit de buurt uit wandelen ging,of wij er niet genoeg hadden.Mijn vader had kippen en menigeen heeft daar een eitje van gegeten die moesten we dan brengen bij de mensen.Zook met de kerst de konijnen die dan geslacht werden,zodat mijn ouders het weer wat ruimer hadden,om ons een leuke kerst te geven. Wie zegt dat onze ouders niet goed voor ons zorgden weten het niet.Ook wilde ik nog iets melden de boot van de Hr.Karsemeijer ligt hier in de Rotterdamse haven,dat heb ik met mijn kleinzoon gezienen hem verteld dat we daarop onze schaatsen onderbonden,ook ik ga stoppen want anders blijf ik vertellen,dag Naarders RiaRijsdijk-Colijn

Naam: F.J Zonnebelt-Colijn
Email:fjzonnebelt@ncrvnet.nl
Plaats: Apeldoorn, Nederland
Datum: Sunday, May 26, 2002 at 20:26:28
Commentaar:
Wat ik mij flauw kan herinneren over vlak na de oorlog,(ik was toen 11jaar)is dat mijn Vader (Piet Colijn) bij de B.S was en mensen moest bewaken die in de oorlog bij de N.S.B. waren geweest en zover ik me herinner was dat in de Weeshuis Kazerne.

Naam:Derk Stenvers
Email:derk.marstenvers@wanadoo.nl
Plaats: Naarden, Nederland
Datum: Sunday, May 26, 2002 at 18:02:47
Commentaar:
Dit is een mooie site met veel informatie. Daarom geef ik deze site een grote pluim!

Naam: Ria Wiesemann
Datum: Sunday, May 26, 2002 at 14:16:32
Commentaar:
Na enig nadenken moet volgens mij de internering in de Weeshuiskazerne geweest zijn. Hartelijk bedankt voor de reacties. Ik heb een papier met daarop de namen van enkele bewakers: Huub W(M)ensert, Jan W.Houtman, A.de Groot, en W.Egels. Als iemand mij meer kan vertellen zou ik dat erg op prijs stellen. Groetjes Ria Wiesemann

Naam: F.J.J. de Gooijer
Email:gooijerfjj@hotmail.come
Plaats: Naarden,Datum: Saturday, May 25, 2002 at 23:14:29
Commentaar:
Na de bevrijding in 1945 werden mensen geinterneerd in: 'vrouwen' in de Weeshuiskazerne, 'zware gevallen' op bastion Oud Molen' en ?????? in de Promerskazerne. Alleen de Weeshuiskazerne had een omsloten binnenplaats.

Naam: Ria Wiesemann
Email:bonzo.red@chello.nl
Plaats: Lelystad, Nederland
Datum: Saturday, May 25, 2002 at 20:16:05
Commentaar:
Heel leuk om al die oude verhalen over Naarden te lezen. Ik heb in 1948 en 1949 op de Mariaschool gezeten. Bij juf Knibbelke. Het hoofd van de school was een heel strenge zuster. Wij woonden op de Godelindeweg en ik had na schooltijd dus niet zo veel contakt met schoolgenootjes. Wel heb ik tijdens het 600-jarig bestaan in de Vesting mogen logeren bij een klasgenootje die Ria (Mulder?) heette. Kan iemand mij helpen met de oplossing van een (voor mij) raadsel? Ik ben bezig met voorouderonderzoek en vond tussen de oude papieren van mijn ouders iets over Internering Naarden. Ik weet dat mijn vader na de oorlog enkele maanden bewaker is geweest in de Vesting. Het is mij echter niet duidelijk waar dat geweest kan zijn. Vaag heb ik in mijn herinnering een groot gebouw met een binnenplaats. Verder uiteraard het prachtige vuurwerk dat wij, als wij er niet naartoe gingen,vanuit ons huis konden zien. Hartelijk dank voor evt reactie. Ria Wiesemann

Naam: mary van zwieten
Email:mgvanzwieten@hotmail.com
Plaats: eemnes, holland
Datum: Sunday, May 19, 2002 at 20:01:04
Commentaar:
Hallo Naardenezen. Ik heb al eerder wat in het gastenboek geschreven. Ik heb een vraagje. Ik mis in het gastenboek medestadsgenoten die ongeveer van mijn leeftijd zijn en op de vestingschool hebben gezeten. Ik ben van 09.03.1947 Ik zat in de vierde klas een jaar op het promersplein omdat we een nieuwe vestingschool kregen. Het was een leuk jaar met een dieptepunt want er kwam in dat jaar een klasgenoot om het leven wat op mij als kind erg veel indruk maakte. Gerard. We zijn toen met de hele klas naar de begravenis geweest en dat was voor mij de eerste keer dat ik dat meemaakte.Valkeveen de begraafplaats waar mijn moeder ook ligt. Ik loop nog wel eens langs het graf van Gerard.Zijn er nog klasgenoten waar het ook zoveel indruk op gemaakt heeft? Laat het dan een horen.Verder leuk dat het gastenboek en het hele Naarden gebeuren er nog op staat. p.s. Eemnes bestaat nu 650 jaar en dat vieren wij het hele jaar door. Groeten van Mary van Zwieten.

Naam: G.J. Haselager
Email:gejehaseXS4ALL.NL
Plaats: Amsterdam, Holland
Datum: Sunday, May 19, 2002 at 11:26:41
Commentaar:
Hartelijk gefeliciteerd met uw 650 jarig bestaan. Een voorouder heeft in 1818 in uw schone stad gewoond. Hij was van beroep watermolenaar en woonde zo als toen gebruikelijk op Nr. 26 B.Want straatnamen bestonden toen kennelijk nog niet.

Naam: Napoleon
Email:skalebas@zonnet.nl
Plaats: Naarden, Holland
Datum: Saturday, May 18, 2002 at 19:31:41
Commentaar:
Ik en Napoleon zijn er trots op

Naam: F.J.J. de Gooijer
Email:gooijerfjj@hotmail.com
Plaats: Naarden, Holland
Datum: Wednesday, May 15, 2002 at 22:34:13
Commentaar:
STADSGEZICHT BINNEN NAARDEN ANNO 1646 -------- IN HET FRANS HALS MUSEUM IS EEN TENTOONSTELLING OVER HET WERK VAN 'JACOB VAN RUISDAEL'. Ook is daar een schilderij van zijn vader, de Naardense schilder Isaack van Ruisdael, met als titel STADSGEZICHT BINNEN NAARDEN. De tekst erbij: 'Jacob van Ruisdael leerde de beginselen van het schildervak waarschijnlijk van zijn vader Isaack van Ruisdael. Dit stadsgezicht met een bleekveld in het enige gesigneerde en gedateerde schilderij dat van Isaack bekend is. Op grond van de gebouwen (FdG: Grote Kerk) is het stadje geidentificeerd als Naarden, de geboorteplaats van Isaack en diens broer Salomon. Een vrouw legt wasgoed te bleken op het veld, een andere vrouw staat bij een waterpomp, en een man komt aangelopen door het tuinhek. (FdG: Er staat ook een grote houten schuur naast het bleekveld) Het schilderij is 1646 gedateerd, en stamt dus uit hetzelfde jaar dat ook Jacob van Ruisdael zijn eerste werken signeerde. ---- Isaack van Ruisdael was geboren in Naarden als Isaack de Gooyer. Omstreeks 1623 verhuisde hij naar Haarlem, waar hij zich Van Ruisdael ging noemen. Hij was lijstenmaker , kunstverkoper en schilder.' ------- FdG: Aldus de tekst bij het schilderij. Aan de stand van de TOREN is op te maken uit welke hoek dit schilderij is gemaakt. (tenminste als het met de werkelijkheid overeen kwam) De zuidzijde van de toren is geheel en de westzijde is voor een klein deel te zien. Er zijn twee voorgevels van huizen te zien, die in de Sint Annastraat staan. Een grote boom dekt aan de rechterzijde (van het schilderij) het koorgedeelte van het kerkdak af. ------- Isaack moet gezeten hebben, ergens in de nabijheid van de hoek Sint Annastraat/Peperstraat. Bekend is, dat de vader en broer van Isaack in de Peperstraat hebben gewoond. ------- Tevergeefs heb ik navraag gedaan of dit schilderij bekend is bij inwoners van Naarden. Naar ik hoop schaft de gemeenteraad een grote foto aan van dit onbekende en waarschijnlijk oudste stadsgezicht van Naarden.-------

Naam:het Naarder jongetje
Email:cory@lovepatchfarms.com
USA
Datum: Wednesday, May 15, 2002 at 03:23:03
Commentaar:
Nu dan antwoord op de vraag die gericht was over die Skaters Park van datum 10 Maart, 2002: Sorry kon je wegens vakantie niet eerder antwoorden. Skaten achter zwembad op de ligweide wordt mogelijk, tenminste er is een plan e in voorbereiding, maar je moet je er niet veel bij voorstellen een klein baantje ik denk van 25 bij 25 Wist je overigens dat op de site verschillende skateroutes heb staan, niet door ontwikkeld maar door anderen beschreven, prachtige routes om Naarden. Zo ook vele wandel en fietsroutes. Keep me awake

Naam: Eentje van Vrakking
Plaats: Naarden,Datum: Thursday, May 2, 2002 at 22:27:33
Commentaar:
Eens even een keer de site bekeken ... leuk! Vooral het favoriete plekje van enkele personen. Kom zeker nog eens terug als ik wat meer tijd heb. Groeten aan alle andere Naardenezen en ook alle anderen :-)

Naam: Breg
Plaats: Naarden,Datum: Thursday, May 2, 2002 at 00:27:08
Commentaar:
[B]Originally posted by Mr Flapdrol [/B] Tijdens onze wandeling (ik en mijn familie)over de stadswalllen met het schitterende uitzicht op de omgeving hebben wij toch een onsmakelijke ervaring opgedaan. Toen wij bij onze auto terugkwamen hadden wij allemaal 12 personen de schoenen vol hondenpoep. Dit was kennelijk een hartelijk welkom in Naarden vesting..... Graag reacties hier op deze site.... Hoe zijn de meningen van ander bezoekers.. Een gedupeerde bezoeker.[/B] U wilt een reactie? Hier komt ie; Ik vind het werkelijk ongelooflijk dat u de moeite neemt om helemaal de website van Naarden opzoekt om daarover te gaan zeuren!? Er gebeuren zulke vreselijke dingen in de wereld, zelfs dichtbij, en dan gaat meneer Jansen zeiken over hondenpoep. U bent waarschijnlijk ook zo'n Mier die schadevergoeding eist als het eten in een restaurant niet 'goed genoeg' is. Hondenpoep is vervelend, en helemal als je het onder je schoenen krijgt, maar dat U dan helemaal de moeite gaat nemen om het op een webpagina te zetten en dan ook nog verwacht dat mensen serieus op U Grote Strontprobleem ingaan? Pas op de bloeddruk, zou ik zeggen, Zeiksnor!

Naam: F.J.J. de Gooijer
Email:gooijerfjj@hotmail.com
Plaats: Naarden, Nederland
Datum: Tuesday, April 30, 2002 at 12:54:48
Commentaar:
RUYSDAEL FAMILIE UIT NAARDEN. ---- In de Gooi en eemlander van 27.04.2002 staat een artikel over de schilder Jacob Izaaksz van Ruisdael. Ook de afstamming van de Ruysdael familie uit Naarden wordt vermeld. Jammergenoeg is de weergave (op dat punt) onvolledig en onzorgvuldig. Daarom wil ik geintersseerden verwijzen naar het artikel: 'De Schildersfamilie (Van) Ruysdael uit Naarden' uit 'De Omroeper' mrt. 2001, jrg. 14, nr. 1. Op dit moment is men in de USA bezig met een boek over Jacob Izaaksz van Ruisdael. Mocht iemand aanvullende informatie hebben, laat het mij dan weten. ---- met vriendelijke groeten, F.J.J. de Gooijer ----------

Naam:Henk van der Weijde
Email:henk@vdweijde.nl
Plaats: Baarn, Netherland
Datum: Sunday, April 28, 2002 at 23:22:22
Commentaar:
Heel leuke informatieve site! Kwam vroeger veel in de kazernes tijdens mijn militaire dienstplicht.

Naam:Cory Vandergeld
Email:cory@lovepatchfarms.com
Plaats: Penngrove, CA, USA
Datum: Monday, April 8, 2002 at 19:09:49
Commentaar:
Beste allemaal, Hier ben Ik dan nog weer eens. Vele vragen zijn er bij mij binnen gekomen via e-mail om nog eens meer van Naarden te vertellen. De jeugdetijd die Ik daar heb door gebracht, heeft interdaad mij wel een trefpunt in het leven gegeven. Meenige Naarderneese zal het niet meer kunnen herrineren, dat de melk werdt verkocht bij de deur van elk huis, waarop de "MELKBOER" met zijn maatlepel van een lieter, de klanten voorzag van melk. De melk in die tijd kwam dan direct van de koeien vandaan, er was toen geen fabriek die het melkvet er ging af halen. Een van die melkboeren was dan De Gooijer "Jan" , als je dan om een paar lieter vroeg, gaf hij je altijd een kleine schepje er bij. Toen later in (1950’s) ging dan alles in de fles (op de fles) en mocht er geen melk meer verkocht worden of het moest "in de fles" zijn. Die melk smaakte altijd heel anders dan wat Ik gewend was, en heb Ik ook nooit meer melk geproeft zoals de echte melk van de koe zelf. Nu wordt de melk totaal vernietigt en dan doet men andere producten er bij in voor dergelijke doel einden. Ook werdt er kaas aan de deur verkocht, zo er was een KAASBOER die van allerlei kaazen op zijn bakfiets had. Die kwam dan een keer in de week en Moeder kocht dan een klein stukje kaas voor op ons brood. En laat mij ook niet vergeten de PAALINGBOER die helemaal uit Spakenburg kwam, met een mand met levende paaling. Die hij dan stroopte bij de deur van elke klant, en de katten van Naarden hem volgde helemaal door Naarden heen om de afval van de paaling op te eten. En als er soms te veel afval was, dan ging het de "HAVEN" in zodat de vissen het op konden eten. Dat zijn zommige dingetjes die nog in mij geheugen schieten als Ik denk over Naarden. Nu tot de volgende keer… Groetjes van dat Naarder jongetje, Cory Vandergeld

Naam:Marcel
Email:marcel@itfeweb.nl
Plaats: Lelystad, Nederland
Datum: Friday, April 5, 2002 at 21:16:47
Commentaar:
Zo zie je het werkt een gastenboek. Krijg in eens een mail, binnen enkele uren,van dhr. Zuurveen. Hij melde me dat ze niet mijn oude buren zijn, maar dat die in het begin van de bussumerstraat woonde. Bij deze nogmaals hartstikke bedankt voor de snelle actie familie Zuurveen! Groetjes, Fam. M. van Rooijen

Naam:Marcel
Email:marcel@itfeweb.nl
Plaats: Lelystad, Nederland
Datum: Friday, April 5, 2002 at 17:20:10
Commentaar:
Hallo allemaal, Zie ik ineens mijn geboorteplaats op het internet! Sterker nog een oude buurvrouw (mevrouw Zuurveen), mijn eigen tante (To van Rooijen) en de moeder van een schoolvriendin Mevr. Swaan moeder van o.a. Joanne). Complimenten hoor, als ik iets kan doen om aan de site mee te helpen, graag. Woon nu zelf, met veel plezier, in de Flevopolder. Maar zou graag meer weten over mijn geboorteplaats. Volg jullie vanaf nu op de voet en hoop dat als er mensen mij kennen ze even mailen. Zou het erg leuk vinden Naarders, jong of oud, te spreken. Bezoek Naarden nog 1 a 2 maal per maand om er lekker te eten. Naast de Grote Kerk in het Schuurtje (Kapschuur heet het, geloof ik). Verder is het Arsenaal een favoriete plek van ons, zijn erg dol op Design namelijk. We, zijn mijn vrouw Judith van Rooijen en mijn Zoon Melvin van Rooijen. Nou dat was het even.....zal snel weer wat schrijven... Dagdag, Marcel Een zeer enthousiaste bezoeker van jullie internetsite. marcel@itfeweb.nl

Naam: A. Jansen
NL
Datum: Thursday, April 4, 2002 at 17:34:14
Commentaar:
Tijdens onze wandeling (ik en mijn familie)over de stadswalllen met het schitterende uitzicht op de omgeving hebben wij toch een onsmakelijke ervaring opgedaan. Toen wij bij onze auto terugkwamen hadden wij allemaal 12 personen de schoenen vol hondenpoep. Dit was kennelijk een hartelijk welkom in Naarden vesting..... Graag reacties hier op deze site.... Hoe zijn de meningen van ander bezoekers.. Een gedupeerde bezoeker.

Naam: Mevr. J.C.E. de Gooijer
Email:gooijerfjj@hotmail.com
Plaats: Naarden, Nederland
Datum: Monday, April 1, 2002 at 05:10:20
Commentaar:
Als aaanvulling op het 'Plekje van Jan de Gooijer, staat in de Woonbode van 29.03.2002: -Boerderij van Klaasje de Gooijer-Krijnen,Gansoordstr - In mijn vroegste jeugd heb ik met mijn ouders, Herman de Gooijer en Marie Post, in het huis Gansoordstr. 31 gewoond. Mijn vader was de oudste zoon van mijn grootmoeder Klaasje de Gooijer-Krijnen. Zij woonde sinds 1896 in het grote achterhuis. Opa de Gooijer heb ik nauwelijks gekend, hij overleed in 1924. We woonden in de benedenverdieping van het voorhuis dat vrij klein was. Zowel de zolder boven ons als de kelder onder ons, behoorden bij het achterhuis. In 1927 zijn we verhuisd. Na ons gezin werd het voorhuis achtereenvolgens bewoond door mijn drie ooms met hun gezinnen. Eerst oom Wim, daarna oom Bep en als laatste oom Jan. Veel oudste kleinkinderern van oma zijn hier geboren. De oudste jongens werden meestal vernoemd naar opa Jan en de meisjes naar Clazina, de doopnaam van mijn oma. Midden 1941 verliet mijn jongste oom met zijn gezin het voorhuis, daarna werd het verhuurd aan Naardense families. ---- Mijn grootmoeder bleef de boerderij voortzetten na het overlijden van mijm opa, hoewel ze al 58 jaar was. Van haar 9 kinderen, woonden er nog 7 thuis. Eerst werd oma bij het werk geholpen door mijn vader. Later door oma's jongere zoons en dochters, totdat dezen het huis verlieten. Vanaf 1938 tot het overlijden van oma in 1956 woonde ik bij haar in en deed de huishouding. -- VRIJHEIDSHOED - De oorspronkelijke boerderij kende ik dus goed van binnen en buiten. Er waren slechts twee kamers. Aan de straatzijde de ruime voor- of pronkkamer en aan de erfzijde de kleine achterkamer. De voorkamer was voorzien van twee bedsteden voor volwassenen en een voor kinderen. Overdag werden de bedstee deuren gesloten. De kamer stond vol met mooie spulletjes, zoals een mooie oude biedemeier canape met bijbehorende stoelen. Verder een mooie kast, antieke ronde tafel en een koperen doofpot. Boven de schouw een grote oude spiegel met vergulde lijst en in de schouw een gietijzeren haardplaat. Op de plaat stond Pro Patria en een stok met de vrijheidshoed, er omheen dansend een groep mannen. De voorkamer werd alleen bij speciale gelegenheden gebruikt, zoals oma's verjaardag of buitengewoon bezoek. --- Oma woonde in de achterkamer en zat meestal in haar hoekje bij de kachel. 's Nachts sliep ze in de bedstede aan de andere kant van de kamer. Iedere zondag na de kerkdienst kwam de hele familie de Gooijer op bezoek. De kamer was dan propvol. Door haar belangstelling was ze zeer geliefd bij haar nageslacht en ook bij verre familieleden. --- -- SPOELLOKAAL -- Beide genoemde kamers lagen aan een brede gang die van de Pijlstraat naar het erf liep. De gang was de scheiding tussen het woon- en bedrijfs -gedeelte. Naast deze gang lag het spoellokaal met een houten pomp. Hier werden de melkemmers en bussen geboend. Ook de drinkgoot van de 17 koeien werd van hier uit gevuld, dat betekende langdurig pompen. De dorsvloer, paarden, koestal en hooischuur waren ook van binnenuit te bereiken via het spoellokaal. --- Vanaf einde dertiger jaren had oma een knecht die het normale werk deed. De oorlogstijd was de zwaarste periode voor oma en haar bedrijf, ze was toen al 80 jaar , maar haar boerderij was nog in vol bedrijf. Toch kwam mijn oma ongebroken door deze moeilijke tijd heen. Zelfs na 1945 bleef ze boerin in hard en nieren. In 1956 overleed zij op 91 jarige leeftijd.

Naam: Thierry
Email:Opdondertje_no1@hotmail.com
Plaats: naarden, nederland
Datum: Sunday, March 10, 2002 at 13:52:46
Commentaar:
Ik heb gehoord dat er een skaterspark komt achter de lunet klopt dat ... graag andwoord :D mzzl Opdondertje the greatest ;)

Naam: F.J.J. de Gooijer
Email:gooijerfjj@hotmail.com
Plaats: Naarden, Nederland
Datum: Tuesday, February 26, 2002 at 19:18:15
Commentaar:
Naarden was de tijd ver vooruit In 1803 was er in de vesting al een Konkelhuijs, nu zouden we zeggen een Coffee-shop. Niet iedereen was daar gelukkig mee en een zekere heer uit Naarden schreef, op 12 sept. van dat jaar, een lange brief op poten aan de Baljuw van Gooiland. Hij schreef: " Zo genoemde Konkelhuijse, alwaar niet zelden de Jeugd verlijd en tot wandaaden aangezet word, het volgende ter Uwer kennis brengen". In zijn brief schreef hij over een jongen, genaamd Manus, die hij voor 1 stuiver per week in dienst had genomen als oppasser. Hij vertrouwde op diens eerlijkheid, want: "daar ik dien jonge niet sluw, geraffineerd genoeg beschouwde / daar ik hem altoos heb geoordeelt niet geheel en al wel bij zijn positieve te zijn". Later mistte de werkgever geld: " een gulden uijt mijn linker Camisools sak missend, die ik 's avonds had ingestooken". En mijnheer vervolgde: " beproefde ik hem (Manus) door geld op de grond te leggen en wierd in mijn vreeze ten zijnen opsigte bevestigd". Manus had namelijk het hele dubbeltje opgeraapt. Echter bij de zilversmid vond mijnheer nog een gebroken zilveren theelepeltje en vingerhoed. Het bleek afkomstig te zijn uit het spaarvarken van zijn dochter. De heler van dit fraais was Mie Rossel die, mogelijk ook verslaafd aan coffij, Manus tijdens het konkelen (koffieleuten) op het slechte pad had gebracht.

Naam: Dwayne Bartels
Email:dwayne.bartels@nwa.com
Plaats: Minneapolis, MN
Datum: Friday, February 22, 2002 at 14:14:21
Commentaar:
Guten TAG.. Just noticed we had the same name... thought I would send a note

Naam: Gerrit Zomerdijk
Email:lenazomerdyk@optusnet.com.au.
Plaats: Emerald vic 3782 13 woodlans ave, Australia
Datum: Friday, February 22, 2002 at 11:03:08
Commentaar:
In nov 1960 ben ik in de Weeshuis kazerne gelegerd en heb daar tot aan het einde van mijn diensttijd gelegen. en hoe kon het ook anders heb daar ook mijn vrouw leren kennen,die woonde in de kloosterstraat no13 en dus was het een welkome aflieding om daar overdag nog wel eens aan te wippen om voor haar moeder de aardappels te schillen en van alles op te knappen,want in een gezin met 10 kinderen was er nog weleens iets niet in orde. Ik was in de weeshius kazerne zelf en het was een kunst om je zelf bezig te houden met de afdeling was en in de afdeling porselijn werken,ook moest ik de strozakken opvullen. Maar op de vrijdag als het afmascheeren was dan moest ik nog 2 uur wachten om in Naarden te blijven ,een maal heb ik het uitgeprobeert om mee te gaan en aan de kant van no13 te lopen en er uit te knijpen maar dat vielop en werd gewaarschuwd om het niet weer te doen. OM op wacht te staan in het Arsenaal in de nacht uren en dan overdag weer normaal dienst te doen dat zinde me niet en dus ging ik naar bed,maar dat koste mij 2 weekend binnen blijven. We hebben veel over de wallen gelopen ook over het kippebruggetje en hebben daar op een avond lang moeten wachten tot het bankje vrij was waar we ons zouden verloven,het wert na midernacht dat we weer in de Klooster straat kwamen en we de deur op slot vonden en ik moest Lenie helpen om door het raam naar binnen te gaan. We kwamen veel bij MOeke Meewse in het cavataria om daar te klaverjasen en onze tijd met wat hartige snacks door te brengen. We zij ook in het mooie Stadhuis getrouwd en in het Witte Kerkje. Ik heb er een goede tijd gehad en denk er nog steeds aan terug en heb er veel herrineringen liggen. Wij wensen Naarden het allerbeste en hopen dat het nog lang mag bestaan.

Naam: Marjen Zomerdyk
Email:hobby@hotkey.net.au
Plaats: Doveton, Vic., Australia
Datum: Friday, February 22, 2002 at 06:05:50
Commentaar:
I have vivid memories, some of just ten years ago, of visiting the museum at the Vesting. My mum ( maiden name Colijn) grew up/was born(I think) in Naarden. I'm having more fun reading my aunts entries on this site though!

Naam: Fr.J.J. de Gooijer
Email:gooijerfjj@hotmail.com
Plaats: Naarden,Datum: Tuesday, February 19, 2002 at 15:35:34
Commentaar:
aan Mevr. Francies Zonnebelt Colijn, Klopt mijn volgende herinnering ? Bij de evacuatie van de Vesting op 13 mei 1940 zag ik uw moeder staan bij het pad naar de Kippenbrug. Ze droeg een grote witte lakenzak met spullen. Ze stond te huilen. Frans de Gooijer (in 1940 woonde ik in de boerderij Bussummerstr. 29 . Misschien zat U zelf toen op de kleuterschool van Juffrouw van Dalen, dat was tegenover de boerderij.)

Naam: Francien Zonnebelt-Colijn
Email:hans.sien@12move.nl
Plaats: Apeldoorn, Holland
Datum: Sunday, February 17, 2002 at 12:19:01
Commentaar:
Hallo Naarden, Deze week werd ik getipt door mijn jongste zus(Gerda Wiegers-Colijn),dat er een site over Naarden was.Prachtige foto's! Wijzelf hebben nog enige foto's van het 600 jarig bestaan van Naarden o.a van drumband Keyzer Otto. De feestelijkheden van nu hebben we helaas niet meegemaakt,omdat we het niet wisten. Een paar jaar geleden was er een reunie van de Rehobothschool en dat had mijn moeder doorgebeld,maar die is helaas in 1997 overleden. Ik heb het gastenboek doorgelezen en toen kwamen allerlei herinneringen boven,net als met de reunie van de school,toen heb ik ook dagenlang in het verleden geleefd. We hebben een heel fijne jeugd in Naarden gehad,we waren met tien kinderen,dus geen vetpot,daar kwam dan nog de oorlog bij,maar ondanks dat was Naarden een heerlijke plaats om te wonen. Wij zijn in 1960 verhuist,omdat we geen huis konden krijgen,hebben later in 1990 nog geprobeerd om terug te komen,maar kregen te horen,dat we wel werden ingeschreven,maar het mischien niet zouden beleven om een huis te krijgen.Mijn man was bakker-bezorger bij Hagen in de Kloosterstraat. Over de herinneringen:Jan Hagoort(hij woonde naast ons ,liep zomer en winter in een korte broek,(mijn moeder stopte altijd zijn kniekousen )hij was elk jaar Sinterklaas,hield van een neutje en was een keer zo dronken,dat hij de ene kant op de schimmel kroop en aan de andere kant eraf viel. Ikzelf kan me ook de Peperstraat nog goed herinneren,daar woonden we eerst in 1940. Daar had je de smederij van Kesteloo,die had een houten handkar voor de deur staan,daar gleden we altijd af en op een keer had mijn zusje Lenie(die woont nu in Ausralie) een grote splinter in haar bil. Het kruidenierswinkeltje van de gez.Haagendoorn.! En dan de hongerwinter,toen wij met een heel stel kinderen in een vuilniswagen naar Groningen werden gebracht waar we het heel goed hebben gehad,wij waren daar met zijn vieren Annie ik( Sientje) Bas en Lenie. .Dan die keer,dat baldadige jongens,het fietsenrek met een bierreclame bij de pastoor voor de deur hadden gezet en een flessenmand van de melk(boer)man de Gooyer aan de arm van Jan Amos Comenius gehangen. Ik stop er maar mee,want er schiet me zoveel te binnen. Francien Zonnebelt Colijn. P.S Ik ontdekte ook dat er een Naardenees hier in Apeldoorn woont

Naam: Jim en Gillian Schuddeboom
Canada
Datum: Sunday, February 17, 2002 at 11:54:37
Commentaar:
Wie helpt Jim Schuddeboom aan het (mail) adres van meester V.d. Grift van de Godelindeschool? 'Dear Naardernezen' While browsing the net we came across your website about the Vestingschool Reunnie 24 maart 2001. Would it be possible to put us in contact with Mijheer v.d. Grift. My husband was a student of his many years ago, at the Godelindeschool in Naarden. He was his teacher in grade three and grade five. His parents left Naarden in 1952 for Canada. My husband speaks dutch but we can not write to you in Dutch. We are fascinated with the Dutch people's ability to speak English, so hope that you can understand our message. We were in Naarden in April 2001, returning to visit some relatives. It is too bad that we did not find your site before our holiday. Jim and Gillian Schuddeboom

Naam: Gerda Wiegers-Colijn
Email:gerdawiegers@hotmail.com
Plaats: Harderwijk,Datum: Monday, February 11, 2002 at 20:06:50
Commentaar:
Al enige tijd geleden, kreeg ik van mijn zus Annie een stukje uit de krant over deze site, maar kon deze toch niet bereiken. Maar vandaag is het toch zover gekomen. Via Wim Hoogerdijk http://people.zeelandnet.nl/wimjean/voorhout/stamboom2.htm Wim presenteert binnenkort ( 16 febr. 2002) op zijn site een serie oude ansichtkaarten o.a. over Naarden! Wim heeft (net als mijn zus Ria) als hobby Genealogie, samen zijn wij al heel wat voorvaderen op het spoor gekomen. Leuk om zo weer oude namen te doen leven! Ja, wie vergeet nu Mevrouw Pauw (voor 3 cent een Caramel) Niemand toch! En dan te denken aan Bakker Hagen, Slager Mei, de family Henselijn, Een biertje bij Rietkerk, Fietshandel Haakman. Maar een naam waar ik speciaal naar heb uitgekeken, is Meneer Jansen, hoofd van de Rhehobothschool, Kloosterstraat Naarden!!! Wie kende HEM eigenlijk niet! Met zijn leren schooltas, "vol geduld" - volgens zijn eigen zeggen. Een man om nooit te vergeten. Het gastenboek doorbladerend, zijn er vele uit Naarden vertrokken naar Australie, zo ook mijn zus Leny. Zij woont al ruim 20 jaar in Emerald, haar zal ik vanavond nog op deze site wijzen. daarbij doe ik de mooie plaatjes van de site (vooral de wallen in hun winterpracht) http://home-2.worldonline.nl/~jmwester/Naarden3.htm Wat is de wereld toch klein, als je binnen enkele seconde duizenden kilometers kan overbruggen, en naar de Stad kan surfen, waar wij zoveel goede herinneringen aan hebben! Bedankt, groeten Gerda Colijn (jongste van de tien!)

Naam: Mary van Zwieten
Email:mgvanzwieten@hotmail.com
Plaats: Eemnes, Holland
Datum: Wednesday, January 30, 2002 at 17:48:19
Commentaar:
Leuk om weer eens het gastenboek door te nemen. Overal komen de mailtjes vandaan.De kraaien zitten overal maar vergeten Naarden niet. Ik ook niet. Vooral voor de Naardense feesten kom ik graag naar Naarden. Maar vorig jaar was het toch even schrikken. Ik belde de V.V.V.op om te vragen wanneer het braderie en vuurwerk Feest zou zijn.Dar was schrikken. Het ging niet door. Geen geld.En of het ooit nog doorging viel nog te bezien. Jammer-jammer-jammer. Geen geld? En Jan de beroemde Jan kon hij het vuurwerk niet betalen? Ik hoop niet dat andere dingen zoals Sinterklaasfeest enz. gaan verdwijnen. Dit jaar vieren wij in Eemnes het 650jarig bestaan. Wij lopen iets achter Naarden aan.En willen jullie eens koninginnedag vieren in een andere stad kom dan eens naar Eemnes. Want wij zijn hier ook net zoals Naardennezen erg goed in feesten vieren. Groeten uit de stad Eemnes aan de stad Naarden. Mary van Zwieten

Naam: Tom
Email:wmidlander@aol.com
UK
Datum: Monday, January 21, 2002 at 23:06:39
Commentaar:
I visted Naarden about 8 years ago thanks to the hospitality of Hazel, a resident. An unforgettable place.

Naam: D.J. van den Berg
Email:d.j.vandenberg@chello.nl
Plaats: Hilversum, Nederland
Datum: Friday, January 18, 2002 at 12:52:39
Commentaar:
Wat een fantastisch document deze website. Leuk om te lezen dat zelfs mensen uit het buitenland reargeren op deze site. Bij het lezen herken je veel dingen. Ik hoop dat deze site behouden blijft want het is een pracjtig document met prachtige verhalen. Ikzelf ben ook erfgooier dus mijn voorouders hebben hier ook of in de directe omgeving gewoond. Ik ben benieuwd of er ook mensen zijn uit Naarden die genealogisch onderzoek hebben gedaan d.m.v. het erfgooiersarchief. Ik kom n.l. ergooiersnamen tegen en wie weet kun je mij opweg helpen. Mvrg, D.J. van den Berg

Naam:Peter van Bommel
Email:info@bommeltje.nl
Plaats: Grave, Nederland
Datum: Thursday, December 13, 2001 at 15:58:58
Commentaar:
Naarden, altijd al de behoefte gehad om daar eens naar toe te gaan. En zeker als je die schitterende ster-vorm van Naarden ziet, om jaloers op te worden :-) Als webmaster van een inmiddels uit zijn voegen groeiende website over Vestingstad Grave bezoek ik uiteraard alle sites die ook maar iets met 'vestingsteden' en/of de geschiedenis daarvan te maken hebben. Deze was ik nog niet eerder tegengekomen. Bijzonder leuk. Hopelijk brengen Uw webgasten ook eens een bezoekje aan de site over Grave. Over de meest belegerde vestingstad van Nederland is veel te melden, zowel in tekst als in beeld de moeite waard. Graag tot ziens! Pete van Bommel www.bommeltje.nl

Naam: B.R. de Groot
Email:brdegroot@home.nl
Plaats: Venray, Nederland
Datum: Sunday, December 2, 2001 at 16:36:34
Commentaar:
Hallo Naarden, Tijdens het surfen ben ik op deze site terecht gekomen. Ik moet zeggen er staat een heleboel interessante wetenswaardigheden op, ik ben ook druk bezig om alles te bestuderen. Zelf heb ik ook in Naarden gewoond. Welliswaar buiten de vesting, in het Jac. P. Thijssenpark nummer 325. Ik heb er van mijn 5-de tot 14-de levensjaar samen met mijn ouders en mijn zus met plezier gewoond. Later zijn we verhuisd naar Venray, ook een mooie stad. Ik kom altijd weer met veel plezier terug in Naarden. Heb er ook mooie jeugdherinneringen aan. Groet,

Naam: John Stockard
Email:john_stockard@lycos.com
Plaats: Canyon, Texas, USA,Datum: Thursday, November 29, 2001 at 13:48:31
Commentaar:
My wife and I recently went to The Netherlands, mainly to see Naarden. (I have ancestors from there.)We found Naarden to be a beatiful city full of kind and helpful people. The time we spent there will always be remembered and treasured by both us. I don't know the names of the people who were so nice to us but thank you so much. We both agree that Naarden is one of the nicest cities with the nicest people we have ever met.

Naam: F.J.J. de Gooijer
Email:gooijerfjj@hotmail.com
Plaats: Naarden, Nederland
Datum: Sunday, November 18, 2001 at 12:53:40
Commentaar:
Venetiaanse Nacht. In 1954 vertrok een 16-jarig Naarder jongetje naar de USA. Zijn herinneringen aan Naarden nam hij mee. Leuk, zoals hij ZIJN Venetiaanse Nacht uit 1952 weer tot leven wekte. Misschien een goed idee om dit festijn weer in ere te herstellen. Als de nieuwe brug 'bij de Eendenkooi' gereed is, wordt het weer mogelijk om met grote boten in de binnenvest te komen. Bij de intocht van Sinterklaas voeren de versierde boten op wielen door de vestingstraten. Hopelijk varen dit soort boten in de toekomst ook weer rond het ravelijn in de vestinggracht. (Vraag: Heeft iemand nog foto's van de 'gondels' uit 1952 ? Frans

Naam: luuk bosch
Email:luukferrari@hotmail.com
Plaats: Naarden, Nederland
Datum: Friday, November 16, 2001 at 18:11:08
Commentaar:
mooiste stad van Nederland

Naam:Cory Vandergeld
Email:cory@cescompany.com
Plaats: Penngrove,CA, USA
Datum: Wednesday, November 14, 2001 at 02:38:43
Commentaar:
Gondelvaart: Lang hebben meeste oud Naarders vergeten dat er werdt een mooie Gondelvaart gehouden in de binnen gracht van Naarden. Het was heel speciaal feest voor dat kleine stadje. Naarden in de tijden van1950 - 51, had ieder jaar dan een feestje, op to het laatste jaar van negentien honderd twee vijftig. De mensen kwamen van rondom het hele Gooi om het te zien, somige helemaal van Amsterdam en Weesp. Ongeveer 25,000 mensen die in die jaren naar dat feestje kwamen bekijken, en tot slot van het feest was er dan een heel groot vuurwerk die afgestoken werdt op de wallen. Maar nu iets over de voor bereiding van die Gondelvaart. Om dat voor mekaar te maaken gingen de meeste inwooners van Naarden, die dan een bootje hadden, hen bootjes verzieren met lampjes en afbeeldingen van dergelijke sprookjes en ook bouwerken tentoonstellen van bouw bedrijven die in die tijden hen bouwbedrijf wilde adventeeren. Er moest dan ook inleg geld betaalt worden, om naderhand prijzen uit te deelen. In 1952, toen Gondelvaart weer zou beginnen, dachten mij vader en Ik ook eens mee te doen, omdat in alle de vorige gondelvaart feestjes er nooit geen gondels gezien waren, alleen booten van bedrijven die hen zaak adventeerde. Zo wij dachten om eens een paar gondels van onze booten te maaken. Mij vader had ongeveer een vier meter lange ijzere boot, en Ik had dan een kleine zeil-kano. Maar eerst moesten wij dan in de binnen gracht ons boot proberen neer legen, zo wij moesten dan onder dat kleine bruggetje door, daar bij de "Eende Kooie" (zal er ook niet meer zijn) nu dan de Kapitein Meijersweg. Mij kano kon het er nauwelijks onder door maaken Ik moest plat op de bodem van de kano gaan leggen om er onder door te komen. Mij vader zijn boot moest eerst half vol met water geschept worden om het lager in het water te laten leggen, zo konden wij dan onder dat bruggetje door komen. Toen wij eenmaal in de binnengracht waren, gingen wij dan met man en macht dan aan het werk om onze booten te vezieren as GONDEL'S. Bij een bouw bedrijf konden wij dan wat beton-ijzer krijgen. En dat gingen wij dan buigen in de vorm van het hooftstuk van een gondel. Dan naar Pauwtje de snoep winkel toe, waar wij dan al de gekleurde vlieger papier gingen op koopen. Wij plakte dan dat vlieger papier over de vorm van dat gondelstuk die wij dan gebogen hadden. En toen gingen we dan de boot helemaal met mustard potjes voorzien, waar we dan naderhand kleine kaarsjes in deeden, zo ongeveer elke 2 decimeter een potje. De lege mustard potjes gingen wij leenen bij mensen die van die potjes in hen huis hadden en bij ook somige bedrijven in Naarden. Er gingen verscheidene potjes aan onze booten omdat wij gingen onze booten aan twee kanten verzieren. Veel van die potjes kwamen toen ook van Doornspleet de slager vandaan en van familie en vrienden. Toen de Gondelvaart begon, en het donker was op het water, ging men die olie potten aan steken op de wallen, op dat moment gingen wij onze kaarsjes aan steeken op onze booten. Het was prachtig gezicht om het te zien, somige booten die maar aan een kant hadden veziert, kwam je de latten en zeildoek te zien aan de andere kant van hun boot, maar iedereen die onze boot zag, was het helemaal verlicht en verziert, omdat wij hadden het mooi gedaan aan beide kanten van de boot. En als we met de booten om het ravelijn heen ging, kon je onze twee booten heel duidelijk zien. Met dat, haalde wij de eerste prijs in de wacht, vader (f100.00 , en mijzelf f 75.00, maar dat ging niet zonder een hoop ruzie dat was veroorzaakt bij dergelijke bedrijven die veel geld hadden gestort om te adventeeren. Het volgende jaar werdt er dan geen Gondelvaart meer gehouden, er werdt toen kermis tentjes opgezet op het Promerse Plein waar de zaaken in Naarden gingen adventeeren. Maar als Ik zo terug kijkt naar die tijd van vroeger dan was het toch mooi om dat te zien. Mooi om te herinneren die dagen van vroeger....... dat nooit niemand weg kan nemen. groetjes van dat Naarder jongetje Cory Vandergeld

Naam: Simon Bekendam
Email:sbekendam@iespana.es
Plaats: Las Rozas-Madrid, Spanje
Datum: Wednesday, October 24, 2001 at 20:11:35
Commentaar:
Hallo Naarden wat een leuke site, bij toeval ben ik hem tegengekomen.(nooit uitwissen) Het roept veel jeugd herinneringen op. Ik zelf ben geboren in Naarden in 1952 en .25 jaar daar gewoont.Nu woon ik in Spanje al 25 jaar, dicht bij Sinterklaas al heb ik hem nog niet gezien, toch eens navragen. Ik kom nog wel eens op familie bezoek en dan komen de verhalen weer los. In de jaren zestig waren er vier basisscholen de Jozef en Maria school, de Vesting school, en de oude Rehobothschool in Klooserstraat waar ik op zat, er waren veel kinderen in die tijd wel erg gezellig. Ik wens de Naarders al het goede toe in de toekomst. Simon Bekendam

Naam: Tamara van Hest
Email:tc_vh@hotmail.com
Plaats: Zoetermeer, Nederland
Datum: Friday, October 19, 2001 at 20:13:53
Commentaar:
Leuk om wat meer te weten te komen van Naarden. Ik ben sinds kort werkzaam op de vesting en kwam bij toeval deze site tegen. Ik ben blij dat ik, naast het feit dat ik op deze zeer inspirerende plek werkzaam ben, ik me nu ook heb kunnen verdiepen in de geschiedenis en alle andere wetenswaardigheden van Naarden. De eerste keer dat ik rondwandelde op de vesting was fantastisch (en nog steeds hoor). Jammer alleen dat het huizenaabod en de bijbehorende prijzen buiten mijn budget liggen. Voorlopig dus maar vaak tijdens mijn pauze rondwandelen en dromen van al die knusse straatjes etc....

Naam:H.schrijvers
Email:h.schrijvers@chello.nl
Plaats: Almere (helaas), Nederland
Datum: Wednesday, September 12, 2001 at 23:29:56
Commentaar:
Wat zijn search-engines toch goed he....... Ben ik op zoek naar interessante items over de voorspellingen van Nostradamus, kom ik plotsklaps op een (jawel) gelikte site van de gemeente Naarden! Ook ik ben een oude "kraai" (geboren in t Diaconessen-ziekenhuis, bouwjaar 1963)en zie veel bekende namen terug, ja die van vroeger. Als gevolg van het landje-pik principe van Jan de Kopie en de "happy view", die zich in het prachtige Naarden vestigen, was ik genoodzaakt uit te wijken naar Almere. Toch gaat mijn hart altijd sneller kloppen als ik met mijn bolide door "De parel van het Gooi" rij. ;-) Ik denk dat opgroeien in Naarden een ervaring voor het leven is! Groeten Harold Schrijvers (05-05-1963) B. van Rooijenstraat 90/Pr. Irenehof 47/Aalscholverstraat 25

Naam:Angelique
Email:liq@worldoffline.nl
Plaats: Haarlem, Nederland
Datum: Friday, August 31, 2001 at 18:45:59
Commentaar:
Ik heb Naarden altijd een leuke stad gevonden. Met mijn ouder ben ik er wel eens geweest toen we op vakantie in Nederland gingen. We woonden daar ook hoor ... maar buitenlandvakanties daar hielden ze niet van ... dan leer je dus wat van je eigen land kennen! Later (jaren later) kun je dat pas werkelijk waarderen. 650 jr ... pffff ... Ik ben zeker dat ik even langskom! -) Groetjes van Angelique

Naam: Cory van der Geld
Email:cory@cescompany.com
USA
Datum: Sunday, August 26, 2001 at 20:46:14
Commentaar:
Nogmaals bedankt voor al jullie tijd en werk dat het heeft genomen om ons eigen levelings plekjes op de Naarders Website te zetten, en ook nog voor het bandje dat Ik helaas heeft omgeschakkelt op het voormaat van hier. Het was prachtig om alles te zien, de vrolijkheid en de muziek en al dat wat er gaande was met het feest. Het moet wel heel wat grooter feest geweest zijn,meer dan in 1950 omdat in die tijd er was weinig ouder klederdracht, omreden wij waren net uit de tweede wereld oorlog. Er was toen wel iets, maar niet veel. Nu vond Ik dat alle Naarders er wat aan mee gedaan hebben. Ook mij neef Dick heeft zijn best gedaan om het een en het ander te voren te haalen. Hij zal meschien niet meer weten (om dat hij wasnog niet geboren), maar dat was ook het plekje waar de Duitse soldaten zich zelf naar binnen drongen om mij Ome Dick ( Dickzijn vader) op te pakken omdat hij had wat hout gestolen om onze grootvader's kachel aan brandstoffen te voorzien. Er waren toen geen kolen te krijgen, die hadden de Duitsers allemaal in beslag genomen. Zo iedereen ging toen houtjes hakken heen. Er zijn toen verschillende boompjes verdweenen om brandhout te maaken. Wij hopen dat die tijd zich nooit meer laat zien. En dat Naarden nu in vreden zal door gaan. Nu nogmaals bedankt en hip hip hoeraaaaay voor Naarden ! Vele groeten aan allemaal Cory Vandergeld

Naam: Peter deBoer
Email:nietdeechte@hotmail.com
Plaats: Minsk, Rusland
Datum: Tuesday, August 21, 2001 at 21:16:54
Commentaar:
Hallo daar allemaal, ben net verhuisd vanuit Almere, maar ben geboren in Naarden, vandaar dit aantekeningentje. Oja jullie moeten allemaal niet zeuren daar over het weer, kom maar eens hier wonen. Gegroet Peter

Naam: Ria Franke -Radix
Email:willemfranke@sympatico.ca
Plaats: St catharines, Canada
Datum: Friday, August 17, 2001 at 01:47:33
Commentaar:
Heb mijn jeugd in Naarden doorgebracht en hoop op deze manier iets te horen van mijn vrienden uit de omgeving. Het allerbeste van Ria Radix.

Naam: Dirk van der Geld
Email:d.vdgeld@chello.nl
Plaats: Almere-Haven, Nederland
Datum: Friday, August 10, 2001 at 18:00:25
Commentaar:
Hallo Naardenezen,oud Kraaien en belangstellenden! In de eerste plaats, wat een geweldig inniatief, nota bene bijna "buur" man van mijn geboorteplaats Naarden, vernam ik van mijn neef Corey vander Geld uit Amerika dat er een leuke site over het 650 jarig bestaan is.Ik heb alle stukjes en soms hele lange verhalen gelezen van oud-Naarders en heb daar van genoten!!!!! Laat ik wat over mezelf vertellen: Ik werd geboren op 6 Juni 1945 aan de Oude Haven 22 in de mooiste stad van Nederland, (en misschien wel van de hele wereld) mijn ouders zijn: Mien Brasser en Dirk van der Geld.Mijn Opa, Cornelis van der Geld wonende aan de Oude Haven 22, verhuurde roeibootjes, die mijn vader, Dirk sr dus, zelf bouwde hij was timmerman en is vorig jaar op 85 jarige leeftijd overleden.Wat ik mij uit mijn jeugd herinner is o.a het 600 jarig bestaan er is een foto gemaakt van mij en mijn broer Henk waar we staan bij een van hardboard gemaakte vestingmuur.Dit feest maakte als kind indruk, net zoals het jaarlijkse vuurwerk in Augustus(de oude Koningin Wilhelmina vierde dan haar verjaardag)en de latere gondelvaarten met prachtig versierde boten.Mijn naar Amerika geemigreerde Oom en neven hebben nog eens de eerste prijs gewonnen met die Gondelvaart.Onvergetelijk zijn ook de optredens in de muziektent op het promersplein van D.O.B (Door Oefening Beter)en niet te vergeten moeder van alle Naarders "Pouwtje" en dan bedoel ik vrouw Pouw met haar snoepwinkeltje in de Markstraat.Ze telde de droppies altijd uit op een glazen schoteltje en dan betaalde je zoveel cent,kom dan nu eens voor!Ik zat op de Vestingschool waar de heer van der Grijn de hoofdmeester was, en mijn broers Henk en Kees leerden hier ook het Aap-Noot-Mies.Mijn oudste broer Kees kreeg muziekles van een meester die met viool zijn uitleg kracht bijzette, op een keer zo hevig dat de snaren braken!!!, je kunt je voorstellen wat dat voor gelach teweeg bracht.Mijn oudste broer vertelde mij dit, ik scheel 5 jaar met hem, Kees is 5 jaar geleden plotseling overleden nog maar net 55 jaar oud, ik mis hem elke dag.... Wat ik me herinner van mijn lagere schooltijd is dat we speelden op een groot plein voor de school, dat de meesters en juffen altijd op een rijtje naast elkaar liepen heen en weer op dat plein tijdens het speelkwartier.Meester Staats waar mijn andere broer Henk bijzat en Juffrouw van Veen die (voor die tijd)een geweldig vervoersmiddel had nl een Solex!Dat zijn dingen die een kind bijblijven.De jaarlijkse koeienmarkt in de Gansoordstraat(?) was ook zoiets, ik ruik en zie nog de vele hopen koeiestront!!De jaarlijkse Mattheus Passion in de grote kerk was een hoogtepunt voor alle Naardenezen,vele bezoekers kwamen naar de stad met de "ster".We hebben wat gespeeld op de wallen en menig appeltje gejat bij de in het zwart geklede heer de Kloet die, als hij je snapte, achterna kwam getooid met wandelstok om je een pak op je sodemieter te geven.Onvergetelijk is voor mij ook (tijdens dit schrijven komen er steeds meer herinneringen in mij op)het (her) trouwen van mijn Opa!!!!!Ik meen mij te herinneren dat Opa van der Geld in 1954 hertrouwde met een vrouwtje dat Meylinck heette en in de Bussummmerstraat woonde,mijn Opa (toen ongeveer 75 of 76 jaar) werd verliefd op haar en trouwde met veel vertoon op het stadhuis in de Marktstraat.Het bruilofstfeest werd in het voormalige "Militair tehuis" gegeven in de Cattenhagestraat.Dat was tevens de straat waar wij in die tijd(tot 1954) woonden.Wat betreft die trouwerij van mijn opa....er hebben foto's in de krant gestaan van dit unieke gebeuren(wie trouwde er in die tijd nu op zo'n hoge leeftijd?)en zelfs schijnen er foto's in buitenlandse kranten te hebben gestaan.Ik zoek trouwens nog altijd naar zo'n krantenfoto.In de Cattenhagestraat hadden wij buren zoals de fam. Wiegminck waarvan de vrouw bij ons de maandelijkse huur van 5 gulden!!!!! kwam ophalen.Aan de overkant woonden de familie Berends met ik meen 12 of 13 kinderen!!!!Een hele nette en gezellige familie die fantastisch met elkaar omgingen, ieder had zijn taak in het gezin, ik geloof dat er nog altijd een Berends in de Cattenhagestraat woont, want ik kom nog geregeld in mijn oude woonplaats.Tegenover ons op nummer 66 woonden mijn Oom Willem van der Geld met zijn gezin, die in 1954 naar Amerika zijn geemigreerd zoals zovelen in die jaren kijk maar naar de ingezonden stukjes op deze gastenpagina.Wij woonden op nr 77 waarvan de koperen deurkruk door mijn moeder wekelijks flink werd opgepoetst!De geur van de verse koffie die mijn moeder zette zal ik ook nooit vergeten het zijn associaties die als kind worden waargenomen en je aan je jeugd doen denken.Toen mijn ouders in 1953 gingen scheiden werd het voor het gezin van der Geld uit de Cattenhagestraat moeilijk bij elkaar te blijven, vader raakte overspannen, moeder verliet het huis met een nog heel jong zusje om in Amsterdam te gaan wonen,vader was bij ons maar ging steeds moeilijker, dus uiteindelijk gingen wij naar een kindertehuis in Amsterdam waar wij jaren hebben gezeten.Mijn broer Henk is daar ook opgegroeid en door zijn zingen, wat hij als klein jochie al graag deed, later bekend geworden in Nederland als HENK VAN MOKUM.Henk woont nog altijd in Amsterdam, ikzelf ben met mijn vrouw in 1983 in Almere gaan wonen waar ik praktisch op jullie stad kijk.Ik heb in 1989 een filmpje gemaakt over o.a Naarden en dat meegenomen naar Amerika toen wij de familie daar gingen bezoeken.Er staan leuke dingen op zoals het huis van ons en mijn Oom en natuurlijk snoepwinkeltje van Pouwtje en Groot Arsenaal (toen nog niet zo verpest door het commercieele gedoe) van Jan des Bouvrie, dwz er komen nu veel te veel mensen naar ons mooie stadje en dat verstoord de rust, vindt ik...overigens hebben mijn broers Kees en Henk nog met Jan op padvinderij gezeten in Bussum bij de Luthergroep "Wees getrouw" Jan zijn vader had destijds een gewoon meubelzaakje in Bussum, waar hij later zo veel furore heeft gemaakt en de rest is inmiddels bekend.Wie weet zich nog te herinneren het huis van onze stadsgoochelaar Jan de Goord??? Als je niet oppastte goochelde hij je zo weg, ha ha ha..De kermis op het promersplein waar ik als jochie zo vaak prijsjes won met de kogelkast, ik wou dat ik die handigheid nu nog had, ik win nooit meer iets!!!Maar ik heb een lieve vrouw en kinderen dat is ook veel waard!!Mijn moeder (88 jaar) woont tegenwoordig in Bussum en die heb ik verteld van deze website ik ga voor haar het een en ander uitprinten want dit is zo leuk voor haar te zien.Het idee van een van onze medeschrijvers in dit gastenboek om hier een boekje van te laten uitkomen ondersteun ik van harte ik zou iedere oud Naarder en thans wonend in onze mooie stad willen verzoeken massaal te reageren op mijn emailadres: d.vdgeld@chello.nl zodat ik dit iniatief ga uitwerken, en het lijkt mij leuk om vele oude foto's en andere leuke dingen in zo'n boekeje te plaatsen, mogelijk oude affiches van de voetbalcluk "Naarden" die op het voormalige terrein aan de Amsterdamse Straatweg speelden(1950 )de kaartjes kon je kopen bij Sigarenwinkel 't Hoekje bij het Promersplein, misschien heeft iemand iets van de muziekvereniging D.O.B. nog in huis en wie weet heeft iemand ook oude filmfragmenten in zijn bezit.Ik verzorg al jaren lokale televisie in Amsterdam via het zgn "Open Kanaal" van Salto en ben van plan een reportage te maken over de vestingstad Naarden, waarom lijkt me duidelijk, al heb ik er kort geleefd, de herinneringen zijn onuitwisbaar en mijn leven is mede bepaald door wat ik in Naarden heb beleefd, want ik zou nog uren kunnen doorgaan maar laat ik het voor nu maar even zo, want er is genoeg emotie op dit moment bij mij als ik zo zit te schrijven iets wat ik iedereen trouwens kan aanraden.....schrijf je herinneringen op het is zo leuk voor later en voor je kinderen.......Ik hoop dat er iemand reageert, ik vond het bijv zo leuk dat een dochter van de Familie Heystek in dit gastenboek schrijft dat haar vader een kapperszaak had in de Cattenhagestraat......ja wat wil je dan....mijn opa en ook ik werd daar geknipt.Laat ik maar stoppen want de herinneringen blijven opborrelen als pas gekookt water.......Heel veel liefs voor alle Naardenezen en voor het geweldige inniatief voor deze site, en gemeente ik zou zeggen: LAAT DEZE WEBSITE INTACT EEN GEWELDIG DOCUMENT voor zo'n unieke stad.Laat ik eindigen met en tekst van een liedje dat mijn broer Henk jaren geleden op de plaat zette en heet: "De Mooiste herinnering" waarvan de tekst op moeder neerkwam en ik nu voor deze gelegenheid heb aangepast aan Naarden!

De Mooiste Herinnering

Ik ga nog zo vaak in gedachten,
terug naar de tijd van mijn jeugd.
En dan beleef ik in stilte,
nogmaals die jaren van vreugd.
Het beeld van een zorgeloos leven,
gaat als een droom weer voorbij.
Maar de herinnering (is: moeder)aan Naarden,
is steeds de mooiste voor mij!!
Ik stop want ik zit hier te janken als een kind, dat was ik eens......

Liefs van Dick van der Geld geboren in Naarden op 6-6-45


Naam: Nancy van Orden
Email:teccon@oknet1.net
Plaats: Muskogee, USA
Datum: Friday, August 10, 2001 at 09:45:56
Commentaar:
Good Morning. My husband and I will be travelling to Amsterdam for a week in September from Muskogee, Oklahoma, USA. My ancestors were among the first settlers of New Amsterdam (New York). They came from the Naarden area. We plan on spending a day in Naarden but are having difficulty finding places on the web (in English) that we can obtain information on. Please advise. We will be there sometime during the week of September 20th. Thank you. I appreciate your assistance. Nancy Van Orden

Naam: jan janssen
Email:janssen.jan@t-online.de
Plaats: duesseldorf, Duistland
Datum: Tuesday, August 7, 2001 at 20:44:18
Commentaar:
hallo, mijn naam is jan janssen en ik ben op zoek naar informatie over de lagere tuinbauschool in naarden. ik ben 1979 verhuist naar duitsland. maar ik zou graag willen weten of er nog informatie te krijgen is over de tuinbauschool. eventuele reunies of zo. alvast bedankt ps sorry voor mijn nederlands, ik heb al lang niets meer in het nederlands geschreven. jan janssen

Naam: Cory VanderGeld
Email:cory@cescompany.com
Plaats: Pengrove, USA
Datum: Sunday, August 5, 2001 at 21:29:01
Commentaar:
Beste Naardeners: Het allereerste allemaal vriendelijk bedankt voor de video band die Ik heb gekregen vandaag 4rd Augustus, 2001. Het zal wel een prachtig mooie bandje wezen, maar ik zal het het eerst moeten omschakkelen in het voormaat dat hier wordt gebruikt. Het is reuse leuk dat Ik het bandje van jullie heb gekregen. En Ik bedank Naarden en iedereen die er een hand in had om dit kadauetje te krijgen. Hoop ook nog voor het door voeren van EEN NAARDEN website die bij Naarden zelf zal wezen ! Het doet een hele hoop goed, voor die binnen maar ook buiten het land wonen, zo als wij. Als U soms persoonlijk kontakt met mij zou willen maken, bewaar dit e-mailtje maar. En nu nog eens vriedelijk bedankt. Tot de volgende keer van dit Naarderse jongetje... die jullie nooit zal vergeten. Groeten van Cory Vandergeld Penngrove, CA 94951

Naam: John Major (Johannes Majoor)
Email:Mjr2770@aol.com
Plaats: Grand Rapids, USA
Datum: Sunday, July 22, 2001 at 21:36:45
Commentaar:
Johannes Majoor was born on november 3rd ,1950 on the oude haven #22. My family who lived there was Father> Johannes Majoor,My mother> Maria Majoor,Brothers> Bartholomeus Egbertus Cornelus Majoor , and Cornelus Johannes Majoor We all moved to Grand Rapids,Michigan. USA in 1951 March 1, New York City. Bart would like to say his favorite place was in front of the house where we lived where rented boats where used by fishingman, where he sold bait. Earned his first bike. Father and Mother have both passed away. He had a barber shop on the Beerensteinenlaan # 3 Bussum . I have been back twice ,once in 1976 and 1999 .We still have a lot of relation living in Holland. Itwas nice visiting this site Thank you Johannes Majoor ( I use John Major here in the states)

Naam:F.J.J. de Gooijer
Email:gooijerfjj@hotmail.com
Plaats: Naarden, Holland
Datum: Wednesday, July 18, 2001 at 12:34:31
Commentaar:
VESTINGBOERDERIJEN IN NAARDEN De juiste benaming is 'stadsboerdeijen, maar sinds men spreekt van 'vestinghuis ' kan ook wel het begrip 'vestingboerderij' gebruikt worden. In Noodholland is een boerderijenproject gestart, waaraan ik (voor de Vesting) mijn medewerking heb toegezegd. Mijn vraag is : Heeft U foto's van vestingboerderijen, de bewoners en/of andere gegevens. {zowel van de oude als nieuwe toestand van het gebouw] Geen foto's van Bussummerstr. 27, 29, 31 H.W. de Gooijer en Gansoordstr. 31 / Pijlstraat 12 Wed. K. de Gooijer-Krijnen - die heb ik zelf voldoende. Voorlopig zou het prettig zijn alleen een goedkope fotokopie bij mij in de brievenbus te doen. F.F.J. de Gooijer, Gansoordstr. 27. 1411 RG Naarden. Tel. 035.6944529.

Naam: Y.Spieker
Email:raams@i.primus.com.au
Plaats: Adelaide, S.Australia.
Datum: Saturday, July 7, 2001 at 09:11:13
Commentaar:
Ik heb echt genoten van uw website en zal er nog meerdere malen in terugkomen.Ik vind het geweldig om alles weer eens terug te zien en te lezen.Zelf heb ik in Naarden gewerkt voor een Brandblusapparatenfabriek.

Naam: Willem Johannes Radix
Email:jlricker@hawk.igs.net
Plaats: Vankleek Hill, Canada
Datum: Saturday, July 7, 2001 at 03:36:25
Commentaar:
Dit is niet mijn eigen nummer antwoord in engels A.U.B

Naam:Cory Vandergeld
Email:cory@cescompany.com
Plaats: Penngrove, CA, USA
Datum: Sunday, July 1, 2001 at 22:02:45
Commentaar:
Beste

Meschien zijn jullie mij wel vergeten of ken je mij niet meer, maar ik was dat Naarder jongetje dat vanaf 1937 tot 1954 in Naarden gewoond heeft, tot dat mij ouders en ik het land ging verlaten om naar Amerika te gaan. Bent naar de St. Josef School geweest, en heb ook nog gezwommen en geschaatst op de grachten van Naarden. Heb nog wel eens het verlangen om jullie allemaal nog eens terug te zien en het nog een keer over te doen. Ook nog wel eens gezwommen in de koeien zee, maar ik ziet dat bestaat niet meer.

In 1950 hadden we dan ook een groot feast, 600 jaar bestaan van Naarden. Iedereen ging verzieren, de huisen, straaten, ook nog wel de wallen met olie potten die s’avonds aan gestoken werden.

Het was toen niet zo veel als jullie nu gedaan hebben, maar dat konden we toen ook niet, omdat de meeste mensen geen geld hadden omdat wij nauwelijks uit de tweede wereld oorlog waren gekomen. Als een jongetje van dertien weet ik nog wel het een en ander van dat feestje af.

Dat, we s’avonds met de muziek en de fakkels door de straat heen gingen. Met de Flevo muziek vereeniging voorop. Dat was mooie, we hadden toen ook nog een “Gondel Vaart”, als iemand die een bootje had, gingen ze dat dan verzieren. En dan het vuur werk, dat was zo mooie dat veele mensen kwamen van andere steden rondom Naarden heen, om het te zien.

Kon nog wel veel meer gaan vertellen maar ik wil niet deze web site helemaal vol schrijven zodat er geen ruimte meer is. Maar als iemand mij nog wel eens wat vragen zou wil stellen over Naarden, of meschien alleen om nog eens een praatje te maken.... kom gerust maar naar mij website toe http://cescompany.com en dan kan je wel het nog het een en ander herdenken.

(mij hollands zal wel niet meer zo goed zijn, meschien is het nu oud hollands).

Genieten doen we veel van deze Naarder website, en hoop ook als vele gastboek bijdragers dat het nog in deze of een andere vorm blijft bestaan en we zullen jullie allemaal hartelijk bedanken en nog vele jaaren meer voor NAARDEN, hip hip hip hoorayyyy

Tot ziens van dit Naarder jongetje die nog aan je denkt.

Cory Vandergeld, e-mail: cory@cescompany.com


Naam:Jaap Kort
Email:jama@wxs.nl
Plaats: Huizen, NL
Datum: Monday, June 25, 2001 at 19:34:18
Commentaar:
Via een anoniem briefje werd mij verweten dat ik diverse mensen tekort had gedaan en had gekwetst. Dat is geenszins de opzet geweest van mijn vermelding in dit gastenboek en ook, na vernieuwde lezing van mijn eigen bericht, haal ik dat er niet uit. Mocht de webmaster van dit fenomeen vinden dat het bericht wel kwetsend is voor iemand of een groep mensen verzoek ik hem bij deze om de beide door mij geschreven berichten te verwijderen. Jammer dat het briefje anoniem was... Met gemeende groet, Jaap Kort

Naam:Jaap Kort
Email:jama@wxs.nl
Plaats: Huizen, NL
Datum: Sunday, June 17, 2001 at 22:01:00
Commentaar:
Prima site. Als oud-Naarder heb ik zo mijn ideeen over de manier waarop er op dit moment met Naarden wordt omgegaan, maar dat is minder relevant. Mijns inziens zou wel de pagina met de beroemde Naarders veel meer kunnen worden uitgebreid. Ik denk hierbij b.v. aan de diverse middenstanders van weleer die heel veel voor Naarden hebben gedaan, maar misschien is dat 'slechts' in mijn herinnering. Wel maak ik graag van dit gastenboek gebruik om bekend te maken dat mijn ouders, Dirk en Bettie KORT, (de oude kruidenier uit de Peperstraat) 3 juli a.s. 50 jaar zijn getrouwd. Feliciteren kan via http://www.jako.myweb.nl Jaap Kort.

Naam: Wim Pameijer
Email:pameijer@hypermax.net.au
Plaats: Karalee Queensland, Australia
Datum: Saturday, June 16, 2001 at 08:34:02
Commentaar:
Kreeg Uw adres van Mevr. Inge Bossert en heb genoten van alle inlichtingen. Ook natuurlijk ven harte gefeliciteerd Naarden. W.P.

Naam: F.J.J. de Gooijer
Email:gooijerfjj@hotmail.com
Plaats: Naarden,Datum: Tuesday, June 5, 2001 at 00:04:29
Commentaar:
Voor veel nieuwe Naarders zal het onbegrijpelijk zijn, dat er binnen Vesting Naarden ooit circa 25 boerderijen stonden. In 1945 werd er een inventarisatie gemaakt van het aantal stuks vee dat de oorlog had overleefd. Het aantal koeien was geslonken door de verplichte levering en een aantal paarden was gevorderd (gestolen) door de bezetters. Hieronder staat een opsomming van de veehouders en hun adres uit 1945.

01 Bruijn de, C.M. St. Annastr. 3
02 Gooijer de, H.W. Jzn Bussummerstr. 29, 31
03 Gooijer de, J. Czn St. Vitusstr. 38 (49)
04 Gooijer de, P. Czn Cattenhagestr. 46
05 Gooijer de, Wed. J. Wz Pijlstr. 6
06 Keijer, A. Azn Bussummerstr. 33
07 Keijer, Wed. A. Bussummerstr. 33
08 Kos, E. Jzn St. Annastr. 20
09 Krijnen, J.J. Kloosterstr. 6
10 Linck, F.W.G. Kloosterstr. 8
11 Linck, P.A. St. Vitusstr. 50
12 Maas, B.J. Cattenhagestr. 61
13 Maas, J. Gansoordstr. 46
14 Maas, M.J. Cattenhagestr. 57
15 Rijk de, P. Regenboogstr. 14
16 Rijk de, W. Gansoordstr. 15
17 Splint, S. Gansoordstr. 7

Niet vermeld werden de enkele boerderijen zonder vee. Dit was het gevolg van de verplichte splitsing boerderij / zuivelhandel. Deze vond plaats in sept. 1943.

18 Gooijer de, W.H. Jzn St. Vitusstr. 19
19 Gooijer de, Bertha Raadhuisstr. 4
20 Krijnen, J. St. Vitusstr. 15

Tussen 1920 en 1940 waren al de volgende boerderijen verdwenen:

21 Gooijer de, Jac. Wzn. St. Vitusstr. 36
22 Keijer, A. Azn St. Vitusstr. 69
23 Krijnen, Jac. Beierd 15
24 Schouten, L.J.L. Bussummertstr. 44
25 Snoek, Th. Turfpoortstr.


Naam:dwayne bartels
Email:dwaynebartels@hotmail.com
Plaats: vught, holland
Datum: Monday, May 14, 2001 at 20:25:16
Commentaar:
hey kronenburg ken je lonny kronenburg ???

Naam: Elseline van Leeuwen-Kroonenburg
Email:elseline.ruud@hetnet.nl
Plaats: Naarden, Nederland
Datum: Friday, April 20, 2001 at 07:26:16
Commentaar:
Wat heb ik genoten van de reünie van de Vestingschool in maart, van de jongens en meisjes die op de foto staan van mijn 1e klas met juffrouw van Veen, waren 11 mensen aanwezig, Sonja Wijnberg, Hanna Brouwer, Toos van Rooijen, Ingrid en Gerda Vos, Ben Krieger, Aart van Rooijen, Ben Duyser, Koos van Zwieten en Rinus van Rooijen. Misschien leuk om nog eens iets te organiseren met een groter deel van de vroegere klas. Ik heb zelf die zaterdag ook nog wat foto's gemaakt en die vormen een leuke herinnering aan deze middag. Als iemand de foto's wil zien, hoor ik het wel. Nogmaals dank aan de organisatie, het heeft even geduurd, ik kwam maar niet op deze site. Elseline van Leeuwen-Kroonenburg

Naam: Bram Radix
Email:bradix2@hotmail.com
Plaats: Grimsby, Canada
Datum: Tuesday, April 17, 2001 at 05:47:26
Commentaar:
Al vele keren Naarden's website bezocht om wat oudere namen tegen te komen maar ook om een beetje mee tegenieten van het 650ste feest en de reunie van de Vesting School.Al ben ik al zinds 1960 wonende in Canada was het toch leuk om op het op de hoogte te blijven houden door Louis( Wietje ) Kalee .Alhoewel het 600 jarige feest ook enorm was ,lijkt het deze keer nog meer grandioos geweest te zijn.Ook via deze weg weer kontakt gevonden met een wat oudere Schapenmeender in Canada.Geniet enorm van deze site en hoop ook als vele gastboek bijdragers dat het nog in deze of andere vorm blijft bestaan

Naam: anne
nederland
Datum: Friday, April 13, 2001 at 09:25:30
Commentaar:
son by four are the best!Iove them!

Naam: Elseline van Leeuwen-Kroonenburg
Datum: Thursday, April 12, 2001 at 07:33:01
Commentaar:

Naam: Rinske
Email:rjdwaard@hotmail.com
Plaats: Eindhoven, NL
Datum: Monday, April 9, 2001 at 23:02:08
Commentaar:
Hoi allemaal, Ik heb net alle favoriete plekjes van jullie bekeken, maar waar ik naar op zoek ben zit er helaas niet bij. Ik studeer bouwkunde en ik ga een werkstuk maken over het Mobius Huis van Ben van Berkel (of UN Studio). Het staat ergens in 't Gooi, midden in het bos. Volgens mij valt het onder de gemeente Naarden. Mocht je het ooit tegengekomen zijn tijdens een wandeling en niet van architectuur houden: het is een nogal opvallend huis, helemaal van beton en glas gemaakt. Als iemand mij aan wat meer info kan helpen, graag! Verder veel plezier met alle feesten in Naarden rondom het 650 jarig bestaan! groeten, Rinske

Naam: Louis Hamers
Email:Lhamers2009@cs.com
Plaats: Almere, Nederland
Datum: Sunday, April 8, 2001 at 16:08:53
Commentaar:
Langs deze weg wil ik namens het organisatiecomite een ieder bedanken die de reunie van de vestingschool tot een groot sucses hebben helpen maken, want zonder de spontaniteit en het enthousiasme van de gasten lukt het niet om er iets moois van te maken. Tevens wil een ieder bedanken voor de leuke bedankbriefjes die wij als organisatiecomite hebben mogen ontvangen. Nogmaals bedankt en misschien tot ziens. Louis Hamers

Naam: Chris van Berkel
Email:christiaan-1@excite.com
Plaats: San Jose.California, U.S.A.
Datum: Friday, March 30, 2001 at 10:02:54
Commentaar:
Naarden has always been my favorite City,although I was born in Bussum.(1921)Heb daar een paar jaren gezongen in het knapen koor in de oude kerk(Matteus Passion).Vond het geweldig als het orgel "full works" en het gehele koor de kerk vulde. Vandaar nog steeds mijn voorkeur voor Handel.Bach,etc. What ook een echte aantrekking was voor ons jongens: om in de buitengracht te gaan zwemmen met onze lange zwempakken,we gingen dan van de vesting naar de buitenkant waar de appelbomen waren..en kwamen terug met appels in onze zwempakken.Tuig!! Smile. Heb ook veel tijd besteed aan het vissen in de buitengracht. Good Memories. Van Harte gefeliciteerd aan jullie ouwe kraaien!! Smile. Chris.

Naam: tonny van altena.hempe
Email:hempe29@zonnet.nl
Plaats: bussum, nederland
Datum: Monday, March 26, 2001 at 20:09:50
Commentaar:
hallo naarden eerst wil ik bert van altena louishamers en louis kalee erg bedanken voor de fijne 24 maart her was zeer geslaagd alle naardes weer bij elkaar te zien ze zijn er een jaar mee bezig geweest maar het was zeer goed bedankt jullie drieen die middag vergeten niet gauw mijn man en ik zelf hoop gauw weer zo,n feest mee te maken. wie organiseert de volgende? tonny van altena geboren ook in naarden

Naam: Ben Krieger
Email:b.kriegersr@hetnet.nl
Plaats: Naarden, Nederland
Datum: Wednesday, February 7, 2001 at 22:45:18
Commentaar:
Beste Naarders, Hierbij een vervolg reaktie in dit gastenboek. Mede dankzij deze site is er nu een "Vestingschool" reunie op 24 maart as ,in de Burgerzaal. Hartelijk dank Louis Kalee,Bert van Altena en Louis Hamers. Zo zie je maar wat een feest los maakt.

Naam: Bart van Dijk
Email:bwvandijk@terra.es
Plaats: Salou, Spanje
Datum: Sunday, February 4, 2001 at 22:06:17
Commentaar:
Een mooie site,vond het leuk eens te kijken hoe het in Naarden gesteld was.Nu als alles is zoals de site dan zit het in Naarden wel goed.Heb vroeger van 1970 tot 1975 in Naarden gewoond.Het lievelinksplekje van Bart van Dijk is natuurlijk prachtig.(vanwege de naam)Nu Naarders tot ziens. Groetjes Bart van Dijk.

Naam:Hero De Jong
Email:hero@doge.nl
Plaats: NAARDEN, NL
Datum: Friday, February 2, 2001 at 05:41:38
Commentaar:
LET OP !!! - MINDER AUTO'S IN DE VESTING ?? - dat probleem lost zich vanzelf op, want : de BENZINE gaat binnenkort f99,- per liter kosten .... ((( http://DIT.IS/EEN.RAMP )))

Naam:Yuri Deutekom
Email:yuri@feestagenda.com
Plaats: Bussum, Nederland
Datum: Monday, January 29, 2001 at 13:43:38
Commentaar:
Leuke site! Eindelijk heeft naarden dan ook een toppie site! Bezoek ook www.feestagenda.com (made by bussum!)

Naam: elvira arkesteijn
Email:elvira_arkesteijn@yahoo.com
Plaats: naarden, nederland
Datum: Tuesday, January 23, 2001 at 02:04:56
Commentaar:
he eindelijk dan deze site bezocht!!Leuk hoor , maar ik zou wat meer fotos hier willen zien zodat anderen kunnen zien hoe naarden eruit ziet.

Naam: Paloma Somohano
Email:lpaloma@prodigy.net.mx
Plaats: Monterrey, México
Datum: Tuesday, January 23, 2001 at 02:00:58
Commentaar:
hee jullie hebben een coole website , ik heb er met plezier naar gekeken...naarden lijkt me een toffe stad om een keer te bezoeken maar monterrey is ook erg cool.Kom een keer langs.

Naam:Aswin Grijpink
Email:aswin@seal.nl
Plaats: Naarden, NL
Datum: Thursday, December 14, 2000 at 12:58:02
Commentaar:
Ik hoop dat deze site nog lang blijft bestaan. Eindelijk veel zinnige en onzinnige informatie over Naarden, en haar mooiste plekjes! Voor meer informatie over Naarden en een oer-naardense vereniging kun je altijd even op bezoek komen op de homepage van scouting Olav: www.scouting-olav.nl

Naam: Egbert van Wijk
Datum: Saturday, December 9, 2000 at 15:53:47
Commentaar:

Naam:Randy Koo
Email:rkoo@haarlem.nl
Plaats: Leiderdorp,Datum: Tuesday, December 5, 2000 at 15:28:12
Commentaar:
Hallo Ruud Schulten, Heb vandaag gekeken naar je site en ik moet zeggen zeer attractief. De links bevatten zeer goede wegwijzers naar url's die ik nog niet kende. Nu nog naar een transactie site van naarden.nl. Leerzaam contact tijdens Gemeenteweb dag en wellicht later meer uitwisseling over de CyberCity sites.

Naam: Carla Sakkers-Fritz
Email:carla.sfr@wolmail.nl
Plaats: Dwingeloo Dr.,Datum: Saturday, November 25, 2000 at 00:43:12
Commentaar:
Hallo jarig Naarden, Bij toeval (!) kwam ik deze leuke en uitgebreide site tegen. Wat een verrassing! Alsnog wil ik alle inwoners en het'stads-bestuur' Van Harte feliciteren met het 650-jarig bestaan van deze mooie Vestingstad Naarden met z'n lange en indrukwekkende geschiedenis! Geboren en getogen in Naarden, weliswaar aan de 'andere kant' van de Rijksweg opgegroeid, heb ik goede en fijne jeugdherinneringen aan de vesting! Vooral m'n jeugdjaren bij de clubs van de Ger. Kerk, met ds en mw Poppe en alle vrienden en vriendinnen zijn me altijd bijgebleven. Jeugdsentiment!? Bij ons aan de muur hangt een bord met de Grote Kerk van Naarden erop afgebeeld, zodat ik elke dag herinnert word aan deze mooie Vestingstad. In het voorjaar hebben we nog een 'rondje' Naarden gedaan en ik was verwondert dat er nog zoveel plekjes terug te vinden zijn die herinneringen oproepen. Naarden: houd het zo!!! en redactie: bedankt voor dit geweldige initiatief! Hartelijke groetjes aan alle 'bekenden' van Carla Fritz (meisjesnaam)

Naam: Jose Dashorst-Engel
Email:jose@roelofdashorst.demon.nl
Plaats: Heukelum(Gld), Nederland
Datum: Sunday, November 19, 2000 at 15:54:58
Commentaar:
Het is een leuke en interressante site. Jammer dat Naarden niet rechtstreeks via de steden.pagina.nl te bereiken is, maar dat het via een omweg gaat. Vooral de foto's roepen herinneringen op.

Naam: Frans de Gooijer
Plaats: Naarden,Datum: Saturday, November 18, 2000 at 12:47:05
Commentaar:
Het plekje van Herman de Gooijer(1892-1980) In aanvulling op 'Het plekje van Bart van Dijk' het volgende: Het perceel achter Fort Ronduit was eigendom van Domeinen. Van 1945-1967 pachtte Herman de Gooijer dit. Oorspronkelijk was het een laag gelegen weiland en stond het bekend als 'de Graszee". Bij het uitbaggeren van de nabijgelegen tankgracht in 1939 werd de klei op de Graszee gedeponeerd. Domeinen noemde het toen 'de Kleiput'. De Gooijer vond dit plekje zo mooi gelegen dat hij altijd sprak van 'Het Paradijs' (zie 'Het Paradijs': De Omroeper, 1988 blz. 109 t/m 114

Naam:Steven Pieneman
Email:info@pieneman.nl
Plaats: Amsterdam, NL
Datum: Friday, November 17, 2000 at 17:56:00
Commentaar:
Als kleinzoon van bakker Pieneman uit de Kloosterstraat voel ik mij nog steeds nauw verbonden met Naarden. Mijn jeugd doorgebracht in de Beyert en de Heemskerklaan, woon ik inmiddels in Amsterdam. Geen bakkerij gestart, maar een communicatie-adviesbureau! Door projecten in Naarden en omstreken kom ik nog regelmatig terug in mijn geboortestad. De site is een prima initiatief. Dat de gemeente zelf geen website heeft vindt ik een jammerlijk feit. Inmiddels hebben wij het Vestingmuseum en de Comenius Stichting van een mooie site mogen voorzien. Zelf hoop ik in de toekomst nog vele impulsen te mogen geven aan een interactief Naarden, zodat wereldwijd kan worden verteld over onze mooie stad!

Naam: Rob de Vries
Email:FIRST.1HOUSE12move.nl
Plaats: BUSSUM, NL
Datum: Friday, November 17, 2000 at 11:25:33
Commentaar:
Heden 17-11 de cd-rom mededeling gelezen in de Gooi Eembode en gelijk opgeslagen in het bestand, het zal zeker gelezen worden. Eerste indruk ziet er mooi & goed uit.

Naam:Yvonne Meyer
Email:y_meyer@telus.net
Plaats: Surrey, BC, Canada
Datum: Wednesday, November 8, 2000 at 00:32:25
Commentaar:
Hello to all my family and friends in Naarden (Bussum). Congratulations on celebrating a truly wonderful milestone. I wish I could have been there. Thank you to the web master for the terrific photos and website so that I could enjoy the festivities, too. I have spent a good deal of time visiting in Naarden encouraging my Dutch heritage and enjoying the gezeligijt. Fishing in the canals , "traditional" patat eating, walking the walls and bike riding through "het bos" or climbing the church tower, I'm a committed fan of Naarden. As our young people say, here in Canada, "Naarden, YOU ROCK!" See you next summer, xoxoxox (hugs and kisses) from Yvonne

Naam:Edwin Herdink
Email:herdink.assurantien@wxs.nl
Plaats: 's-Graveland, Nederland
Datum: Tuesday, November 7, 2000 at 12:54:56
Commentaar:
Toen ik van de zomer Naarden bezocht klom ik een van de oude aarden wallen op en werd daar gevangen door de schoonheid om mij heen wat mij inspireerde tot het volgende gedicht:

Un rendez-vous,
Langs purperen distels leidt het pad omhoog
Neergestreken in het jonge gras de schoonheid nabij
Slapende lelies dromend op het water
Kabbelend geluid vervult mijn hart
Een lichte bries, de takken wijken
Doet buigen het rijpe gras.
Hoog verheven zingen de vogels
Vredig, daar waar eens strijd ten tonele was
Cultuur en historie nauw verweven
Tijd trotserend, rustend in de zon
Vandaag heb ik jou in stilte mogen aanschouwen
Zonder kanongebulder zonder trom.

E.H. Naarden 06.06.2000


Naam: Ria Meyer - Laven
Email:Riastoy@telus.net
Plaats: Surrey, B.C., Canada
Datum: Tuesday, November 7, 2000 at 06:37:46
Commentaar:
Naarden van harte gefeliciteerd, ik was er bij toen het 600 jaar werd gevierd, ik was in naarden in het voorjaar en heb genoten. Van alle Lavennen het allerbeste gewenst. Ria Laven.

Naam: Emmy Glassenbury Vrakking
Email:peterg@senet.com.au
Plaats: Adelaide S.A., Australia
Datum: Monday, November 6, 2000 at 09:55:56
Commentaar:
Van harte gefeliciteerd aan alle vroegere en huidige Naardernesen. Ik was geboren in Concordia in de Turfpoort straat in 1938 Mijn Vader was de caretaker of Concordia, Zijn naam was Harrie Vrakking. Wat leuk om alle verhalen te lezen van de vorige mensen die het gastenboek hebben getekend. Ik kan me nog wel de oorlogsjaren herinneren, we hadden de Duitsers in ons huis. Ik bezocht de Maria School en mijn broers gingen naar de ST. Jozef school een paar huizen bij ons vandaan, Meneer Clement was de hoofdmeester daar. In 1947 wij verhuisde naar Hilversum, maar in 1957 woonde ik nog zo,n anderhalf jaar in de ST. Anna straat met mijn opa. Ik wens jullie allemaal het allerbeste en veel plezier met de feestjes, ik kan me nog goed het 600 jarig bestaan herinneren. Ik woon nou since 1973 in Australia met mijn Australische husband, allemaal de hartelijke groeten en Party on.

Naam:P.P. Donkers
Email:ppdonkers@chello.nl
Plaats: Hilversumse Meent, Nederland
Datum: Friday, November 3, 2000 at 21:00:15
Commentaar:
Prachtig om al die commentaren te lezen. Bezoek ook eens mijn website om de om de omgeving van Naarden te zien (gehele Gooi en Vechtstreek). Ga naar www.gotodon.ontheweb.nl en gebruik de links onderaan de openingspagina.

Naam: drs. Willm D. van Mourik
Email:wvmourik@xs4all.nl
Plaats: Blaricum, Nederland
Datum: Friday, November 3, 2000 at 19:50:13
Commentaar:
Het was 17 mei 1945, 12 dagen na onze bevrijding, de dag waarop ik werd geboren in het toe nog bestaande Diakonessenhuis in Naarden. Dokter Schouten (enkele jaren geleden overleden op ruim 100-jarige leeftijd), chirurg (en in die jeren tevens gynaecoloog en uroloog) assisteerde bij mijn geboorte. Enkele dagen tevoren had Churchill ons Naarden nog "bezocht" door in een open auto met de vingers in V-vorm geheven over de oude Amersfoortsestraatweg te rijden: een zegetocht van onze bevrijder waar mijn moeder mij jaar in en jaar uit aan herinnerde. Toe ik nadien op de lager school zat (Koningin Emmaschool, net in Bussum gelegen) werd Churchill 80 jaar en gaf mijn vader mij als plm. 8 jarige de hint om hem een verjaardagskaart te sturen. Enkele weken later ontving ik van onze bevrijder een persoonlijk bedankbriefje op zijn postpapiet van Downing Street 10. Ik heb het altijd bewaard en het siert nog steeds de muur van mijn werkkamer. Vanaf mijn geboorte tot mijn studentenleven in Amsterdam woonde ik in het meer dan gezellige Ministerpark (Van Hall-laan 1) een buurt die o.m. bestond uit grote gezinnen van Gereformeerde huize (het gras niet gemaaid op zondag en vooral geen sporten van de kinderen) én forensen. Dat beeld van al die mensen die zich dag in dag uit op hetzelfde tijdstip naar het station Naarden-Bussum spoedden. Het leek wel een soort processie. Bekende familienamen uit die jaren zijn: de Hardonken, de Van Rijsen, de Van Zeggelaars, de Heules, de Van Wettums (het voorgeslacht leverde eens een Naardense Burgemeester), de Hoeksema's, de Havekottes en de bekende autoriteit Mr. Nomes (politierechter te Amsterdam én berechter van de Maagdenhuisbezetters uit de zestiger jaren). We hadden nauwelijks TV en wie er wel een had kreeg met grote regelmaat een horde kinderen op bezoek die naar de Verrekijker (nu Jeugdjounaal/Klokhuis) wilden lijken. Eigenlijk een tijd van gemaskeerde armoede maar met heel veel echt plezier. Kersbomen verbranden (2e week januari) op de uitgestrekte verwilderde gebieden (de Bosjes zoals we die noemden)waar nu de Cort v.d. Lindelaan, Mackaylaan en nieuwe gedeelte van de Thorbeckelaan zijn gelegen. Soms vonden we er bij het bouwen van onze hutten (we voelden ons immers Vestingbewoners) een granaat die was blijven liggen na een luchtaanval van de Engelsen op een Duitse munitietrein. En dan 's zomers de Tour de France die we zelf organiseerden. Op oude fietsen, meestal een afdankertje van wel drie oudere broers, met houten blokken op de trappers (want anders konden onze beentje er niet bij) scheurden we dan achter elkander aan en streden we om de etappezegen. Het feit dat ik dit thans kan navertellen heeft niets van doen met verantwoordelijk weggedrag maar wel alles met het feit dat een auto toen nog een bezienswaardigheid was. De bekende politieman Krieger (ieder politieman was toen een wijkagent op de fiets)deed de snelheid verminderen maar als hij na een knipoog weerwegfietste ging het tenpo er weer in. Als je viel dan deed water wonderen. Toch was het letsel af en toe van dien aard dat je door je ouders even aan dokter Verbug (dé vestingarts van Naarden) werd getoond. Verburg een huisarts die ieder Naarder kende, bij ieder patiënt de tijd nam, schaterlachte en zijn vak verstond. Zijn visite in de ochtend aangevraagd via de telfoon van de buren (mag ik even bellen buurman en niks GSM)werd door dokter Verburg normaliter gehonoreerd om 11 uur 's avonds om vervolgens weer om 12 uur weg te gaan naar de volgende patiënt. Wat een geweldige man! Teneinde uw website niet verder over te belasten laat ik het hierbij. Ik moest wel van deze unieke gelegenheid gebruik maken om enkele goede herinneringen aan mijn Naarden met u te delen. Een Naarden waar het nog steeds goed toeven is en waarvoor ik op weg naar mijn huidige woonplaats Blaricum nog vaak voor de A1 verlaat om nog even de geur en sfeer van Naarden op te snuiven. Het ga Naarden, de Naarders en alle oud-Naarders goed. Op naar de volgende 650-jaar.

Naam:P.G.M. Schmidt
Email:info@schmidtnaarden.nl
Plaats: Naarden, NL
Datum: Sunday, October 29, 2000 at 17:04:56
Commentaar:
De uitdaging welke er voor de organisatoren nog ligt, is het actueel houden van deze pagina. Bij het ontbreken van een zelfstandige internetpagina voor de Gemeente Naarden, is naarden650.nl voorlopig slechts de enige referentie naar de Gemeente. Er is een uitzondering: de link via de staatscourant naar de nederlandse gemeenten. Veel Succes!

Naam: Joop Vrakking
Email:jvrakking@ozemail.com.au
Plaats: Adelaide, South Australia
Datum: Saturday, October 28, 2000 at 13:17:17
Commentaar:
Van harte gefeliciteerd met jullie 650 jarig bestaan. Ik heb 13 jaar gewoond in het gebouw Concordia in de Turfpoortstraat,ik was aanwezig met het 600 jarig bestaan en kan het me nog goed herinneren,leuk om al die berichtjes te lezen van die oude Naardernesen. Joop en Mary Vrakking van Nerum.

Naam: Toos de Vries
Email:toosdevries@yahoo.com
Plaats: Los Angelos, US
Datum: Wednesday, October 25, 2000 at 10:32:50
Commentaar:
De hartelijke groeten van Toos uit de States, waar ik bij mijn dochter ben en help met de 'business'> Jammer, jammer, dat ik de feesten niet kon meemaken. Zeven weken door Utah getrokken, zo'n fantastic scenery. Maar ons Naarden is zeker zo mooi. Een kennis van mijn schoonzoon toverde via een zoekmachine zomaar Naarden voor mijn neus. Ik viel bijna van mijn stoel. O, vreselijk, dat ik dit niet eerder wist,anders had ik jullie veel minder gemist. Lieve mensen, wat mooi, om zover weg te zijn en toch van Naarden te genieten. Nu kan ik toch Naarden bezoeken en me met jullie verbonden weten. Nou ,ik ga gauw verder met alles lezen, Toos is er heel blij mee. Mijn schoonzoon gaat alles in kleur voor me printen, laat wat van jullie horen, hoe het gaat en allemaal heel erg gefeliciteerd in het jarige Naarden. De liefste groeten van Toos.

Naam: berdien hoogewoud
Email:berdientje34@hotmail.com
Plaats: naarden, spanje
Datum: Wednesday, October 25, 2000 at 00:14:49
Commentaar:
nou, van wat ik meegemaakt heb van de vestiviteiten heb ik erg genoten. ik vond alleen dat de kleren huren om de straat naast de kerk in te mogen erg duur. dat had best de helft van de prijs mogen zijn! groetjes berdien

Naam: greetje hoogewoud-pol
Email:greetjehoogewoud@hotmail.com
Plaats: naarden, nederland
Datum: Wednesday, October 25, 2000 at 00:10:17
Commentaar:
Fantastische vestiviteiten in een zonnig Naarden. Nog vele zonnige jaren... in deze unieke stad.

Naam:Hero De Jong
Email:hero@doge.nl
Plaats: NAARDEN, NEDERLAND
Datum: Wednesday, October 18, 2000 at 19:20:19
Commentaar:
'k Voel me pas echt inwoner van Naarden, sinds ik aan een van die lange ontbijttafels heb gezeten. Daarom wens ik alle mede-inwoners hier, VEEL_WARMTE tijdens de komende millennium-winter {Y2K+} wanneer er géén aardolie meer komt uit het midden oosten ....

Naam: Henny Voortman Bakker
Email:HG-AH-VB@zonnet.nl
Plaats: Nijverdal, Nederland
Datum: Monday, October 16, 2000 at 16:12:10
Commentaar:
Van mijn ouders die nog in Naarden wonen hoorde ik van het grote feest in Naarden en nu ik ,nota bene van mijn broer in Australie!! hoorde van deze webside houdt niemand mij meer tegen om Naarden van harte geluk te wensen met het 650jarig jubileum.Ik ben ongeveer 10 jaar inwoonster geweest van Naarden,en het stadje heeft nog steeds een warm plekje in mijn hart.Ik wens alle Naardenezen alle goeds toe!

Naam: D.W.A. Langelaar
Email:langelaar@libero.it
Plaats: 18030 Perinaldo, Italia
Datum: Saturday, October 14, 2000 at 15:04:02
Commentaar:
Vandaag, bij het bekijken van de site, ontdekte ik bij het zien van de tentoonstelling, dat er een Naardens volks- lied is. Zou heyt mogelijk zijn, dat ik daarvan tekst en mu- ziek krijg? Bij voorbaat dank. Ab Langelaar

Naam: Rob Wilcke
Email:rob.wilcke@wxs.nl
Plaats: Son en Breugel, Nederland
Datum: Thursday, October 12, 2000 at 23:06:38
Commentaar:
Hartelijk gefeliciteerd Naarden ! Het is alweer ruim 43 jaar geleden dat ik er werd geboren, in de Turfpoortstraat (nr. 57). Ik heb er slechts kort gewoond, maar bezocht er vaak mijn opa en oma, die nu al lang geleden overleden zijn. Ik kom er nog steeds heel graag en ben trots er vandaan te komen ! Nog vele jaren toegewenst, en graag tot ziens ! Met vriendelijke groeten. Rob

Naam: Bregje Pol
Email:bregje_pol@hotmail.com
Plaats: High Bridge, USA
Datum: Thursday, October 12, 2000 at 19:08:29
Commentaar:
Hoi, Ik hoorde van mijn tante, Mook dat er een site was van naarden 650 ! Leuk om toch een beetje op de hoogte te blijven terwijl ik in America zit. Veel plezier met alle activiteiten die er gaande zijn. Groetjes Bregje

Naam: Fam. Langelaar
Email:langelaar@libero.it
Plaats: Perinaldo, Italie
Datum: Saturday, October 7, 2000 at 14:41:41
Commentaar:
Gemiddeld 2 maal per week bezoeken we de site van het jarige Naarden. Laat de geachte historologen maar kletsen, 649 of 650 jaar is niet zo'n groot verschil en het feest is er toch niet minder om? Het spijt ons ontzettend, dat w een en ander niet persoonlijk hebben kunnen meemaken, maar daarom niet getreurd, in november komen we toch nog wel even kijken hoe de zaken er dan voor staan.

Naam: Joris Leyten
Email:joleyten@hotmail.com
Plaats: Naarden, NL
Datum: Saturday, October 7, 2000 at 14:15:16
Commentaar:
Iederen bedankt voor het feest! Maar waar is het kanon nu weer gebleven? Op 23 september heb ik et niet gezien en was zijn sokkel ook weg. ik vind wel dat hij een openbare plek moet krijgen. Niet het vestingmuseum bijv. groetjes.

Naam: Paul
Email:Paul@Beun.net
Plaats: Naarden,Datum: Wednesday, October 4, 2000 at 16:25:54
Commentaar:
Geweldig! Zowel het feest als de site. Via de site nog een beetje na genieten, met text en uitleg van het feest van mijn woonplaats. Jammer dat dit soort feesten te snel voorbij gaan, maar het was zeker goed geregeld! Dusss

Naam: Nancy Brandt - Ranzijn
Email:nancyn67@hotmail.com
Plaats: Canberra, Australia
Datum: Tuesday, October 3, 2000 at 09:30:55
Commentaar:
Feliciteerd Naarden - Ik vind het website heel interessant en leuk om de fotos te zien, speciaal het favourite plekjes. Ik vond vietsen rond de vesting altijd heel ontspannen, het eerste keer op het fiets van mijn Opa Ranzijn in 1985 en dan weer in 1997 met mijn dochter Rebekah en mijn "Tante" Brigit en nicht Nicole - dan was het meer werk! Ik vind het zo en gezellig stad en ik hoop dat ik daar weer een keer naar heen kan gaan. De Groeten van "The Land Down Under"!

Naam: Ben Krieger
Email: kriegersr@hetnet.nl
Plaats: Naarden, Holland
Datum: Sunday, October 1, 2000 at 21:33:18
Commentaar:
Beste Naarders en oud Naarders, Nogmaals mijn gelukwens met een geslaagd 650 jaar. Het vorige stukje op deze site ging de mist in en daarom nogmaals enige reaktie op het gebeuren. Ondanks de vele bezoekers heb ik zeer weinig oude bekende gezien,laat staan gesproken. Ik zou het leuk vinden om reakties te krijgen van oud klasgenoten van de Vestingschool.Ik heb op de school gezeten van 1948 tot 1954. Tevens zou ik graag willen weten,hoe ik aan enige foto- afdrukken zou kunnen komen,welke in het Comeniusmuseuem hingen.Ook voor de video van Naarden 600 heb ik grote belangstelling.Wie kan mij hiermee helpen? Mer vriendelijke groet, Ben Krieger,Huizerstraatweg 9,1411 GK Naarden.

Naam: D.W.A.Langelaar
Email:langelaar@libero.it
Plaats: Perinaldo, Italia
Datum: Sunday, October 1, 2000 at 14:58:32
Commentaar:
Beter laat dan nooit, maar tach van harte gefeliciteerd met jullie 650-jarig bestaan. De site is het bekijken meer dan waard!

Naam: Eric, Monique, Florian en Sebastian Rijsberman
Email:rijsberman@smile.ch
Plaats: Ehrikon, Zwitserland
Datum: Thursday, September 28, 2000 at 21:22:52
Commentaar:
Hallo Naardenezen Wij wonen al 17 jaar in Zwitserland en komen oorspronkelijk uit Naarden. We genieten van de fotos en de teksten uit onze geboortestad. Helaas komen we pas in oktber weer naar nederland en missen de festiviteiten. De Website laat onze kinderen die in Zwitserland geboren zijn het een en ander over Naarden weten. Bedankt

Naam: Desiree Hartong
Email:dhartong@nl.packardbell.org
Plaats: Naarden, NL
Datum: Wednesday, September 27, 2000 at 22:02:01
Commentaar:
Als ras echte Kraai-in heb ik genoten van de actuele site (kan d'r geen boekje van komen? Da's leuk voor mijn opa en oma, want die hebben geen internet). Tevens heb ik genoten van de schepen in de haven (mogen van mij blijven liggen) en van de agrarische markt (mag van mij iedere zaterdag)en uiteraard van het schitterende kinderdorp in de St. Vitusstraat (goed werk en bedankt Helene!). Even herleefde oude tijden in Naarden en léken alle bewoners één... Groetjes van het schapenmeisje van Naarden Desiree Hartong

Naam: Carla Kroonenburg & Herman Welker
Email:welkro@wxs.nl
Plaats: Naarden,Datum: Wednesday, September 27, 2000 at 21:29:51
Commentaar:
Wat een geweldige site en wat een enorm feest!! We hebben met volle teugen genoten, het leek soms wel een reunie! Wat leuk, weer schepen in de haven, dat zou meer moeten gebeuren. Petje af voor de organisatie en hartelijk dank. Kan de site niet blijven? Hartelijke groeten.

Naam: Hugo en Ine v.d. Berg
Email:inevisser@freeler.nl
Plaats: Naarden, Nederland
Datum: Tuesday, September 26, 2000 at 21:28:45
Commentaar:
Gemeente Naarden en alle organisatoren, wij willen graag, als enthousiaste Naarders, bedanken voor de meer dan geweldige vestiviteiten rond ons 650 jarig bestaan.(Die Hilversummer weet er niets van hoor Henk! Maar hij zij ook dat we niet alles moeten geloven wat er geschreven staat). Wij hebben veel van de activiteiten gezien, gehoord en meebeleefd en kunnen alleen maar zeggen: het was fantastisch!!! Hugo en Ine, Thierensweg 4 Naarden sinds 31 jaar

Naam: wagebaert
Email:rgw@worldonline.nl
Plaats: naarden, nederland
Datum: Tuesday, September 26, 2000 at 21:10:15
Commentaar:
Bedankt voor de sublieme dagen. Ook dank aan de organisatie die dit heeft mogelijk gemaakt. Naarden heeft hierdoor een goed voorbeeld gegeven wat een kleine organisatie allemaal kan presteren. Nogmaals veel lof voor het vele werk wat door zo veel vrijwilligers is gedaan. Met vriendelijke groet Wagebaert

Naam: jan en wijna toorman-veenstra
Email:jtoorman@cs.com
Plaats: soest, holland
Datum: Saturday, September 23, 2000 at 16:06:01
Commentaar:
geachte burgers en buitenlui , als geboren vestingbewoner en aangetrouwd van harte proficiat met u respectabele leeftijd. de toormannen senior en junioren waren zeer wel bekend als schilders=bedrijf ; jan als compagnon en later als eigenaar van kroonenburg - comfort , dat in 1984 werdt verkocht , en wat nu ook zeer succesvol verder gaat onder de naam kroonenburg interieur , uw bezoek zeer zeker waard . de aangetrouwde zr.wijna werkte 10 jaar in het naardense diaconessenhuis ,en leerde zo heel wat naardenezen kennen . daarna dus werkzaam in eigen zaak . met een hartelijke groet voor alle bekenden !!! , ,

Naam: Cor en Ria van den Hoff
Email:cvdh@smartchat.net.au
Plaats: Kingston Tasmania, Australie
Datum: Saturday, September 23, 2000 at 09:17:16
Commentaar:
Van harte gefeliciteerd met U verjaardag en nog vele jaartjes!! Heel goede presentatie met al de photos erby. Bezoeken U op aanrading van onze vrienden in Nederland die er jarenlang hebben gewoond. Nogmaals veel geluk van Ria en Cor van den Hoff.

Naam: Jan Gallenkamp
Email:jangallenkamp@hetnet.nl
Plaats: Naarden, Nederland
Datum: Friday, September 22, 2000 at 21:06:10
Commentaar:
Felicitaties aan jarig Naarden!!! Zie en los op de puzzel in de Naarder Koerier van 21 september: NAARDEN IN LETTERGREPEN. Veel succes!!! Jan Gallenkamp, de enthousiaste en enige bridgedocent van Naarden

Naam: Joop en Lorna van der Lijn
Email:jolo-vander@xtra.co.nz
Plaats: Palmerston North, Nieuw Zeeland
Datum: Friday, September 22, 2000 at 06:58:42
Commentaar:
Van harte gefeliciteerd, Naarden en inwoners ! Wij hoorden van Inge en Hans Bossert van het 650-jarig bestaan. Ik (Joop) ken Naarden niet zo goed, omdat ik het grootste deel van mijn leven heb doorgebracht in Indonesie, Singapore, Hongkong en N.Zeeland, maar ik heb altijd "a soft spot" voor Nederland gehad. Als het kan, komen we zeker eens naar Naarden. Nogmaals, proficiat !

Naam: Joshua Snel
Email:jts@berenschot.com
Plaats: Naarden, NL
Datum: Thursday, September 21, 2000 at 13:01:51
Commentaar:
Hallo mede-Naardenaars! Ik vond het heel verrassend om van prof. Leupen te vernemen dat Naarden eigenlijk zijn 649-jarig bestaan viert omdat 1351 het "echte" jaartal schijnt te zijn. Maar een kniesoor die daarop let..... Misschien een reden temeer om een heel jaar feest te vieren?! Het was ook erg leuk om te ervaren dat "yuppen" en het "gewone" volk vreetzaam (met een "t") bijeen waren tijdens het vestingontbijt. Het was erg gezellig en ik had de eer om de dames en heren van koffie te mogen voorzien, wat met recht in een behoefte voorzag! De site vind ik erg duidelijk, actueel en mooi opgebouwd. Een "Naardige" site zogezeid. Ik wens Naarden nog een hééééél lang leven en hoop daar nog lang van te mogen genieten. Het is goed om in zo'n mooie "veste" te mogen wonen!

Naam:Harrie de Greeff
Email:harrie@degreeff.nl
Plaats: Grave, NL
Datum: Wednesday, September 20, 2000 at 16:20:25
Commentaar:
Als voorzitter van de projectgroep Vestingsteden in Grave belast met de organisatie van deze dagen in 2002 heb ik hier een goed voorbeeld van presentatie op Internet. Het ziet er heel goed uit " Komplimenten " In de nabije toekomst zullen wij met jullie konakt opnemen, om e.e.a. ook voor Grave zo mooi te krijgen. Verder veel succes en plezier op de door jullie georganiseerde Nederlandse Vestingsteden Dagen. Groeten Harrie de Greeff

Naam: Theo Visser
Email:t.a.h.visser@freeler.nl
Plaats: Naarden, ned.
Datum: Tuesday, September 19, 2000 at 21:57:15
Commentaar:
Gefeliciteerd Naarden met 650 jaar historie. Dorpen en Steden in de omtrek kunnen hier nog wat van leren. Ga zo door!. Heel veel succes. Alle waardering voor de uitgebrachte site. Groeten van Theo Visser (paard en rijtuig man)

Naam: Jan van Tuin
Email:j.vantuin@consunet.nl
Plaats: Kortenhoef,Datum: Tuesday, September 19, 2000 at 14:29:19
Commentaar:
Geweldig om op deze site je "passie" kwijt te kunnen: Ik hoop dat ik veel bezoekers van deze 650-Vestiviteiten heb kunnen interesseren voor de gewelfschilderingen in de Grote Kerk van Jacob van OOstsanen. Als u meer over deze Amsterdamse schilder zou willen weten (en dat wilt u vast) dan is daarvoor binnenkort een goede gelegenheid. In zijn geboorteplaats Oostzaan is van 9 oktober t.e.m. 12 november as. een tentoonstelling van zijn andere werk. In de Grote Kerk van Oostzaan. Dagelijks (ook za. en zo.) van 13.30 - 17.00 uur, di. en do. ook van 19.00 - 21.00 uur. Entree gratis. De gewelfschilderingen van Naarden zouden wereldberoemd moeten zijn. Dat zijn ze helaas niet. Jacob Cornelis van Oostsanen is wel beroemd, maar vooral in het buitenland. Hij leefde van ca 1470 - 1533 en is een van de allereerste Noord-Nederlandse schilders.

Naam: Marjo Spaander
Email:ocagooi@dutch.nl
Plaats: Bussum, Holland
Datum: Tuesday, September 19, 2000 at 10:20:57
Commentaar:
Mooie site, erg uitgebreid; complimenten. Fotos zijn helder, maar laden een beetje langzaam. Ligt natuurlijk aan onze computer! Erg informatief, en vooral erg up-to-date. We blijven jullie volgen!

Naam: Evelien Blaauw
Email:vhbl@xs4all.nl
Plaats: amstelveen, nederland
Datum: Monday, September 18, 2000 at 23:57:58
Commentaar:
Inwoners, gemeentebestuur en oud-collega's in Naarden: van harte gefeliciteerd met het 650 jarig bestaan. Morgen kom ik weer eens mijn oude werkplaats opzoeken! Reden waarom ik even de website bekeken heb: wat een fantastische site hebben jullie gemaakt en heel erg actueel. Zelfs de laatste foto's staan er al op. Ruud: m'n complimenten. Wanneer ik al die beelden zie komen de herinneringen van ruim vier jaar Naarden weer boven! Het is en blijft een van de mooiste gemeenten van ons land. Ik hoop morgen alle oud-collega's en gemeentebestuurders te begroeten en zie dan graag hoe Naarden invulling geeft aan de 'vestiviteiten'. Evelien Blaauw

Naam: Bart van Dijk
Email:bart@dijk.etrade.nl
Plaats: Naarden, NL
Datum: Monday, September 18, 2000 at 23:43:27
Commentaar:
Al meer dan drie generaties van Dijk, boeren we op de landerijen van Naarden. Trots zijn we op de landerijen die gelegen zijn om de Vesting en aan de Amsterdamsestraatweg. Onze wens is dat dit altijd zo mag blijven bestaan. Wij wensen alle Naardense inwoners veel plezier met de 650-dagen, en ik wil u attenderen op de tentoonstelling: "Boeren van weleer", op het Ruysdaalplein, zaterdag 23 september en zondag 24 september. Veel te zien en voor kinderen vele activiteiten. Een heerlijke passende traktatie vers van de boerderij mag daar natuurlijk niet bij ontbreken. Na alle feestweken: Kom gerust eens langs op onze zuivelboerderij op de Amsterdamsestraatweg 67. Elke woensdagmiddag en zaterdag vrij te bezichtigen. Veel groeten en tot ziens. Bart van Dijk

Naam: maud arkesteijn
Email:arkesteijn@dutch.nl
Plaats: naarden, holland
Datum: Monday, September 18, 2000 at 21:49:04
Commentaar:
Sinds gisteren staat Naarden op de website van de walled towns kijk op de town page en zie ons mooie Naarden, nog net optijd voor onze feesten, Maud Arkesteijn

Naam: Erwin Visser
Email:turbovisser@hetnet.nl
Plaats: Naarden, Nederland
Datum: Monday, September 18, 2000 at 19:18:31
Commentaar:
Naarden, van harte gefeliciteerd met uw 65o ste verjaardag. Wat jammer dat u niet elk jaar uw verjaardag viert. Mij felicitaties gaan ook uit naar de woordvoerder van Naarden, de heer Theo Wiltink.

Naam: H. Schaftenaar
Email:henk.annie@freeler.nl
Plaats: Naarden, Nederland
Datum: Monday, September 18, 2000 at 11:15:48
Commentaar:
Hallo jarige Kraaien, Weten jullie wel dat er al dertien jaar een historisch tijdschrift over Naarden bestaat, waarin jullie lievelingsplekjes en nog heel veel meer interessante onderwerpen op een lezenswaardige wijze worden beschreven? Het tijdschrift heet 'De Omroeper' en verschijnt vier maal per jaar. Een abonnement kost slechts fl. 27,50. Wees niet bevreesd, meer dan duizend Naardernezen (all over the world) zijn reeds abonnee. Stuur een mailtje naar mij en ik regel je abonnement!

Naam: Rene Minnema
Email:reneminnema@hotmail.com
Plaats: Amsterdam, Nederland
Datum: Monday, September 18, 2000 at 00:12:49
Commentaar:
Gemeentebestuur en inwoners van Naarden hartelijk gefeliciteerd met het 650-jarig bestaan van het mooie stadje. Een vesting om trots op te zijn! Ik heb zelf 16 jaar in Naarden gewoond (buiten de vesting) en veel met plezier gespeeld in m'n jeugd op de wallen. Woon nu enkele jaren in A'dam, maar wie weet keer ik nog 's terug naar 't mooie Gooi. Wil ook even de groeten doen aan m'n lieve vriendinnetje Janneke. Je zal Naarden wel 's zien, hoop ik. A special message to my cousin Hildy Ann and her husband Bob from the U.S.A. I hope you like this site and will get a view of the old town Naarden. Ik speel zaterdag 23 en zondag 24 sept. in toneelstuk 'Geef ons vrede' als Krelis Hooijman. Komt allen kijken, want is een leuk stuk. Groetjes, Rene Minnema

Naam: Emiel Verbraeken-Minnema Hanneke
Email:emiel.verbraeken@wanadoo.be
Plaats: Wechelderzande , België
Datum: Sunday, September 17, 2000 at 21:58:18
Commentaar:
Ook al hebben wij alhier de beste frieten, toch blijft het in Naarden altijd genieten. Hartelijk gefeliciteerd met jullie 650 jarig bestaan. Alsook de hartelijke groeten aan de familie Minnema uit het fijne Naarden. Vanwege de familie Verbraeken-Minnema uit Wechelderzande. Tot kijks in het mooie Naarden.

Naam: Marion van der Laan
Email:cokoen@nl.packardbell.org
Plaats: WEESP, Nederland
Datum: Sunday, September 17, 2000 at 19:01:59
Commentaar:
Naarden van harte gefeliciteerd met jullie 650 jarig bestaan, waarvan ik er met trots 25 jaar heb mogen wonen, maar vanwege woninggebrek ik moest uitwijken naar Weesp( ook geen onaardige stad) maar toch als geboren en getogen Naardernees zou ik dolgraag weer terug willen naar het mooie Vestingstadje.

Naam: Chris Besselsen
Email:c.besselsen@hccnet.nl
Plaats: Lelystad, Nederland
Datum: Sunday, September 17, 2000 at 13:42:14
Commentaar:
Wat een schitterende website! Als je alles zo doorleest komen de herinneringen in een onstuitbare stroom naar boven borrelen. In 1967 hebben wij als pasgetrouwd stel Naarden verlaten. We wonen nu in Lelystad. Maar de band met Naarden bleef bestaan. Niet alleen door de bezoekjes aan mijn ouders in de Pr. Beatrixhof, maar ook omdat ik nu al weer 20 jaar bij de "Chemische" werk, zoals het huidige Quest International vroeger bekend stond. Ook ik kan mij nog sommige dingen herinneren van het 600-jarig bestaan van Naarden. Ik was toen 5 jaar en we woonden in het z.g. Spaanse Huis in de Turfpoortstraat. En in die straat was in 1950 een indrukwekkende poort gebouwd geheel bestaand uit echte turven. Ook als ras-kwajongen kon je in Naarden vroeger je hart ophalen. Op de wallen spelen, liefst achter de bordjes "Verboden Toegang". Fikkie steken in de oude portennes, bij de schietgaten enz. Een tijd die ik voor geen goud had willen missen. Nog leuker werd toen ik de "ware" leerde kennen. We hebben met onze kano heel wat afgepeddeld door de grachten van Naarden en op veel beschutte plekjes aangelegd ...! Het was de aanzet tot een succesvol huwelijk. Inmiddels hebben we ons 6e kleinkind mogen verwelkomen. Leuk hè, wat zo,n website allemaal naar boven haalt. Naarden, bedankt!

Naam: Jane Elliot (Sjaantje Heystek)
Email:k_d_elliott@dlcwest.com
Datum: Tuesday, September 12, 2000 at 21:51:00
Commentaar:
Gefeliciteerd met Naarden's 650 jaar bestaan. Ik woonde in Naarden toen we een groet feest hadden met 600 jaar. Ik was wel erg klein maar ik kan nog veel herinneren. Vriendin, Elsiline Kroonenburg heeft nog gezorgd dat de film was gevonden van dat feest. Zy en Anneke van de Engh en ik staan er ook nog op. Beste wensen uit Canada. Jane Elliott.(Sjaantje Heystek) Vader had vroeger de kapperzaak op de Cattehagestraat.

Naam: Paul Besselsen
Email:pbesselsen-exploibv@wxs.nl
Datum: Saturday, September 16, 2000 at 21:23:29
Commentaar:
Al wonen wij zelf niet meer in Naarden, we komen er als gezin nog steeds graag. Bezoekje aan ouders/opa en oma, een wandeltochtje door de stad of over de bedekte weg. Dan komen alle jeugdherinneringen weer boven... Gefeliciteerd!

Naam: M. de Bruijn
Email:majdebruyn@hotmail.com
Plaats: Los Angeles, Verenigde Staten
Datum: Saturday, September 16, 2000 at 20:34:30
Commentaar:
Naarden, vanuit Los Angeles van harte gefeliciteerd met jullie 650 jarig bestaan. Ik kan er wegens mijn studie hier niet bij zijn, maar in gedachten was ik bij jullie.

Naam: nico groenhart
Email:nicgroen@worldonline.nl
Plaats: bussum,Datum: Saturday, September 16, 2000 at 13:10:26
Commentaar:
naarden, gefeliciteerd met 650 jaar historie en gezelligheid. ook al ben ik al weer 14 jaar een "overloper" mijn hart ligt in naarden en dat zal zo blijven ook!!! mijn bewondering voor de prachtige site en ik wens alle inwoners veel plezier toe de komende dagen

Naam: Tomen Rob den Nijs
Email:Nijs99@hotmail.com
Plaats: Apeldoorn, Nederland
Datum: Saturday, September 16, 2000 at 12:22:26
Commentaar:
ik wil Ome geer en tante lenie Mul de hartelijke groeten doen en ik hoop dat ze een heel leuk feest hebben groetjes Tom en Rob den Nijs

Naam: Aad Heij
Plaats: Huizen,Datum: Saturday, September 16, 2000 at 12:03:20
Commentaar:
Mijn complimenten voor deze uitstekende website. Wonend in Huizen kom ik af en toe in Naarden. De komende twee weekeinden zal ik jullie mooie stad zeker bezoeken om een deel van het geweldige feestprogramma mee te maken.

Naam: Dolf Haan
Email:dolf.haan@wxs.nl
Plaats: Naarden, Nederland
Datum: Saturday, September 16, 2000 at 10:51:56
Commentaar:
Gemeente Naarden allereerst gefeliciteerd met het 650 jaar bestaan, een "stad" waar je trots op mag zijn. Vanmorgen veel plezier beleefd met het ontbijt in de vesting, ook dit was weer prima verzorgd!

Naam: Marion en Eline Huizinga met echtgenoten
Plaats: Naarden,Datum: Friday, September 15, 2000 at 19:36:51
Commentaar:
Ook wij, als rasechte Naardenezen willen "onze stad" feliciteren met het 650-jarig bestaan. De organisatoren hebben werkelijk alles uit de kast gehaald om ons te trakteren op 2 fantastische weekenden. Wij zullen dan ook zeker aanwezig zijn en vele "oud" Naardenezen tegenkomen. Tot ziens in De Vesting! Marion en Fried, Eline en Jan.

Naam: peter en mieke splint
Plaats: naarden,Datum: Friday, September 15, 2000 at 18:05:15
Commentaar:
Natuurlijk willen wij Naarden van harte feliciteren met deze mijlpaal. Wij mogen ook al weer 25 jaar meedraaien en we vinden het nog steeds heel gezellig op de "schapenmeent" zoals dat van oudsher heet. Verder willen wij iedereen een hele leuke feestweek toewensen en wij zien elkaar zondag bij een heerlijk broodje warme beenham. groeten van Peter en Mieke Splint.

Naam: Jan Schimmel
Email:jarm.schimmel@wxs.nl
Plaats: Hilversum, Nederland
Datum: Friday, September 15, 2000 at 14:52:36
Commentaar:
Een geboren en getogen Naarder kan het niet nalaten zijn stad te feliciteren met deze mijlpaal. Als gids van de "Werkgroep Vestingstad Naarden" heb ik in de loop der jaren honderden toeristen over het wel en wee van onze stad verteld en ook laten zien. Ik hoop ook dat deze zeer geslaagde web side nog een lang leven beschoren mag zijn en nog bij mag dragen om de naam en faam van onze stad ver mag verbreiden Proficiat, Jan Schimmel

Naam: Trees en Fred Huizink-Ranzijn.
Email:liflaf@senet.com.au
Plaats: Sturt, Zuid Australia.
Datum: Friday, September 15, 2000 at 14:32:18
Commentaar:
Van een oud Naardernees: van harte gefeliciteerd en maak er een onvergetelijk feest van! Onze complimenten over de website: interresant en professioneel opgezet. Groetjes vanuit Adelaide Sturt Zuid Australia.

Naam: Martin Pouw
Email:Mpouw@gmx.de
Plaats: Hilden, Duitsland
Datum: Friday, September 15, 2000 at 00:29:13
Commentaar:
Naarden, van harte gefeliciteerd met het 650 jarig bestaan.Hoewel ik ook alweer 16 jaar geleden uit Naarden ben vertrokken, denk ik vaak met plezier terug aan mijn jeugd/teenagerjaren, die ik in dit oergezellige stadje heb doorgebracht.De afstand vanaf Hilden is niet zo ver, zodat regelmatig Naarden wordt bezocht.Dit zal eveneens het geval zijn in de feestweek van 18 t/m 24 september 2000.Mijn complimenten voor de perfecte Web-site informaties en veel sterkte met de organisatie van de festiviteiten. Nogmaals gefeliciteerd, mede namens vrouw Elly en kinderen Els, Conny en Anton. Martin en Elly Pouw

Naam: RUUD ROOSE
Email:rjroose@vobis-web.nl
Plaats: Olst Ov., ned
Datum: Thursday, September 14, 2000 at 07:23:32
Commentaar:
als geboren en getogen naardenees kom ik nog van tijd tot tijd op bezoek.Zondag kom ik met Canadese vrienden om ze echte HISTORIE te laten proeven. De site is geweldig.

Naam: Joy Overmeer
Email:joyovermeer@hotmail.com
Datum: Wednesday, September 13, 2000 at 15:32:52
Commentaar:
PROFICIAT,ik ben heel trots om in zo'n mooie stad te wonen en ik verheug mij op alle festiviteiten!!! gegroet Joy

Naam: daniel de rijke
Email:daniel@fotograaf.com
Plaats: bussum, nederland
Datum: Tuesday, September 12, 2000 at 21:21:59
Commentaar:
naarden gefeliesietirt groetjes daniel en ik ben 8.

Naam: annie en trudy
Plaats: naarden, nederland
Datum: Tuesday, September 12, 2000 at 14:02:12
Commentaar:
Van harte proficiat met het jubileum en deze leuke website. En nu op naar een geslaagd feest !!! Hoewel we nog niet zo lang Naardernezen zijn hopen we hier nog vele jaren te mogen vertoeven en van het prachtige stadje en de schittende omgeving te genieten.

Naam: Wilfred Pera
Plaats: Naarden, Nederland
Datum: Tuesday, September 12, 2000 at 09:50:22
Commentaar:
Na drie jaar met veel plezier in Duitsland te hebben gewoond, zijn we ook wel blij weer te mogen terugkeren: en wel naar NAARDEN. We willen Naarden feliciteren met zijn 650 jarig bestaan en hopen er nog lang te blijven. Schoene Gruesse ! Maar eerst de verbouwing.

Naam:Tobias Veenendaal
Email:tobiasv@zonnet.nl
Plaats: Naarden , Nederland
Datum: Tuesday, September 12, 2000 at 08:30:15
Commentaar:
Naarden Gefelcicteerd met jullie verjaardag. Ik woon er al mijn hele leven en het is gewoon iets unieks !!

Naam: agnes hommelberg-pouw
Email:agneshommelberg@sprint.ca
Plaats: Laprairie, Quebec, Canada
Datum: Tuesday, September 12, 2000 at 04:24:20
Commentaar:
NAARDEN, gefeliciteerd met een mijlpaal - ik was er in 1950 bij ! Alhoewel ik al jarenlang uit Naarden weg ben, kom ik er toch wel ieder jaar terug - het blijft de geboorteplaats en er het blijft altijd "home". Nogmaals gefeliciteerd en gauw tot ziens ! Au revoir vanuit Quebec, Canada

Naam: Frans van Neer
Email:fgvanneer@hetnet.nl
Plaats: naarden, nederland
Datum: Monday, September 11, 2000 at 23:56:49
Commentaar:
Sinds 1978 mag ik mensen ontvangen in onze mooie,uitstekend gerestaureerde Grote kerk in het hart van Naarden. Gelukkig zijn er toch in al die jaren veel toeristen en ook Naarders geweest die wel de tijd hebben genomen om binnen te komen. Het is voor de bezoekers wel eens moeilijk om entree te moeten betalen om een kerk te bezichtigen maar helaas, 2000 is anders dan 1900 en als men zich realiseert wat de kosten zijn om het monument in stand te houden, dan begrijpt men ook beter dat aan het heffen van entree niet valt te ontkomen. Ik hoop, dat de oproep van collega Jan van Tuin om verder te komen dan de deuropening, ons het nieuwe seizoen 2001 veel extra rondleidingen oplevert. Gemeentebestuur van Naarden en alle medeburgers en oud ingezetenen van harte gefeliciteerd met de hoge leeftijd van onze jonge stad langs de drukke A1 maar ook op de bruisende electronische snelweg op weg naar 700.

Naam: Alice van Gerner
Email:a.van.gerner@freeler.nl
Plaats: Naarden,Datum: Monday, September 11, 2000 at 21:37:39
Commentaar:
Tja, wat moet je nog zeggen na zoveel enthousiaste complimenten? Ik sluit me bij zo ongeveer alle voorgaande schrijvers aan. Ben je even op vakantie, heeft je college "even" zo'n leuke site gerealiseerd.... Ik ben onder de indruk! Groet, Alice

Naam: Chantalle de jong
Email:http://edejong@knoware.nl
Plaats: naarden, Nederland
Datum: Monday, September 11, 2000 at 17:34:24
Commentaar:
Ik vind het heel leuk dat Naarden 650 jaar er is en dat is het ook!!! Ik ben bezig voor infomatie zoeken voor school en dat lukt! ddddooooeeeeiiii

Naam: Jan Th.Kappelle
Email:mr.jth.kappelle@12move.nl
Plaats: Naarden,Datum: Monday, September 11, 2000 at 09:46:41
Commentaar:
Een magistrale website! Gefeliciteerd!Ook met jubileum.Nu maar duimen voor goed weer.Ik verheug mij nu al op de vestiviteiten .Groeten aan Hortensius en Comenius.

Naam: Greetje Wiercx-Mulder
Email:c.wiercx@wolmail.nl
Plaats: Hoorn, Nederland
Datum: Sunday, September 10, 2000 at 15:35:24
Commentaar:
Hartelijk gefeliciteerd Stad Naarden met Uw 650e verjaardag. 50 jaar geleden was ik als "teenager" aanwezig op Uw feestje en daar heb ik leuke herinneringen aan. Nu ben ik helaas verhinderd maar het programma is grandioos. Ik wens alle burgers en buitenlui dan ook een fantastisch feest.

Naam: Heleen Roozenboom-Stadermann
Email:f.c.r@wxs.nl
Plaats: Naarden,Datum: Sunday, September 10, 2000 at 14:21:59
Commentaar:
Als geboren en getogen Naardense - ook getrouwd in het mooie stadhuis en er nu nog altijd wonend - ben ik trots op "mijn" stad en geniet volop van alle "v"estiviteiten. Zoals gisteren de diavoorstelling in de gerestaureerde Promers kazerne, samen met mijn vader van bijna 90 jaar, die daar in 1928 als militair nog heeft geslapen in zeer vochtige omstandigheden. Ook een bezoek aan de tentoonstelling over de Naardense scholen in het Comenius museum is zeer aan te bevelen, vooral voor diegenen, die indertijd op een Naardense school hebben gezeten. Wellicht herkent u zichzelf en klasgenoten op één van de vele klassenfoto's die er hangen. En ik verheug me al op het ontbijt volgende week zaterdag. Naarden, gefeliciteerd, bedankt en blijf zo actief! Heleen Roozenboom

Naam: Hendrik-jan en Rob Overmeer
Email:hjovermeer@hotmail.com
Plaats: Naarden, Holland
Datum: Sunday, September 10, 2000 at 12:41:24
Commentaar:
Beste jarige stad! Wat een feest en wat bij de tijd met zo'n virtueel gastenboek. Ook leuk om te lezen wat de andere mensen vinden.... Het feest kan beginnen, we hebben de 650-Tshirts dag en ja zelfs 's nachts aan, alleen zetten we wel de pet af. Succes en tot ziens in de Vesting. Rob en Hendrik-jan Overmeer.

Naam: Cathrina Westerveld
Email:bruinema@worldonline.nl
Plaats: Naarden,Datum: Sunday, September 10, 2000 at 10:06:32
Commentaar:
Naarden, van harte gefeliciteerd met het 650jarig feest. Dat het maar heel, heel gezellig mag worden de komende 2 weken. Al maanden wacht ik op een site over Naarden om aan mijn kennissen over the world te laten zien hoe wij wonen. Deze is fantastisch. Ik hoop dat deze blijft en dat de gemeenteraad besluit om deze site ook voor haar doeleinden te gebruiken. Zij weten in iedergeval waar ze moeten zijn om de site te laten maken. Fantastisch, bedankt.

Naam: Daniel
Email:hmeerwij@casema.net
Plaats: Veenendaal, Nederland
Datum: Sunday, September 10, 2000 at 03:42:13
Commentaar:
Ik ben voor het eerst van mijn leven bij jullie geweest in Naarden. En wat is het er leuk een leuke stad. Ik ben er weg van. Ik vind het er een echter sfeer hangt van oudheid en ik kan mij daar goed in vinden. Ik ben even wezen kijken helaas waren wij wat aan de late kant en konden nergens meer in Wel even aan de straat gestaan aan het water met de boten. Ook leuk om daar te wonen. Ik zit zelf op schermen en zou het leuk vinden om er als vrijwilliger te staan als jullie iets met een kasteel( heer) kunnen doen dan hou ik mij aanbevolen. Ik ben zelf veel met spellen bezig juist uit die tijd bijvoorbeeld Knights and merchants een leuk spel en toen ik jullie plaats zacht dacht ik ja precies zou als ik het mij voorstelde. Ik kan jullie complimenteren met jullie site maar ik denk dat al de volgende mensen het al heel goed hebben verwoorde en ik sluit mij er volledig bij aan. Gr. en misschien tot horens van Daniel

Naam: Jack en Therees Patijn
Plaats: Naarden,Datum: Sunday, September 10, 2000 at 00:26:03
Commentaar:
Vandaag, op Monumentendag 9 september, slaagden wij er in eindelijk zonder mankeren de fraaie webstek van onze eigen Naarden650.nl op ons pc-scherm op te roepen. En haasten ons om even in het gastenboek te schrijven hoe verrassend deze kennismaking is. De viering van Monumentendag 2000 was maar een voorproefje van het Grote Feest dat voor de deur staat. Wij verheugen ons dat vele vrienden en vriendinnen van de jarige vestingstad de webstek reeds hebben bezocht en aldus op virtuele wijze de smaak en de geur van de voorpret van "Naarden 650 Jaar" kunnen proeven. Wij wensen de Stichting Naarden 650 Jaar en alle medewerkers aan de "vestiviteiten" veel sterkte met de laatste voorbereidselen en feliciteren de makers van dit nieuwe communicatiemiddel met hun door noeste vlijt en grote inventiviteit tot stand gekomen werkstuk. Of de gemeente Naarden zelf met een professionele webstek op het Internet komt, is een kwestie van geduld en prioriteiten. De "vooruitgang" moet eerst verinnerlijkt worden. De ongeduldigen zou men kunnen toeroepen de woorden van een Pools schrijver: "Velen die hun tijd vooruitgehold waren, moesten in zeer ongerieflijke onderkomens op haar wachten". Komt tijd, komt raad, is ook heel toepasselijk.

Naam:Eelco Verkaik
Email:e.verkaik@greenock.nl
Plaats: Nederhorst den Berg, Nederland
Datum: Sunday, September 10, 2000 at 00:13:21
Commentaar:
Schitterende web-site! Volledig, mooi gemaakt, duidelijk. Een aanwinst die hopelijk niet tijdelijk zal zijn. Felicitaties aan de bevolking van Naarden, een stad om trots op te zijn!

Naam: Hetty van Dijk-Pouw
Email:hettypouw@uol.com.br
Plaats: Paranapanema, Brazilië
Datum: Saturday, September 9, 2000 at 23:31:15
Commentaar:
Als oud-Naardernees wil ik niet achterblijven met mijn felicitaties bij het 650-jarig bestaan van Naarden. Hoewel ik al jaren ver van Nederland woon, blijft er altijd nog een stukje Naarden in mijn hart. Jammer dat ik niet bij de festiviteiten kan zijn, maar ik zal aan jullie allen denken. Nogmaals proficiat, ook namens mijn man, Timo.

Naam: Rob&Hendrik-jan Overmeer
Email:hjovermeer@hotmail.com
Plaats: Naarden, Holland
Datum: Saturday, September 9, 2000 at 21:59:38
Commentaar:
Ruim een week wordt intensief herdacht hoe verstandig onze vroede voor vaderen 650 jaar geleden waren door de vesting Naarden te herbouwen . Nu profiteren wij daar allen van. Bedankt en van harte gefeliciteerd.

Naam: Dubbis f
Email:f.dubbis@chello.nl
Plaats: ALMERE-STAD, Nederland
Datum: Saturday, September 9, 2000 at 21:28:16
Commentaar:
Leuke seid als oude inwoner van naarden van de catenhage str heel leuk.

Naam: Paul Vuijst
Email:paulvuijst@hetnet.nl
Plaats: Naarden, Nederland
Datum: Saturday, September 9, 2000 at 19:49:26
Commentaar:
Fantastisch - Lang gewacht, toch verkregen.

Naam:Gert & Johanna Bakker
Email:picture@topend.com.au
Plaats: Alice Springs, Australia
Datum: Saturday, September 9, 2000 at 06:00:49
Commentaar:
Van harte vanuit "Olympic down-under".Goed om te zien, dat zo'n mijlpaal wordt gevierd.Als ex-inwoner van Naarden en omdat pa & ma Bakker er ook nog wonen, houden we nog steeds contact. Maak er maar een leuk feest van. Met "warme" groeten!

Naam: Bart Bijkerk
Email:BR.Bijkerk@hetnet.nl
Plaats: Almere,Datum: Friday, September 8, 2000 at 22:01:37
Commentaar:
Even een berichtje van over de brug (hoeveel Naarders zeiden niet: "ik ga die brug niet over") Door familie even op deze site gewezen en meteen gekeken, met meer het idee van oh even kijken of er nog wat gebeurt in mijn oude woonplaats. Eerlijk is eerlijk ik was verbaasd over het professionele karakter van de site!! Geldt nu voor Naarden ook de slogan "Het KAN in Naarden" ??? En is er nu eindelijk eens iets te doen in Naarden? (het blijft toch de enige STAD in het Gooi!) Trouwens erg leuk om door het gastenboek te bladeren. Bart Bijkerk

Naam: Jan Frans de Groot (raadslid)
Email:jgroot@houthoff.nl
Plaats: Amsterdam, Nederland
Datum: Friday, September 8, 2000 at 16:25:22
Commentaar:
Waar een historische stad hypermodern in kan zijn! Dit belooft wat voor de communicatie met de burgers van Naarden (en daarbuiten) voor de komende 650 jaar. De eigen gemeentelijke website (www.naarden.nl)lijkt dichterbij dan ooit?! Met andere woorden: complimenten voor deze schitterende en professionele site. Nog een week en dan barst het feestgedruis los. Alle organisatoren en (vrijwillige) medewerkers veel succes en plezier gewenst (en alvast bedankt)!

Naam:Herman Sinnige
Email:herman@rtvnh.nl
Plaats: Amsterdam, Nederland
Datum: Friday, September 8, 2000 at 11:48:16
Commentaar:
Namens al de medewerkers van Radio Noord Holland van harte gefeliciteerd met het 650-jarig bestaan van uw mooie stad.

Naam: Hans Hissink
Email:Hans.Hissink@QUESTINTL.COM
Plaats: NAARDEN, NL
Datum: Friday, September 8, 2000 at 10:49:13
Commentaar:
Van harte gefeliciteerd met deze web-site. Als ras-Naarder wil ik ook onze stad graag feliciteren met de mijlpaal 650 jaar.Als 53-jarige geboren op Pastoorstraat nr. 3, kan ik me ook nog een stukje van 600 jaar Naarden herinneren. Hartelijke groeten, ook aan onze oud-meelkman Jan de Gooijer. Ex-poortwachter Hans Hissink.

Naam: jan de gooijer
Email:jan.gooijer@wxs.nl
Plaats: almelo, nl.
Datum: Thursday, September 7, 2000 at 23:51:00
Commentaar:
Het valt mij verschrikkelijk tegen dat wer zo weinig Naarders, of oud Naarders zijn met een favoriet plekje. Durven ze neit of kijken ze de kat uit de boom?. Naarders en oud Naarders laat van je horen!!!!!. Ik ben benieuwd. jan de gooijer.

Naam:Peter Rijs
Email:prijs@wanadoo.nl
Plaats: thans in Yellowstone, VS van Amerika
Datum: Thursday, September 7, 2000 at 23:45:56
Commentaar:
Onderweg door de VS werd ik ingeseind over deze webstek. Helaas kan ik zelf niet lijfelijk meefeesten, maar via de webstek kan dat in ieder geval virtueel wel een beetje! Naarden, en alle Naardernezen van harte gefeliciteerd, en veel plezier!

Naam: Rinus ter Heijden
Email:r.ter.heijden@worldonline.nl
Plaats: Almere, NL
Datum: Thursday, September 7, 2000 at 23:41:06
Commentaar:
Ik wil mijn collega website-bouwers Erik-Jan en Ruud op deze plaats nog eens complimenteren met het zeer vakkundige en professionele resultaat van hun noeste werk! Ik was aanvankelijk een beetje bevreesd dat de teksten op sommige pagina's wat te lang waren geworden. Maar Ruud en de zijnen hebben de tekst zo aantrekkelijk en prettig leesbaar gemaakt (zelfs amusant), dat ook ik alles gretig heb gelezen. De uitstekende layout die Erik-Jan in een fabelachtige snelheid heeft geprogrammeerd werkt al vanaf het begin geheel foutloos en supersnel. Een prestatie! Nu ik al die lovende woorden in het gastenboek zie geloof ook ik dat dit een heel bijzondere, leerzame en interessante site is. Proficiat, Stichting Naarden 650!

Naam: Mary van Zwieten
Email:mgvanzwieten@hotmail.com
Plaats: Eemnes, Nederland
Datum: Thursday, September 7, 2000 at 22:37:32
Commentaar:
Geweldig een website over alle actieviteiten en feestelijkheden in verband met het 650 jarig bestaan. Ik kom zeker de stad Naarden bezoeken. Maar eerst nog de reunie van de Peperstraat 9 sept.Daar ben ik namelijk 53 jaar geleden geboren.Groeten en veel succes met de website. Mary van Zwieten.

Naam: Loek Lempers
Email:ljb.lempers@wxs.nl
Plaats: Blaricum, Nederland
Datum: Thursday, September 7, 2000 at 22:23:16
Commentaar:
Vandaag de site nog wat uitgebreider bekeken. Een fantastisch mooi resultaat! Vrijwilligerswerk, maar zo te zien Ruud, verricht door deskundigen! Je vele uren zijn zeer goed besteed. Een belangrijke bijdrage aan de bekendheid van het Naardens en Vestingstedenfeest. Ik hoop dat de oproep voor vrijwilligers bij de activiteiten (vooral het tweede weekend zijn er nog vrijwilligers nodig) net zo succesvol mag zijn.

Naam: Jan Piet van Zeggelaar
Email:jpvz@worldonline.nl
Plaats: Naarden,Datum: Thursday, September 7, 2000 at 22:05:18
Commentaar:
Gefeliciteerd Naarden met 650 jaar bruisende historie en modern enthousiasme. Welke stad doet dat ons na met zo'n geweldige site! Heel veel sukses met de festiviteiten en (uiteraard) mijn complimenten.

Naam: Nathalie de Vries
Email:Nathalie.de.Vries@mundocom-ams.nl
Plaats: Naarden, Nederland
Datum: Thursday, September 7, 2000 at 12:03:55
Commentaar:
Mijn complimenten, wat een mooie en vooral duidelijke site! Gelezen in de krant ben ik gelijk gaan kijken en zit nu al zeker een uur geboeid te lezen. Ik wens iedereen veel plezier tijdens de komende dagen in September. Nathalie

Naam: Dera kahlmann
Datum: Thursday, September 7, 2000 at 09:22:57
Commentaar:
Mijn lieveingsplekjes in Naarden zijn voor mij geen culturele of historische plekjes maar de boekhandel Comenius, Het Arsenal of het modezaakje naast de sector grondgebied. Leuk dat er een website is over Naarden. Nu nog een eigen email adres.

Naam: Michel Sengers
Email:m.a.psengers@freeler.nl
Plaats: Haarlem, Griekenland
Datum: Wednesday, September 6, 2000 at 22:44:07
Commentaar:
.-., ,.-.
'-.  /:::\\  //:::\  .-'
'-.\|':':' `"` ':':'|/.-'
`-./`. .-=-. .-=-. .`\.-`
/=- /        |        \ -=\
;   |           |           |   ;
|=-.|______|______|.-=|
|==  \  0 /_\ 0  /  ==|
|=   /'---( )---'\   =|
\     \:   .'.     :/   /
`\= '--`   `--' =/'
`-=._     _.=-'
`"""`
Groetjes Michel

Naam: Cynthia van Rozendaal
Email:m.a.psengers@freeler.nl
Plaats: Haarlem, Nederland
Datum: Wednesday, September 6, 2000 at 22:38:07
Commentaar:
Leuke, snelle site. Past bij mijn idee van Naarden. Ik vind vooral de foto van Bart van het t-shirt promoteam een goede zet. Ik heb dan ook de Bart t-shirt fanclub opgericht.

Naam: Jacqueline Sattler
Email:jackiesattler@hotmail.com
Plaats: Wormerveer, Nederland
Datum: Wednesday, September 6, 2000 at 20:13:49
Commentaar:
Gefeliciteerd met jullie mooi website. Ziet er keurig uit. Zeer gebruikers vriendelijk en overzichtelijk. Mijn complimenten. En dat allemaal in 10 dagen ! Op naar een mooi feest ! Jacqueline.

Naam: Aleid Hamelink
Email:alhamelink@planet.nl
Plaats: Naarden,Datum: Wednesday, September 6, 2000 at 19:32:14
Commentaar:
Op diverse prive E-mail adressen heb ik mijn waardering voor de site al gemeld. Nu dus nog een keertje officieel in het gastenboek. Het ziet er prima uit, maar inderdaad, als je het geluid te hard hebt staan ben je gelijk doof door het kanon! Nu de gemeente Naarden nog op het net.

Naam: John and Marilyn Willemsen
Email:willem@netins.net
Plaats: Reasnor, Iowa, United States of America
Datum: Wednesday, September 6, 2000 at 04:21:21
Commentaar:
We have family in Naarden (Jerry and Netty Willmsen) and we just wanted to wish you success with your celebration of the 650th birthday of Naarden. Congratulations ! John and Marilyn Willemsen

Naam: Jacqueline Roest
Email:jetroest@hotmail.com
Plaats: Huizen, Nederland
Datum: Tuesday, September 5, 2000 at 12:39:30
Commentaar:
Naarden gefeliciteerd met je 650ste verjaardag! Daarnaast een groot compliment voor Ruud Scholten en zijn companen. Een geweldig mooie, complete en professionele site. Zorg ervoor dat Naarden op het net blijft!!

Naam: berry stol
Email:berrystol@freemail.nl
Plaats: weesp, nederlans
Datum: Tuesday, September 5, 2000 at 11:06:52
Commentaar:
Naarden gefeliciteerd en ik wil even zeggen dat ik heel veel van Linda Broekema hou!!!!!

Naam: jacco le duc
Email:fort.four@wxs.nl
Plaats: alphen a/d rijn,Datum: Monday, September 4, 2000 at 20:12:12
Commentaar:
heb al eerder gereageerd, maar heb daarna de gelegenheid gehad om de site wat beter te bekijken. Hij ziet er echt goed uit. Veel informatie, maar hij loopt lekker snel. Volgens mij heeft de Stichting 650 een goede zet gedaan met de site. Overigens, mijn commentaar op een lid van het promotieteam is een grapje

Naam: Arie Ramkema
Email:rampjes@hetnet.nl
Plaats: Naarden, NL
Datum: Monday, September 4, 2000 at 18:12:24
Commentaar:
Ruud en companen, Gefeliciteerd met deze interessante en uitstekende site. We vinden niet slechts een oud kanon in Naarden, maar nu zelfs een echte website. Wie had dat gedacht na 650 jaar. Nog even wachten en er zelfs een echte stadssite, zo heb ik vernomen. Ik wacht gespannen op de inhoud van deze site.

Naam: Ronald Kool
Datum: Monday, September 4, 2000 at 17:20:33
Commentaar:
Langs de modernste weg kennis maken met deze oude en mooie stad is een ware belevenis. Stichting en initiatiefnemers proficiat met deze aantrekkelijke nieuwe stadspoort, waar de hele wereld door binnen kan komen.

Naam: maud arkesteijn
Email:arkesteijn@durch.nl
Plaats: naarden, holland
Datum: Monday, September 4, 2000 at 16:22:58
Commentaar:
Je kunt nu al constateren dat zon webside uitnodigt tot communicatie, en dat er heel snel ook zaken gedaan worden, ik denk dat het een must is om zo met de burger te communiceren, laten we er nu goed ervaring mee opdoen groet,Maud

Naam: jacco le duc
Datum: Monday, September 4, 2000 at 16:18:43
Commentaar:
leuke site, informatief en redelijk makkelijk in het gebruik. Klein puntje van kritiek. Het mannelijke lid van het t-shirt-promotieteam had wat mij betreft iets aantrekkelijker (wil zeggen minder vol)gemogen. Is daar op deze korte nog wat aan te doen?

Naam: joep
Email:jrcschulten@almere.nl
Plaats: Almere, Nederland
Datum: Monday, September 4, 2000 at 13:58:29
Commentaar:
Complimenten aan de Stichting 'Naarden 650-jaar'. Natuurlijk voor het complete programma, maar ook voor de site. Een topprestatie leveren is alleen maar mogelijke met een beleving waar je 'U' tegen zegt. Jammer, dat ik het T-shirt niet langs digitale weg kan bestellen. Verder, niets dan complimenten!!

Naam: Jan van Tuin
Email:j.vantuin@consunet.nl
Plaats: Kortenhoef,Datum: Monday, September 4, 2000 at 10:13:27
Commentaar:
Uitstekend idee om het feest op het internet te zetten! Leuke site, leuke vormgeving. Is dit geen goede eerste stap naar (eindelijk!) de contructie van een digitale stad Naarden? Heel veel ingrediënten liggen nu klaar.

Naam: Peter Korver
Plaats: Naarden, Nederland
Datum: Monday, September 4, 2000 at 00:34:22
Commentaar:
Een prima initiatief, deze website! Over de "kerkdienst voor alle Naarders" in de Grote Kerk op 17 sept. valt nog te zeggen dat daarin gezongen zal worden het danklied dat M. Reckman 50 jaar geleden schreef bij het 600-jarig bestaan. Voorts dat aan deze dienst ook een vertegenwoordiger van de Marokkaanse gemeenschap in Naarden een bijdrage zal leveren.

Naam: Els Cornelissen
Email:els.cornelissen@wanadoo.nl
Plaats: Amsterdam, Nederland
Datum: Sunday, September 3, 2000 at 23:09:01
Commentaar:
Leuke website.....we komen zeker in Naarden kijken! In elk geval staat de site bij onze favorieten! groet elsendineke

Naam: maud arkesteijn
Email:arkesteijn@dutch.nl
Plaats: naarden, holland
Datum: Sunday, September 3, 2000 at 18:59:25
Commentaar:
Het kan dus echt in Naarden een webside, visitors boek, programma, geweldig heel veel dank aande drie kanjers die deze klus geklaard hebben. Nu met voorrang ook het zelfde voor onze stad en inwoners waarom laten we deze side niet gewoon in gebruik, ook als we moe ,tevreden en uitgefeest zijn. Heren, willen jullie kijken of je kunt linken aan de webside van de Walled towns? www.walledtowns.com , verder zijn er mischien ook nog verbindingen met andere vestingsteden te maken. Prima allemaal vergeet ook voral de musea niet en de stichting omgevings educatie . omgeving@hotmail.com. Nu veel succes met alle activiteiten

Naam: Maarten van Dulm
Email:spronck@wanadoo.nl
Plaats: Wassenaar, Nederland
Datum: Sunday, September 3, 2000 at 17:21:54
Commentaar:
Gelukgewenst met de mooie en leerzame site. Deze nodigt uit om het 650-jarige Naarden te bezoeken

Naam: Maria Cornelissen
Email:Mariacor@wanadoo.nl
Plaats: Huizen, Nederland
Datum: Sunday, September 3, 2000 at 16:48:31
Commentaar:
Ziet er goed uit. Mijn complimenten. groet Maria

Naam: Piet Veldman (raadslid)
Email:pj.veldman@hetnet.nl
Plaats: Naarden,Datum: Sunday, September 3, 2000 at 15:39:27
Commentaar:
Geweldig, zo'n modern medium voor een stad die 650 jaren telt. Dat belooft wat voor de toekomst! Hartelijke felicitaties en laten we van dit feest een onuitwisbaar gebeuren maken.

Naam: Ada Verhulp-de Jager p/a
Email:Verhulp@casema.net
Plaats: Naarden,Datum: Sunday, September 3, 2000 at 15:29:36
Commentaar:
Wat leuk dat Naarden een eigen website heeft. Ik hoop dat we hele gezellige dagen zullen beleven in september. Tot ziens in Naarden, Ada Verhulp- de Jager

Naam:Rien Westerhout
Email:jmwester@worldonline.nl
Plaats: Almere Haven, NL
Datum: Sunday, September 3, 2000 at 14:27:37
Commentaar:
Eindelijk eens iets over Naarden. Een prachtig verjaardagscadeau!. Met dank aan de makers. Omdat ik vond dat Naarden als prachtige stad wat meer aandacht verdiende was ik zelf al eerder wat aan het sleutelen geweest. Belangstelling gewekt?? zie http://home-2.worldonline.nl/~jmwester/Naarden.htm

Naam: Henk Schaftenaar
Email:henk.annie@freeler.nl
Plaats: Naarden,Datum: Saturday, September 2, 2000 at 22:41:53
Commentaar:
Gefeliciteerd 650-jarige! Je feestprogramma ziet er veelbelovend uit. Vijftig jaar geleden was ik er als zesjarige ook bij en je met vetpotjes verlichte wallen maakten toen een overweldigende indruk op me. Ook gefeliciteerd namens de Stichting Vijverberg, de uitgever van het historisch tijdschrift voor Naarden 'De Omroeper' en het jubileumboek 'Naarden, een vogelvlucht door tijd en ruimte'. Tot slot een compliment voor Ruud en de zijnen, de initiatiefnemers voor deze website.

Naam: Klaas Talma
Plaats: Almere, Nederland
Datum: Saturday, September 2, 2000 at 19:58:29
Commentaar:
Ruud, Erik Jan en Rinus het ziet er fantastisch uit. Ik hoop dat de Vestiviteiten net zo succesvol zullen zijn. Deze site zal er beslist toe bijdragen. Vooral Naarden water(vesting)stad sprak mij aan. Daar kan meteen het waterplan Naarden-Bussum aan vast geplakt.worden. Ik wacht nu met warme belangstelling op het bericht dat de gemeente Naarden het wereld wijde web op gaat.

Naam: Ada van Woerkom-Hagen
Email:h.woerkom@planet.nl.
Plaats: Hilversum,Datum: Saturday, September 2, 2000 at 19:20:08
Commentaar:
Ruud en alle anderen, van harte gefeliciteerd met jullie leuke website. Ik weet nu waarom je al die weken zo zat te zwoegen en haast geen tijd had voor een praatje. Ik hoop dat je veel bezoekers op de site krijgt. Klasse! Tot maandag.

Naam: Jan en Annie van der Vliet
Email:ann.vliet@planet.nl
Plaats: Naarden, Nederland
Datum: Saturday, September 2, 2000 at 18:09:20
Commentaar:
Naarden gefeliciteerd!!! Fantastistisch goed idee om Naarden een website kado te doen. Het ziet er interessant uit. Veel succes met het actueel houden van de website. Groeten van Annie en Jan van der Vliet

Naam:Loes Jongen
Email:jongen.harry-loes@planet.nl
Plaats: Huizen, Nederland
Datum: Saturday, September 2, 2000 at 17:59:27
Commentaar:
Na het artikel te hebben gelezen in de Gooi en Eemlander. Ben ik meteen de website gaan bekijken van Naarden 650, Het ziet er heel goed en overzichtelijk uit. Gefeliciteerd namens de "Gooise Operette".

Naam: Frans Hendriks
Email:johnnyh@freeler.nl
Plaats: Kortenhoef, Nederland
Datum: Saturday, September 2, 2000 at 11:02:24
Commentaar:
Direct de site bekeken na het artikel in de Gooi- en Eemlander van zaterdag 2 september 2000. VAN HARTE PROFICIAT met het geweldige resultaat!! Als oud-medewerker van de gemeente (sinds februari j.l. met de VUT) leuk om "Naarden" nu ook thuis te kunnen volgen. Veel succes met het feest en de groeten aan ALLE oud-collega's.

Naam: Barbara van Alphen
Email:barbaravanalphen@wxs.nl
Plaats: Naarden,Datum: Friday, September 1, 2000 at 23:16:02
Commentaar:
Het kan dus, goed werk. Een oprecht compliment aan degenen die hier tijd en energie in gestoken hebben. Ik verheug mij op www.naarden.nl per 1/10/00. Dat kan nu dus ook. Barbara van Alphen PS Wellicht kan er op de site enige aandacht worden besteed aan de Peperstraatreunie op 9/9 a.s. Een vrij uniek gebeuren lijkt mij.

Naam: Astrid van den Aker
Email:astrid@vdaker-vnimwegen.demon.nl
Plaats: Amersfoort, NL
Datum: Friday, September 1, 2000 at 22:55:10
Commentaar:
Gefeliciteerd met het resultaat van die uren noeste arbeid en beeldschermgetuur...het mag er zijn!(Aja, alleen die kanonsgeluiden heb ik helaas gemist vanwege een kapotte geluidskaart.....). Veel plezier tijdens de vestiviteiten!

Naam: Frits van Dulm
Email:dulm@planet.nl
Plaats: Naarden,Datum: Friday, September 1, 2000 at 22:06:53
Commentaar:
Deze website is een perfect kanonschot uit de jarige Vestingstad. De pagina's zijn zeer volledig en het biedt de mogelijkheid zeer veel achtergrondinformatie te krijgen Ik hoop dat velen de site de komende tijd gaan bezoeken. Hulde aan de initiatiefnemers.

Naam: leo spilt
Email:l.spilt@planet.nl
Plaats: almere, nederland
Datum: Friday, September 1, 2000 at 21:19:31
Commentaar:
Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie site. Ik weet dat jullie er hard aan hebben gewerkt en het resultaat mag er dan ook zijn: het ziet er gelikt uit. Ik schrok alleen van het kanongebulder bij het openen van de homepage van de Vestingsteden: geinig. Laten we er fantastische dagen van maken!! Groetjes, Leo

Naam: Barbara van Alphen-Lekkerkerker
Email:barbaravanalphen@wxs.nl
Plaats: Naarden,Datum: Friday, September 1, 2000 at 21:13:31
Commentaar:
Goede site! Felicitaties voor het resultaat in zo'n korte periode. Na vlugge doorlezing een vraag/opmerking: het vestingontbijt is toch voor alle inwoners en is niet alleen voor vestingbewoners (de tekst suggereert dat een beetje. De gemeentelijke website kan m.i. per 1/10/00 van start gaan. BvA

Naam: anton boender, redacteur Gooi- en Eemlander
Plaats: bussum, nederland
Datum: Friday, September 1, 2000 at 16:20:15
Commentaar:
De Gooi en Eemlander feliciteert Naarden met haar grote historische herdenking 650 jaar Vestingstad. En wenst de organisatie veel sterkte en succes toe. En de gloednieuwe website ziet er fris, vrolijk en professioneel uit.

Naam:Erik-Jan
Email:webmaster@naarden650.nl
Plaats: Naarden, N.H. Nederland
Datum: Monday, August 28, 2000 at 10:37:53
Commentaar:
Bijna ieder gastenboek begint met een test van de Webmaster, zo ook deze.
Ik hoop dat er vele entries zullen volgen.

HTML programming by Erik-Jan Geniets. Web design by Rinus ter Heijden and Erik-Jan Geniets.
Content © 2000 Stichting Naarden 650 jaar / Gemeente Naarden / Ruud Schulten / Onze bezoekers

All Rights reserved © 2000, 2001, 2002, 2003